Nguyễn Phương Duy

Nguyễn Phương Duy

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

npduy@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Phuong Duy Tran Duc Lan Wind induced vibration of stay cable bridge evaluation based on the operational accelerometers monitoring data and field testing. Journal of Materials and Engineering Structures Vol 7, No (2021)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Phuong Duy Nguyen Thach Bich Numerical analysis of ground surface settlement due to volume loss during the tunnel construction by TBM. Tạp chí giao thông vận tải số đặc biệt tháng 11/2016 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thạch Bích Nguyễn Phương Duy Trần Đức Nhiệm Khảo sát hệ số mất thể tích trên cơ sở các số liệu quan trắc trong quá trình thi công hầm bằng TBM tại tuyến Metro số 1, TP Hồ Chí Minh. Tạp chí Giao thông vận Tải ISSN2354-0818 (2022)
Nguyễn Thạch Bích Nguyễn Phương Duy Nguyễn Ngọc Thanh Hệ số mất mát thể tích gây ra do thi công đường hầm bằng công nghệ TBM cân bằng áp lực đất, kết quả quan trắc và phân tích số bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Giao Thông Vận Tải 11/2021 (2021)
Nguyễn Phương Duy Nguyễn Thạch Bích Nguyễn Ngọc Thanh Đánh giá khả năng chịu tải của cọc micropile cho các ứng dụng móng cầu dân sinh vùn sâu, vùng xa. Tạp chí Giao Thông Vận Tải Tháng 11/2019 (2019)
Nguyễn Thạch Bích Nguyễn Phương Duy ThS. Lê Thành Lê Nghiên cứu tác động tương hỗ của các dạng móng nông trên mặt đất đến lún bề mặt do thi công hầm metro bằng TBM. Tạp chí Giao Thông Vận Tải Thang 12/2019 (2019)
Nguyễn Phương Duy Vũ Đức Tân Ground settlement behavior due to Tunnel Boring Machine excavation in urban area - A theoretical and numerical analysis. Tạp chí Giao Thông Vận Tải Số đặc biệt (2018)
Nguyễn Phương Duy Nguyễn Thạch Bích Ground movement analysis during the construction by numerical method ò the Opera House underground station, Ho Chi Minh city. Tạp chí Giao Thông Vận Tải Số đặc biệt (2018)
Nguyễn Phương Duy Nguyễn Ngọc Thanh Numerical simulation of the deep excavation retained by sheet pile wall and ground anchors in complicated soils condition in vicinity of the Duong river, Hanoi city. Tạp chí Giao Thông Vận Tải Số đặc biệt (2018)
Nguyễn Phương Duy Nguyễn Thạch Bích Thạc sỹ. Lê Thành Lê Nghiên cứu ảnh hưởng thi công nhà ga metro đến lún bề mặt. Tạp chí Giao Thông Vận Tải 9-2017 (2017)
Nguyễn Phương Duy KHẢO SÁT LÚN BỀ MẶT GÂY RA TRONG QÚA TRÌNH THI CÔNG HẦM BẰNG KHIÊN ĐÀO VÀ CÁC YÊU CẦU THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUAN TRẮC. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Phuong Duy Friction damper performance on stay cable bridges in Vietnam, solution prediction, and In-situ testing. Lecture Notes in Mechnical Engineering. Springer (2022)
Nguyen Thach Bich Nguyen Phuong Duy Numerical Analysis of the Influence of Shield - Gap Pressure on the Volume Loss and Surface Settlement of the TBM Tunneling. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Nguyen Phuong Duy Friction damper performance on stay cable bridges in Vietnam, solution prediction and in-situ testing. The second International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures (SHM&ES 2021) (2021)
Nguyen Thach Bich Nguyen Phuong Duy Numerical analysis of the influence of shield-gap pressure on the volume loss and surface settlement of the TBM tunneling. The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020)
Nguyen Phuong Duy Wind induced vibration of stay cable bridge evaluation based on the operational accelerometers monitoring data and field testing. ICSCE2020-The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020)
Nguyễn Phương Duy Hệ thống quan trắc cầu dây văng, giải pháp công nghệ và khai thác số liệu phục vụ thi công, đánh giá sức khỏe, tuổi thọ công trình. Thí Nghiệm, Kiểm định và Quan trắc công trình xây dựng (2019)
Nguyen Phuong Duy Full-scan Pullout Testing of Ground Anchors to Evaluate the Applicability of French Design Practice TA95 for Vietnam. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure (2019)
Nguyen Thach Bich Nguyen Phuong Duy Kiểm soát lún và tác động tương tác đất nền - công trình gây ra trong thi công metro ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Grand Paris Express Metro - High Speed Railway Lines - Smart Cities (2018)
Nguyen Phuong Duy Thực trạng áp dụng neo đất trong thi công hố đào sâu tại Việt nam. A new technology for deep excavation: Soil Cement Wall and Hotdog anchor (2018)
Nguyen Phuong Duy Pullout performance of the inclined ground anchors installed in the complicated marine deposit of Quang Ninh, Vietnam. Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development - Geotec Hanoi 2016 (2017)
Nguyen Phuong Duy Stay cable bridge monitoring in Vietnam - a state of the art and the long term assessment strategy. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE2016) (2016)
Nguyen Phuong Duy Real time monitoring of stay cable tensile forces for existing bridges by mean an indirect method of vibrating wire theory. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE2016) (2016)
Nguyen Phuong Duy Ground anchors bearing capacity estimation with the current practice codes of calculation and real case experience confrontation. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE2016) (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Phương Duy Hồ Xuân Nam Thiết kế Metro. Nhà xuất bản Giao thông vận tải 2 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Giải pháp đo hiện trường kiểm định kết cấu nhịp cầu bằng hệ thống thiết bị đo dao động không dây. B2018-GHA-04SP (2020-2021)
Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực và phương pháp bơm vữa sau khiên đến hệ số mất thể tích và biến dạng lún mặt đất khi thi công hầm bằng tổ hợp khiên đào TBM. T2021-CT-021 (2021)
Nghiên cứu tác động tương hỗ giữa thi công metro đến chuyển vị móng cọc trên mặt đất. T2019-CT-006 (2019-2020)
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kết cấu nền móng với các loại cầu dân sinh phục vụ giáo dục phù hợp điều kiện ở vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA-05NV (2018-2019)
Phân tích tương tác giữa mố và đất nền ở cầu có mố toàn khối trong điều kiện Việt Nam. T2018-CT-030 (2018)
Nghiên cứu ứng xử và nguy cơ phá hoại của các công trình xây dựng trên mặt đất dưới ảnh hưởng thi công của các tuyến hầm bằng tổ hợp TBM có xét đến tác động tương hỗ giữa công trình và các kết cấu trên mặt đất. (2017)
Nghiên cứu ảnh hưởng lún bề mặt đến các công trình xây dựng xung quanh khu vực xây dựng nhà Ga Metro trên tuyến Bến Thành- Suối Tiên,TP Hồ Chí Minh. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn