Nguyễn Văn Khoa

Nguyễn Văn Khoa

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kinh tế bưu chính viễn thông, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

0911641978
nvkhoa@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Dang Quang Nguyen Van Khoa Olga Kolosova Supply Chain Management for Enhancing Telecommunications Company Customer Loyalty Index. International Journal of Supply Chain Management Vol. 9, No. 5, October 2020 (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Văn Khoa Đo lường mức độ chia sẻ tri thức của giảng viên trường Đại học Giao thông Vận tải. Công thương Số 14 - tháng 6/2021 (2021)
Nguyễn Văn Khoa Phạm Thị Huyền Đo lường lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông di động của Viettel. Kinh tế và Dự báo Số 24 tháng 8/2021 (2021)
Nguyễn Văn Khoa Hình ảnh thương hiệu trường Đại học Giao thông vận tải dựa trên sự liên tưởng và nhận thức của sinh viên. Công thương 29+30 - tháng 12/2020 (2020)
Vũ Thị Hường Nguyễn Văn Khoa Nghiên cứu hành vi lựa chọn phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của người dân thành phố Hà Nội. Kinh tế và dự báo 36 (2019)
Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Văn Khoa Tác động của việc làm thêm đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Vận tải-Kinh tế, Trường Đại học Giao thông Vận tải. Kinh tế và Dự báo 33 (2019)
Nguyễn Văn Khoa Phạm Thị Huyền Nghiên cứu chất lượng dịch vụ giáo dục của các trường mầm non và phổ thông ngoài công lập dựa trên đánh giá của phụ huynh. Tạp chí Khoa học Thương mại 116 (2018)
Nguyễn Văn Khoa NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ HẬU CẦN CHO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA VIETTEL POST. Tạp chí Khoa học GTVT 64 (2018)
Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Văn Khoa Nguyễn Thị Phương Dung NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CHUYỂN MẠNG GIỮ SỐ CỦA KHÁCH HÀNG: ÁP DỤNG CHO TRƯỜNG HỢP MẠNG VIETTEL. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Nguyễn Văn Khoa NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CÔNG BẰNG TRONG GHI NHẬN VÀ CƠ HỘI THĂNG TIẾN TỚI ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI. Tạp chí Khoa học GTVT 65 (2018)
Nguyễn Văn Khoa Vũ Ngọc Tú Công tác quản lý khách hàng doanh nghiệp tại Tổng công ty viễn thông Mobifone. Tạp chí Công thương 13 (2018)
Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Văn Khoa Nguyễn Thị Phương Dung NGHIÊN CỨU HÀNH VI CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CHUYỂN MẠNG GIỮ SỐ TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học GTVT 59 (2017)
Nguyễn Văn Khoa Nguyễn Thị Phương Dung Nghiên cứu tác động của truyền thông Marketing tới nhận thức của khách hàng về thương hiệu - áp dụng cho trường hợp Mobifone. Tạp chí Khoa học GTVT 53 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Van Khoa Mối quan hệ giữa hình ảnh doanh nghiệp và lòng trung thành của khách hàng trong thị trường dịch vụ viễn thông di động. Ván hóa, giáo dục và du lịch với phát triển kinh tế (2021)
Nguyễn Văn Khoa Vũ Minh Đức NHẬN DIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ - NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AQUAVIE. VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN TRÊN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 (2020)
Phạm Thị Huyền Nguyễn Văn Khoa CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC: TỪ GÓC NHÌN GIẢNG VIÊN. GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN TRÊN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (2020)
Nguyễn Văn Khoa Phạm Thị Huyền XU HƯỚNG SỬ DỤNG XI MĂNG CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH: NGHIÊN CỨU TẠI HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN. Năng lực, chất lượng và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 (2020)
Nguyễn Văn Khoa Nguyễn Thị Phương Dung Phạm Thị Huyền Đo lường chất lượng cảm nhận của sinh viên đại học ngoài công lập tại Việt Nam về dịch vụ giáo dục đại học. Marketing tại Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Đức Thung Nguyễn Văn Khoa Quy hoạch mạng BCVT. 2 (2019)
Trần Đức Thung Nguyễn Văn Khoa Quản trị sản xuất kinh doanh BCVT. 2 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành bản sắc thương hiệu đến hình ảnh thương hiệu của Trường Đại học Giao thông Vận tải. T2020-KT-012 (2020-2021)
Nghiên cứu giải pháp tăng cường chia sẻ tri thức trong trường Đại học Giao thông vận tải. T2021-KT-011 (2021)
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc làm thêm đến hoạt động học tập của sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải. T2019-KT-003 (2019-2020)
Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam. T2020-KT-007 (2020)
Nghiên cứu giải pháp nâng cao động lực làm việc của giảng viên trường Đại học Giao thông vận tải. T2018-KT-003 (2018)
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ số tới tình hình kinh doanh dịch vụ điện thoại di động và đề xuất giải pháp cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). (2017)
Nghiên cứu giải pháp phát triển thương hiệu của Tổng công ty viễn thông MobiFone. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn