Trần Thị Cẩm Hà

Trần Thị Cẩm Hà

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Đường bộ, Khoa Công trình

Liên hệ

Camhagtvt@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran Anh Tuan Hoang Viet Hai Do Anh Tu Nguyen Quang Tuan Tran Thi Cam Ha Mechanical behavior of the asphalt wearing surface on an orthotropic steel bridge deck under cyclic loading. Case Studies in Construction Materials 16 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Thị Cẩm Hà Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính Marshall và khả năng kháng lún vệt bánh của hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng chất kết dính Bitum-epoxy ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Tập 73, số 2 (02/2022) (2022)
Nguyễn Quang Tuấn Trần Thị Cẩm Hà Đỗ Vương Vinh Bùi Ngọc Dũng Xác định hàm lượng nhựa và độ rỗng dư của bê tông asphalt bằng phương pháp phân tích ảnh chụp mặt cắt. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Số 3 (04/2022) (2022)
Nguyễn Quang Tuấn Bùi Văn Phú Trần Thị Cẩm Hà Xác định nhiệt độ hóa mềm của nhựa đường từ thí nghiệm cắt động lưu biến. Giao thông vận tải 06 (2021)
Bùi Xuân Cậy Trần Thị Cẩm Hà Nghiên cứu sử dụng bê tông nhựa epoxy trong xây dựng mặt đường ô tô. Cầu đường Việt Nam sô 4 - 2020 (2020)
Trần Danh Hợi Trần Thị Cẩm Hà Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp móng cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng đến tuổi thọ của kết cấu mặt đường mềm ở Việt Nam. Tạp chí giao thông vận tải Tháng 12 năm 2020 (2020)
Trần Thị Cẩm Hà Nghiên cứu thực nghiệm mô đun cắt động của bitum-epoxy. Giao thông Vận tải tháng 11/2018 (2019)
Nguyễn Quang Tuấn Trần Anh Tuấn Trần Thị Cẩm Hà Hoàng Việt Hải ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI BIẾN DẠNG CỦA KẾT CẤU BẢN MẶT CẦU TRỰC HƯỚNG CÓ LỚP PHỦ BÊ TÔNG NHỰA BẰNG THÍ NGHIỆM UỐN 5 ĐIỂM. Tạp chí Giao thông vận tải Số 05 (2019)
Bùi Xuân Cậy Trần Thị Cẩm Hà Nghiên cứu thực nghiệm mô đun đàn hồi và cường độ chịu kéo uốn của bê tông nhựa sử dụng chất kết dính bitum-epoxy. Giao thông Vận tải Tháng 5/2018 (2018)
Trần Thị Cẩm Hà Nguyễn Quang Tuấn Hoàng Việt Hải Trần Anh Tuấn ỨNG XỬ CHỊU CẮT CỦA LỚP PHỦ BÊ TÔNG NHỰA VÀ VẬT LIỆU DÍNH BÁM EPOXY TRÊN BẢN THÉP. Tạp chí Khoa học GTVT 66 (2018)
Trần Thị Kim Đăng Trần Thị Cẩm Hà Nghiên cứu một số chỉ tiêu cơ lý cơ bản của Bitum-epoxy. Tạp chí Giao thông Vận tải 5/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Quang Tuan Tran Thi Cam Ha Experimental Investigation of Fatigue Behavior for Polymer Modified Asphalt and Epoxy Asphalt Mixtures. 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lã Văn Chăm Nguyễn Huệ Chi Nguyễn Anh Tuấn Trần Thị Cẩm Hà Trần Danh Hợi xây dựng đường ô tô. GTVT 3 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng dính bám và suy giảm khả năng dính bám của lớp phủ asphalt mặt cầu. B2021-GHA-05 (2021-2022)
Nghiên cứu tính chất lưu biến của nhựa đường sử dụng thí nghiệm từ biến - phục hồi ứng suất lặp (MSCR) . T2022-CT-014 (2022)
Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh nhằm xác định các đặc tính thể tích của vật liệu bê tông nhựa. T2021-CT-031 (2021)
Phân tích ảnh hưởng tương hỗ đặc tính mỏi và đàn nhớt của bê tông nhựa đến ứng xử của mặt cầu bê tông nhựa- bản thép. T2020-CT-011TĐ (2020)
Nghiên cứu đề xuất thông số lớp của Bê tông nhựa rỗng thoát nước(BTNRTN) phục vụ thiết kế kết cấu mặt đường theo AASHTO 93. T2020-CT-008 (2020)
Nghiên cứu ứng dụng kết cấu mặt đường mềm bền vững ở Việt Nam. T2020-CT-009 (2020)
Phân tích ứng xử kết cấu bản mặt cầu thép sử dụng lớp phủ bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam. B2017-GHA-12 (2017-2018)
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA BITUM-EPOXY. T2018-CT-052 (2018)
Đánh giá chất lượng đầm nén mẫu bê tông asphalt sử dụng các phương pháp và công nghệ đầm nén khác nhau trong phòng thí nghiệm. T2018-CT-049 (2018)
Nghiên cứu giải pháp tường chắn mềm bằng lốp ô tô phế thải chống sụt lở trên các tuyến đường ven biển duyên hải miền Trung. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn