Vũ Tuấn Đạt

Vũ Tuấn Đạt

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Cơ khí ô tô, Khoa Cơ khí

Liên hệ

datvt@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Trung:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Vu Tuan Dat Fatigue Life Analysis of Fillet Welded Structures of Semi Trailer Chassis Frame Using the Hot Spot Stress Approach. Science Journal of Transportation (International Cooperation Journals of MADI-SWJTU-UTC) ISSN: 2410-9088 Especial Issue - No 11/2021 (2021)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Tuấn Đạt Phân tích động lực học và thiết kế tối ưu cho cơ cấu nâng hạ của xe tải tự đổ cỡ trung. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên T. 227, S. 08 (2022) (2022)
Vũ Tuấn Đạt Phân tích động lực học kết cấu cho giá đỡ cỡ cấu nâng hạ của ô tô tải tự đổ cỡ trung. Tạp chí KHoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội 58(02) (2022)
Vũ Tuấn Đạt Đỗ Đức Tuấn DỰ BÁO TUỔI THỌ ĐẾN KHI XUẤT HIỆN VẾT NỨT MỎI CHO TRỤC BÁNH XE CỦA TOA XE HÀNG MC. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 3 (tháng 4/2020) (2020)
Vũ Tuấn Đạt ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN CHO BỘ TRỤC BÁNH XE CỦA TOA XE HÀNG MC. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 2 (tháng 2/2020) (2020)
Vũ Tuấn Đạt ĐÁNH GIÁ TUỔI THỌ MỎI CHO TRỤC BÁNH XE CỦA TOA XE HÀNG CHỞ CONTAINER CÓ XÉT ĐẾN XÁC XUẤT KHÔNG HỎNG. Tạp chí Cơ khí Việt nam Số đặc biệt tháng 3 năm 2020 (2020)
Vũ Tuấn Đạt Nguyễn Đức Toàn Tính bền kết cấu khung giá chuyển hướng toa xe hàng MC bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tạp chí Khoa học GTVT 69 (2019)
Vũ Tuấn Đạt Tính bền dầm cầu trước cho ô tô tải cỡ trung. Tạp chí Cơ khí Việt Nam 1+2 (2017)
Vũ Tuấn Đạt Dự báo tuổi thọ mỏi cho dầm cầu trước ô tô tải cỡ trung. Tạp chí Cơ khí Việt Nam 1+2 (2017)
Vũ Tuấn Đạt Lựa chọn hợp lý tham số kết cấu cho hệ cách chấn hai lớp. Tạp chí Cơ khí Việt Nam 3 (2017)
Vũ Tuấn Đạt Nghiên cứu ảnh hưởng của tham số kết cấu đến dao động của kết cấu con trong hệ cách chấn nhiều lớp. Tạp chí Giao thông vận tải 5 (2017)
Vũ Tuấn Đạt Nghiên cứu phương pháp mô phỏng mấp mô mặt đường trên miền thời gian. Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng – ĐH Xây dựng (ISSN 1859-2996) Tập 11 - Số 4/2017 (2017)
Vũ Tuấn Đạt Đánh giá tuổi thọ mỏi của bộ phận đàn hồi nhíp lá trên hệ thống treo cân bằng. Tạp chí Cơ khí Việt Nam (ISSN 0866-7056) Số 6 (2017)
Vũ Tuấn Đạt So sánh thuật toán tiệm cận gần đúng và thuật toán bậc nhất trong tối ưu hóa biên dạng kết cấu. Tạp chí Cơ khí Việt Nam (ISSN 0866-7056) Số 9/2017 (2017)
Vũ Tuấn Đạt XÂY DỰNG ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH ĐÀN HỒI VÀ KIỂM TRA BỀN CHO BỘ PHẬN ĐÀN HỒI NHÍP LÁ. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)
Vũ Tuấn Đạt KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA Ô TÔ ĐẦU KÉO HD700 TRÊN CƠ SỞ MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC ĐA VẬT THỂ CÓ KỂ ĐẾN BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)
Vũ Tuấn Đạt Tối ưu hóa kết cấu khung satxi ô tô khách transinco 1-5K29. Tạp chí Cơ khí Việt Nam 9 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Do Duc Tuan Do Anh Tu Nguyen Duc Toan Vu Tuan Dat Fatigue Life Evaluation of Bogie Frame of Railway Covered Goods Wagons Using a Combined FEA/MDS Approach. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Vu Tuan Dat Fatigue Life Prediction For Swing-arm Structure Of Hydraulic Modular Assembled Trailer. THE 2016 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICATSD2016) (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Văn Bang Vũ Tuấn Đạt Tạ Thị Thanh Huyền Thiết kế cơ sở sản xuất ngành ô tô. NXB Giao thông vận tải 2 (2017)
Vũ Tuấn Đạt Phạm Tất Thắng Nguyễn Quang Cường Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô. Giao thông Vận tải 2 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tối ưu hóa cơ cấu nâng hạ và đánh giá độ bền mỏi cho mối ghép hàn của giá đỡ cơ cấu nâng hạ trên ô tô tải tự đổ cỡ trung được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam. T2022-CK-001 (2022)
Nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi cho khung sơ mi rơ moóc chế tạo bằng phương pháp hàn trên cơ sở tiêu chuẩn IIW. T2020-CK-009 (2020-2021)
Đánh giá độ bền mỏi của kết cấu nhíp hệ thống treo cân bằng phụ thuộc trên ô tô tải Huydai HD700 bằng mô hình lý thuyết. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn