Trần Thị Thảo

Trần Thị Thảo

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Trắc địa, Khoa Công trình

Liên hệ

ttthao.uct@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Thị Thảo Trần Đắc Sử Nghiên cứu về độ chính xác quan trắc độ lún và độ chính xác khi xác định độ cố kết nền đất yếu. Cầu đường Việt Nam 7/2021 (2021)
Trần Thị Thảo Đánh giá thực trạng công tác quan trắc đường đắp trên nền đất yếu trong điều kiện Việt Nam. Tài nguyên và môi trường Số 10- tháng 5 năm 2021 (2021)
Trần Đắc Sử Trần Thị Thảo Phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng đồng thời độ cong quả đất, chiết quang đứng và tia ngắm nghiêng trong máy thuỷ bình đến kết quả đo kép độ chênh cao trong đo cao hình học từ giữa. Giao thông vận tải 6/2021 (2021)
Trần Đắc Sử Trần Thị Thảo Nghiên cứu so sánh phương pháp Asaoka và Hyperbolic để dự báo độ lún nền đất yếu. Tạp chí Cầu đường số 10-2019 (2019)
Trần Thị Thảo Ứng dụng nguyên lý số bình phương nhỏ nhất để xử lý số liệu quan trắc lún công trình đắp trên nền đất yếu. Giao thông vận tải 03/2017 (2017)
Trần Thị Thảo Ứng dụng nguyên lý số bình phương nhỏ nhất để xác định các chỉ tiêu cố kết của đất bằng phương pháp ASAOKA khi xử lý nền đất yếu. Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng sô 2-2017 (2017)
Trần Đắc Sử Trần Thị Thảo NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TỔNG VÀ HIỆU CHIỀU DÀI TIA NGẮM TỪ MÁY ĐẾN MIA DO ẢNH HƯỞNG ĐỘ CONG QUẢ ĐẤT VÀ CHIẾT QUANG TRONG ĐO CAO HÌNH HỌC.. Tạp chí giao thông vận tải Số tháng 5-2019
Trần Đắc Sử Trần Thị Thảo NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ LƯỚI QUAN TRẮC LÚN TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG XÂY DỰNG TRÊN NỀN ĐẤT YẾU.. Tạp chí cầu đường Số tháng 5- 2019

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ứng dụng tích hợp các kỹ thuật khai thác dữ liệu (Data mining) và GIS trong phân tích dữ liệu tai nạn giao thông. T2022-CT-003TĐ (2022-2023)
Nghiên cứu hoàn thiện một số phương pháp xử lý số liệu quan trắc lún nền đất yếu trong xây dựng các công trình đường ô tô .. T2019-CT-020 (2019-2020)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bay chụp ảnh UAV để thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn