Đỗ Quốc Cường

Đỗ Quốc Cường

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Đường bộ, Khoa Công trình

Liên hệ

dqcuongdb@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Văn Trường Chu Tiến Dũng Đỗ Quốc Cường Nghiên cứu thời gian chu kỳ đèn tối ưu dựa trên thời gian chờ trung bình của HCM 2016 tại nút giao thông tổ chức bằng đèn tín hiệu trong điều kiện dòng xe hỗn hợp có xét đến yếu tố thực nghiệm. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 3/2022 (2022)
Đỗ Quốc Cường Đề xuất giải pháp thiết kế đỗ xe ô tô cá nhân trong các đô thị ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 4/2022 (2022)
Đỗ Quốc Cường Đề xuất các giải pháp thiết kế đỗ xe ô tô cá nhân trong các đô thị ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải S? tháng 4/2022 21-24 (2022)
Hoàng Văn Trường Chu Tiến Dũng Đỗ Quốc Cường Nghiên cứu mức dòng bão hòa và hệ số điều chỉnh mức dòng bão hòa tại nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu trong điều kiện dòng xe hỗn hợp. Tạp chí giao thông vận tải 4 (2021)
Hoàng Văn Trường Chu Tiến Dũng Đỗ Quốc Cường Nghiên cứu thời gian chờ trung bình tại nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu trong điều kiện dòng xe hỗn hợp. Tạp chí giao thông vận tải 5 (2021)
Trần Khắc Dương Đỗ Quốc Cường Đánh giá mức phục vụ của môi trường người đi bộ trên một số tuyến phố tại Hà Nội. Tạp Chí Giao Thông Vận Tải Tháng 04/2021 (2021)
Đỗ Quốc Cường Trần Khắc Dương CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC GIAO THÔNG XE ĐẠP TRONG ĐÔ THỊ. TẠP CHÍ CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM Số 5 - 2020 (2020)
Đỗ Quốc Cường Trần Khắc Dương ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỨC PHỤC VỤ CỦA NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC Ở VIỆT NAM. GIAO THÔNG VẬN TẢI THÁNG 5/2020 (2020)
Trần Khắc Dương Đỗ Quốc Cường Effeciency measurement of bus routes in Hanoi city: an application of data envelopment analysis (DEA). Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Transport and Communications Science Journal, Vol. 71, Issue 4 (05/2020) P.368-379 (2020)
Đỗ Quốc Cường Đề xuất phương pháp xác định mức phục vụ của nút giao thông tổ chức bằng đèn tín hiệu. Tạp chí Giao thông Vận tải số tháng 5 năm 2018 (2018)
Đỗ Quốc Cường Develop a method to calculate signal timings for an isolated intersection under mixed traffic condition. Giao thông Vận tải 2018 International Conference (2018)
Đỗ Quốc Cường Traffic signal control for motorcycles at major intersections in motorcycle dependent cities. Giao thông Vận tải 2018 International Conference (2018)
Đỗ Quốc Cường Ảnh hưởng của xung đột giao thông đến khả năng thông qua của làn rẽ trái và rẽ phải tại nút giao thông tổ chức bằng đèn tín hiệu. Tạp chí GTVT Tháng 5/2017 (2017)
Đỗ Quốc Cường Trần Việt Yên Kiều Lê Minh Urban traffic management utilizing Intelligent Transport System (ITS) in Vietnam: An overview of opportunities and challenges. Tạp chí GTVT Số đặc biệt Tháng 11/2016 (2016)
Đỗ Quốc Cường Xác định thời gian chu kỳ đèn tối ưu tại các nút giao thông tổ chức bằng đèn tín hiệu cho dòng xe hỗn hợp. Tạp chí Giao thông vận tải S? tháng 3/2016 trang 91-94 (2016)
Đỗ Quốc Cường Xây dựng phương pháp phân chia lưu lượng xe tính toán cho các làn của nhánh nút giao thông tổ chức bằng đèn tín hiệu. Tạp chí Giao thông vận tải S? tháng 3/2015 trang 40-42 (2015)
Đỗ Quốc Cường Phân tích mức phục vụ của đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải S? d?c bi?t-tháng 11/2015 trang 18-23 (2015)
Đỗ Quốc Cường Trần Việt Yên Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định tốc độ giới hạn trên đường ô tô – Áp dụng đánh giá tốc độ giới hạn tại một số vị trí trên Quốc Lộ 1. Tạp chí Giao thông vận tải S? tháng 7/2015 trang 56-59 (2015)
Trần Việt Yên Đỗ Quốc Cường Quản lý tốc độ trên đường cao tốc trong điều kiện thời tiết bất lợi ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải S? d?c bi?t h?i ngh? ATGT 2015 trang 48-52 (2015)
Đỗ Quốc Cường Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính toán khả năng thông qua của nút giao thông kép tổ chức theo luật đường ưu tiên và đường không ưu tiên.. Tạp chí Giao thông Vận tải S? tháng 11/2014 trang 56-58 (2014)
Đỗ Quốc Cường Nguyễn Thanh Hải Phân tích các phương pháp tính toán tầm nhìn dừng xe trên đường ô tô.. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam S? tháng 9/2014 trang 11 – 13. (2014)
Đỗ Quốc Cường Xây dựng phương pháp tính toán thời gian chuyển pha tại các nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu trong điều kiện giao thông Hà Nội.. Tạp chí Giao thông Vận tải S? tháng 12/2013 trang 50-51 (2013)
Đỗ Quốc Cường Đỗ Vương Vinh Nghiên cứu đề xuất vị trí cắm biển báo nguy hiểm trên đường ô tô.. Tạp chí Giao thông Vận tải S? tháng 6/2013 trang 51-52 (2013)
Đỗ Quốc Cường Nghiên cứu thực nghiệm hành vi vượt nút giao thông trong khoảng thời gian đèn vàng và kiến nghị sửa đổi điều 10 khoản 3 điểm C của luật giao thông đường bộ hiện hành.. Tạp chí Giao thông Vận tải S? tháng 3/2013 trang 59-60 (2013)
Đỗ Quốc Cường Nghiên cứu đề xuất công thức tính toán mức dòng bão hòa trong trường hợp xe máy có khoảng chờ ở phía trước tại nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu.. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải S? tháng 12/2012 trang 48-51 (2012)
Đỗ Quốc Cường Đề xuất phương pháp tính toán thời gian đèn vàng tại nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu tại Việt Nam.. Tạp chí Giao thông Vận tải s? tháng 11/2011 trang 37-39 (2011)
Đỗ Quốc Cường Nghiên cứu áp dụng các biện pháp điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu của cộng hòa liên bang Đức cho Việt Nam.. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải s? 32, tháng 11/2010 trang 123-126 (2010)
Đỗ Quốc Cường Một số đề xuất bình đồ nút giao thông điều khiển đèn tín hiệu cho các thành phố ở Việt Nam.. Tạp chí Giao thông Vận tải s? tháng 6/2010 trang 51-53 (2010)
Đỗ Quốc Cường Phương pháp tính toán năng lực của nút giao thông điều khiển đèn tín hiệu. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải S? 9, tháng 12/2004, trang 115-119 (2004)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đỗ Quốc Cường Kỹ thuật giao thông. Nhà xuất bản giao thông vận tải (2015)
Bùi Xuân Cậy Mai Hải Đăng Đỗ Quốc Cường Quy hoạch, kỹ thuật, và tổ chức giao thông. Nhà xuất bản Giao thông vận tải (2012)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu cải thiện yếu tố hình học mặt bằng vị trí kết nối vào cầu vượt trong đô thị Việt Nam.. T2018-CT-047 (2018)
Đề xuất phương pháp xác định tốc độ hạn chế và vị trí cắm biển báo hạn chế tốc độ trên đường ô tô ở Việt Nam.. T2015-CT-18 (2015)
Nghiên cứu tính toán thời gian đèn vàng ở các nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu và kiến nghị sửa đổi điều 10 khoản 3 điểm c của luật giao thông đường bộ hiện hành.. T2012-CT-53 (2012)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn