Lương Xuân Chiểu

Lương Xuân Chiểu

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường bộ, Khoa Công trình
  • Kiêm nhiệm Giám Đốc - Trung tâm KHCN GTVT

Liên hệ

chieu1256@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

1. Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp vật liệu xanh cho xây dựng kết cấu công trình bền vững. 2. Nghiên cứu giải pháp công nghệ tiên tiến và thiết bị để đo lường, định lượng, quan trắc các thông số liên quan đến vất liệu và kết cấu công trình

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Ngo Long Bui Ngoc Dung Luong Minh Hoang Luong Xuan Chieu Ngo Thanh Binh Designing image processing tools for testing concrete bridges by a drone based on deep learning. Journal of Information and Telecommunication 7 (2023)
Ngo Thanh Binh Luong Xuan Chieu Luong Minh Hoang Ngo Long Development of a solution for collecting crack images on concrete surfaces to assess the structural health of bridges using drone. JOURNAL OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TJIT 2185448 (2023)

Bài báo quốc tế khác

Do Van Thang Nguyen Trung Dung Luong Xuan Chieu Phi Van Lam DEVELOPMENT OF AN IoT DEVICE WITH RASPBERRY PI ZERO TO MONITOR THE OPERATING PARAMETERS OF WHEEL RUT TESTING EQUIPMENT. Science journal of transportation 12 (2022)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lương Xuân Chiểu Trần Danh Hợi Nguyễn Chí Công Nguyễn Trịnh Trọng Phụng Nguyễn Tấn Lai Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bảo dưỡng đến cường độ chịu nén và cường độ kéo khi uốn của bê tông xi măng làm mặt đường cất, hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 5/2023 (2023)
Trần Danh Hợi Trần Thị Cẩm Hà Lương Xuân Chiểu Phân cấp nhựa đường theo đặc tính làm việc sử dụng thí nghiệm từ biến – phục hồi ứng suất lặp (MSCR) đối với một số loại nhựa đường cải tiến ở Việt Nam . Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 4/2023 (2023)
Cù Việt Hùng Lương Xuân Chiểu Ngô Thanh Bình KS. Nguyễn Văn Minh Nguyễn Danh Thành Phát triển giải pháp xử lý dữ liệu cho máy thí nghiệm tự động Marshall. Tạp chí Giao thông Vận tải ISSN 2354-0818 (2023)
Lã Văn Chăm Lương Xuân Chiểu Nguyễn Chí Công Nguyễn Trịnh Trọng Phụng Nghiên cứu thực nghiệm lựa chọn chất dính bám phù hợp giữa lớp phủ bê tông nhựa trên lớp bê tông xi măng mặt cầug. Khoa học Giao thông vận tải Số 5 (6/2022) (2022)
Nguyễn Chí Công Nguyễn Quang Phúc Lương Xuân Chiểu Nguyễn Văn Long Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia bột cao su đến một số chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa chặt nóng theo phương pháp trộn khô trong phòng thí nghiệm. Tạp chí Giao thông vận tải (2022)
Cù Việt Hùng Nguyễn Quang Phúc Lương Xuân Chiểu Trần Danh Hợi Nghiên cứu thực nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp đá - vữa nhựa (SMA) sử dụng phụ gia xơ dừa ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 3/2021 (2021)
Phạm Duy Linh Vũ Đức Sỹ Lương Xuân Chiểu TS NGuyễn Nam Hưng GS. TS Phạm Cao Thăng NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG XÁC ĐỊNH PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ TRONG TẤM BTXM MẶT ĐƯỜNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Cầu đường Việt Nam số 6/20202 (2020)
Nguyễn Hồng Quân Lương Xuân Chiểu Đồng Kim Hạnh Nghiên cứu thực nghiệm hiện trường bê tông asphalt sử dụng phụ gia phế thải nhựa theo phương pháp trộn khô khu vực Hà Nội. Tạp chí Giao thông vận tải Số 9/2020 (2020)
Trần Hữu Bằng Lương Xuân Chiểu Nguyễn Quang Phúc Lê Văn Bách Cải thiện một số chỉ tiêu khai thác của mặt đường bê tông xi măng có sử dụng phụ gia nano SiO2 và silica Fume khu vực miền Tây Nam Bộ. Tạp chí Giao thông Vận tải số 1+2 năm 2019 (2019)
Lương Xuân Chiểu Lã Văn Chăm Nguyễn Văn Trình Lương Xuân Chiểu, Lã Văn Chăm, Nguyễn Văn Trình.Đánh giá việc sử dụng xi măng thay thế bột khoáng nhằm cải thiện tính năng của bê tông nhựa nóng. số 50.2019. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Số 50.2019 (2019)
Nguyễn Quang Phúc Lương Xuân Chiểu Nguyễn Hồng Quân Nghiên cứu thiết kế cân bằng (BMD) cho hỗn hợp bê tông asphalt sử dụng phụ gia phế thải nhựa theo phương pháp trộn khô. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam 7/2019 (2019)
Lê Văn Bách Lương Xuân Chiểu Lê Văn Phúc Nguyễn Viết Vượng Nghiên cứu đánh giá khả năng nứt của bê tông nhựa sử dụng nano carbon làm phụ gia. Tạp chí Giao thông Vận tải 11/2019 (2019)
Lã Văn Chăm Lương Xuân Chiểu NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA BÊ TÔNG NHỰA SỬ DỤNG CỐT LIỆU MỊN CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐÁ THẢI TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC THAN TẠI MỎ ĐÔNG CAO SƠN TỈNH QUẢNG NINH. Tạp chí Khoa học GTVT 63 (2018)
Nguyễn Hồng Quân Lương Xuân Chiểu Nguyễn Quang Phúc Nguyễn Hữu Thành Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia phế thái LDPE đến một số chỉ tiêu cơ học của bê tông nhựa nóng trong phòng thí nghiệm.. Tạp chí Giao thông Vận tải 12/2018 (2018)
Nguyễn Chí Công Nguyễn Quang Phúc Lương Xuân Chiểu Vũ Ngọc Phương Akihiro Kato Hiromitsu Nakanishi NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM SỬ DỤNG PHỤ GIA TOUGHFIX HYPER TĂNG ĐỘ ỔN ĐỊNH NƯỚC VÀ CƯỜNG ĐỘ CỦA BÊ TÔNG NHỰA MẶT ĐƯỜNG. Tạp chí Giao thông vận tải Số 6,năm 2017. (2017)
Lương Xuân Chiểu Nguyễn Quang Phúc Trần Danh Hợi Nguyễn Quang Tuấn Mô phỏng mô-đun cắt động của nhựa đường sử dụng mô hình 2S2P1D. Tạp chí Giao thông Vận tải Tháng 8/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Ngo Thanh Binh Bui Ngoc Dung Luong Xuan Chieu Deep Learning-based Object Tracking and Following for AGV Robot. Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS) (2023)
Lương Xuân Chiểu Nguyễn Văn Nghĩa THEO DÕI, QUAN TRẮC VỊ TRÍ MÁY THI CÔNG TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong quan trắc và xây dựng công trình giao thông (2022)
Luong Minh Hoang Ngô Thanh Bình Ngo Long Nguyen Danh Thanh Lương Xuân Chiểu Path Planning for UAV in Collecting Crack Images on The Concrete Surface for Structural Health Assessment of Bridge. CITA (Conference on Information Technology and its Applications) 2022 (2022)
Ngo Long Bùi Ngọc Dũng Bui Duy Nhat Nguyễn Văn Hào Nguyen Danh Thanh Lương Xuân Chiểu Ngô Thanh Bình Bridge Crack Detection based on Deep Learning and Drone. CITA (Conference on Information Technology and its Applications) 2022 (2022)
La Van Cham Luong Xuan Chieu Nguyen Quang Tuan Effect of SBS on the mechanical properties of bitumen. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABILITY IN CIVIL ENGINEERING 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lương Xuân Chiểu Nguyễn Văn Nghĩa THEO DÕI, QUAN TRẮC VỊ TRÍ MÁY THI CÔNG TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong quan trắc và xây dựng công trình giao thông (2022)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng dính bám và suy giảm khả năng dính bám của lớp phủ asphalt mặt cầu. B2021-GHA-05 (2021-2022)
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy thí nghiệm tự động có tính năng vẽ biểu đồ và xử lý số liệu thí nghiệm chỉ tiêu Marshall của bê tông nhựa.. T2022-CT-032 (2022)
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia bột cao su đến một số chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa chặt nóng theo phương pháp trộn khô trong phòng thí nghiệm. T2022-CT-031 (2022)
Nghiên cứu tính chất lưu biến của nhựa đường sử dụng thí nghiệm từ biến - phục hồi ứng suất lặp (MSCR) . T2022-CT-014 (2022)
Nghiên cứu thực nghiệm trong phòng so sánh một số chỉ tiêu kỹ thuật của bê tông nhựa SMA sử dụng phụ gia Viatop và Bê tông nhựa Polime (BTNP).. T2020-CT-007 (2020-2021)
Ứng dụng IoT vào quản lý và giám sát thiết bị thí nghiệm hằn lún vệt bánh xe.. T2021-DT-001 (2021)
Thiết kế chế tạo cảm biến áp lực và thiết bị thu thập dữ liệu không dây trên cơ sở hệ vật liệu nano-hữu cơ và chip IoT ứng dụng trong quan trắc công trình giao thông. B2019-GHA-03 (2019-2020)
Nghiên cứu sử dụng phế thải nylon làm phụ gia theo công nghệ trộn khô nâng cao chất lượng bê tông nhựa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. T2019-CT-056 (2019-2020)
Nghiên cứu công nghệ tái chế nóng bê tông nhựa cũ để vá sửa mặt đường bê tông nhựa trong công tác bảo trì đường bộ. DT194079 (2019)
Đề xuất một số giải pháp hạn chế hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trên quốc lộ Việt Nam. B2017-GHA-13 (2017-2018)
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH TỪ BIẾN CỦA BÊ TÔNG NHỰA CHẶT. T2018-CT-050 (2018)
Nghiên cứu thực nghiệm trong phòng đánh giá hiệu quả kinh tế- kỹ thuật sử dụng xi măng thay thế bột khoáng chế tạo bê tông nhựa nóng.. T2018-CT-048 (2018)
Nghiên cứu mô đun cắt động của nhựa đường sử dụng máy Dynamic Shear Rheometer. (2017)
Nghiên cứu đề xuất công nghệ phù hợp chế tạo bê tông nhựa tại trạm sử dụng phụ gia SBS và các loại phụ gia khác tăng khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe và khả năng kháng mỏi ở Việt Nam. (2017)
Nghiên cứu đề xuất mô hình thí nghiệm xác định chỉ tiêu kháng cắt của bê tông nhựa chặt. (2016)
Nghiên cứu phát triển hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng nhựa pha hạt HDPE. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

3289 kèm theo quyết định số 53355/QĐ-SHTT ngày 11/07/2023.
Thiết bị tự động cấp phụ gia dạng lỏng có định lượng cho trạm trộn bê tông nhựa nóng (2023)
Phương pháp sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng phụ gia là phế thải nhựa.
Việt Nam (2022)
Thiết bị tự động cấp phụ gia dạng bột có định lượng cho trạm trộn bê tông nhựa nóng.
Việt nam (2022)
Thiết bị tự động cấp phụ gia dạng hạt cho trạm trôn bê tông .
Việt Nam (2022)
Phương Pháp tạo ra hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng phụ gia trộn trực tiếp tại trạm trộn bê tông.
Việt Nam (2020)

Giải thưởng khoa học công nghệ

Giải nhì .
Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ 1 năm 2023 (2023)

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn