Nguyễn Thị Quyên

Nguyễn Thị Quyên

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

quyennt@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Quyên Giải pháp khắc phục khó khăn trong đào tạo tiếng Anh thuộc Chương trình Tiên tiến-Chất lượng cao ở trường Đại học GTVT. Tạp chí Khoa học & Công nghệ (Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên) Số 10 tháng 6/2016
Nguyễn Thị Quyên Giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường trong ngành xây dựng cơ bản nói chung và ngành Giao thông vận tải nói riêng. Giao thông vận tải Tháng 4/2019

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Quyên Đào tạo tiếng Anh cho sinh viên Chương trình Tiên tiến - Chất lượng cao tại Đại học Giao thông vận tải: Một số khó khăn và đề xuất giải pháp. Hội thảo về Giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Nguyễn Thị Quyên THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG VIỆC HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ – KHẢO SÁT TẠI ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI. HỘI THẢO VỀ GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CƠ BẢN NĂM 2020 (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Quyên Bài giảng tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí. 3 (2021)
Nguyễn Thị Thu Hà Bùi Thúy Hồng Nguyễn Thị Quyên English B1 for Post Graduate Students. Nhà xuất bản GTVT 2 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn