Tống Anh Tuấn

Tống Anh Tuấn

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Thủy lực - Thủy văn, Khoa Công trình

Liên hệ

tatuan@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Luong Nguyen Hoang Phuong Tong Anh Tuan Numerical model of hydro–mechanical coupling DEM–PFV and application for simulation of settlement of soil saturated in embankments due to static loading. Lecture Notes in Civil Engineering Vol 54 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Tống Anh Tuấn Hoàng Nam Bình Mô hình cây trôi tích tụ tại trụ cầu và xói cục bộ trụ cầu khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Người xây dựng 363&364 (2022)
Phạm Minh Trang Tống Anh Tuấn ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO DỰ TÍNH XÓI CỤC BỘ Ở HẠ LƯU CỐNG THOÁT NƯỚC NGANG ĐƯỜNG GIAO THÔNG. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2021)
Nguyễn Đăng Phóng Tống Anh Tuấn Mai Quang Huy ẢNH HƯỞNG CỦA CÂY TRÔI ĐẾN XÓI CỤC BỘ TRỤ CẦU KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM. Giao thông Vận tải Tháng 10/2019 (2019)
Tống Anh Tuấn ThS. NCS Lương Nguyễn Hoàng Phương Tổng quan sử dụng phương pháp phần tử rời rạc để mô phỏng ứng suất có hiệu trong đất bão hòa. Giao thông Vận tải Tháng 12/2019 (2019)
Tống Anh Tuấn ThS. NCS Lương Nguyễn Hoàng Phương Phương pháp phần tử rời rạc và ứng dụng trong cơ học đất không bão hòa. Cầu đường Việt Nam Số 10/2019 (2019)
Tống Anh Tuấn Ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đến sự ổn định của mái taluy: Mô phỏng số kết hợp các mô hình SEEP/W và SLOPE/W. Tạp chí Biển và Bờ số 1, 3/2018, ISSN 2354-1245, trang 3-12. Số 1, 3/2018, ISSN 2354-1245, trang 3-12. (2018)
Tống Anh Tuấn Trần Huy Thiệp Prediction of local scour of culvert outlets due to horizontal jets. Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc Lần thứ 20, Cần Thơ, 27 - 29 July 2017, ISSN 1859-4182. (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Mai Quang Huy Tong Anh Tuan Nguyen Dang Phong A REVIEW OF METHODS FOR PROTECTING HIGHWAY EMBANKMENTS FROM OVERTOPPING FLOW . The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering - ICSCE 2022 (2022)
Nguyen Dang Phong Tong Anh Tuan Mai Quang Huy Evaluating some expressions for predicting local scour depth at complex piers. The Third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Mai Quang Huy Tong Anh Tuan Nguyen Dang Phong VALIDATION OF SOME EMPIRICAL EQUATIONS TO ESTIMATE BRIDGE ABUTMENT SCOUR IN NON-COHESIVE SOIL USING FIELD DATA. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Mai Quang Huy Tong Anh Tuan Nguyen Dang Phong Validation of Some Empirical Equations to Estimate Bridge Abutment Scour in Non-cohesive Soil Using Field Data. Lecture note in civil engineering (2020)
Tong Anh Tuan Mai Quang Huy Nguyen Dang Phong Bài báo đăng trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế có chỉ số ISBN. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Ngô Thanh Bình Tống Anh Tuấn Cồ Như Văn Nguyễn Hải Trường Giải pháp thu thập dữ liệu sử dụng mạng LORA trong hệ thống xử lý thông tin tích hợp trên nền tảng vạn vật kết nối (internet of things) phục vụ công tác cảnh báo sạt lở trên hệ thống giao thông đường bộ. Khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Tong Anh Tuan Mô hình đàn hồi mô phỏng tương tác cơ học của vật liệu hạt. Hội thảo khoa học Quốc gia "Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh", lần thứ 5, năm 2019 (2019)
Tống Anh Tuấn Numerical model of hydro - mechanical coupling DEM - PFV and application for simulation of settlement of soil saturated in embankment due to static loading. Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20, Cần Thơ, 27 - 29 July 2017, ISSN 1859-4182. (2017)
Lương Nguyễn Hoàng Phương Tống Anh Tuấn Mô hình số kết hợp cơ - thủy DEM - PFV và ứng dụng vào mô phỏng biến dạng lún của nền đắp bão hòa nước dưới tác dụng của tải trọng tĩnh. Hội thảo Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20 (2017)
Trần Huy Thiệp Tống Anh Tuấn Dự báo xói cục bộ ở hạ lưu cống do dòng chảy ngang. Hội thảo Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20 (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tống Anh Tuấn Nguyễn Đăng Phóng Mai Quang Huy Hoàng Nam Bình Thủy văn công trình. Trường ĐH GTVT 3 (2019)
Tống Anh Tuấn Nguyễn Đăng Phóng Tính toán thiết kế thủy văn thủy lực công trình cầu - Áp dụng cho khu vực miền núi phía Bắc. Khoa học và Kỹ thuật 3 (2019)
Tống Anh Tuấn Nguyễn Đăng Phóng Mai Quang Huy Hoàng Nam Bình Thủy văn cầu đường ứng dụng. Khoa học và kỹ thuật 3 (2016)
Tống Anh Tuấn Bruno CHAREYRE Emanuele CATALANO Modélisation numérique de l’érosion interne. Éditions Universitaires Européennes (ISBN: 978-3-639-50226-8) 4 (2016)
Tống Anh Tuấn Nguyễn Đăng Phóng Doãn Thị Nội Mai Quang Huy Thủy lực – Thủy văn. Xây dựng 3 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIẢM NĂNG LƯỢNG DÒNG CHẢY BẰNG MỐ NHÁM GIA CƯỜNG BÊN TRONG CỐNG DỐC. DT214003 (2021-2022)
Nghiên cứu ảnh hưởng của cây trôi tích tụ tại trụ cầu đến một số đặc trưng của dòng chảy và xói cục bộ trụ cầu miền núi phía Bắc Việt Nam. T2021-CT-006 (2021)
Vật liệu rỗng với độ rỗng kép: mô hình hoá và mô phỏng hoá đa cấp độ. 107.02-2017.310 (2018-2020)
Nghiên cứu điều kiện tự nhiên và xã hội để xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA 02NV (2018-2019)
Nghiên cứu, đề xuất các dạng kết cấu trụ chống va xô phù hợp cho trụ cầu có thông thuyền đang khai thác ở Việt Nam. DT174048 (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn