Nguyễn Ngọc Lâm

Nguyễn Ngọc Lâm

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kết cấu, Khoa Công trình

Liên hệ

thuy_tltv@yahoo.com.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Ngoc Lam Ta Duy Hien Vibration of functionally graded plate resting on viscoelastic elastic foundation subjected to moving loads. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 143 (2018)
Nguyen Ngoc Lam Ta Duy Hien INVESTIGATION INTO THE EFFECT OF RANDOM LOAD ON THE VARIABILITY OF RESPONSE OF PLATE BY USING MONTE CARLO SIMULATION. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING & TECHNOLOGY Volume 7 I (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Ngọc Lâm Phân tích ảnh hưởng của lượng mưa đến quá trình lũ trên lưu vực. Tạp chí Cầu đường Việt Nam Số 10/2021 (2021)
Nguyễn Ngọc Lâm Tạ Duy Hiển Hà Thế Thảo Dao động của dầm trên nền đàn nhớt chịu tải trọng xung phương pháp giải tích. Tạp chí Cầu Đường 5-2020 (2020)
Đặng Thu Thủy Nguyễn Ngọc Lâm Mô phỏng trường ngẫu nhiên Gauss bằng phương pháp phổ. Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 3/2019 (2019)
Nguyễn Ngọc Lâm Đặng Thu Thủy Ứng dụng vật liệu composite cốt sợi thủy tinh trong xây dựng. Tạp chí cầu đường Việt Nam 6-2019 (2019)
Nguyễn Ngọc Lâm Tính ổn định ngẫu chuyên của thanh mặt cắt thay đổi có liên kết đàn hồi phương pháp mô phỏng Monte Carlo. Giao thông vận tải Tháng 3/2018 (2018)
Nguyễn Ngọc Lâm Tạ Duy Hiển Phan Van Hao Phương pháp chính xác tính dầm dài vô hạn bằng phương trình ba mô men hoặc phương trình ba chuyển vị. Tạp chí Cầu Đường 11 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Ta Duy Hien Nguyen Ngoc Lam Vibration of functionally graded plate resting on viscoelastic elastic foundation subjected to moving loads. 2nd International Conference on Sustainable Development in Civil, Urban and Transportation Engineering (CUTE 2018) 17–19 April 2018, Hochiminh city, Vietnam (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đào Văn Dinh Đào Sỹ Đán Bùi Thanh Quang Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Ngọc Lâm Cao Thị Mai Hương Kết cấu bê tông cốt thép . Giao Thông vận tải 3 (2021)
Tạ Duy Hiển Nguyễn Ngọc Lâm Đỗ Thị Hằng Bùi Thanh Quang Nguyễn Văn Thuần Phương pháp Ritz tính tấm trên nền có độ cứng thay đổi và phương pháp hàm trạng thái tính dao động của tấm trên nền đàn nhớt. NXB Khoa học và kỹ thuật 2 (2020)
Tạ Duy Hiển Bùi Thanh Quang Nguyễn Ngọc Lâm Đỗ Thị Hằng Nguyễn Văn Thuần PHƯƠNG PHÁP RITZ TÍNH TẤM TRÊN NỀN CÓ ĐỘ CỨNG THAY ĐỔI VÀ PHƯƠNG PHÁP HÀM TRẠNG THÁI TÍNH DAO ĐỘNG CỦA TẤM TRÊN NỀN ĐÀN NHỚT. Khoa học và Kỹ thuật 2

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phân tích độ tin cậy của kết cầu đường sắt độ thị có sử dụng kết quả phân tích động lực học ngẫu nhiên của hệ kết cấu và hoạt tải đoàn tàu. T2021-CT-007TĐ (2021-2022)
Stochastic isogeometric Analysis (SIGA) for solid mechanics problems. 107.01-2017.314 (2018-2020)
Tính toán động lực học ngẫu nhiên dầm trên nền đàn hồi nhớt chịu tải trọng di động với tính chất ngẫu nhiên của nền. T2020-CT-018 (2020)
Dao động của tấm composite trên nền đàn nhớt chịu tải trọng động bằng phương pháp hàm trạng thái. T2018-CT-007 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn