Phạm Duy Hòa

Phạm Duy Hòa

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Đường sắt, Khoa Công trình

Liên hệ

hoa.matoan@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Duy Hòa Áp dụng nguyên lý cơ bản của đường sắt không khe nối để tính toán dịch chuyển của đầu mút ray trên đoạn co giãn và khe hở dự phòng của đoạn đệm. Giao thông vận tải 04/2022 (2022)
Phạm Duy Hòa NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN ĐƯỜNG TÊN LÝ THUYẾT. tạp chí GTVT 10 (2020)
Phạm Duy Hòa Một số bài toán nắn giật đường cong. Tạp chí GTVT 05 (2019)
Phạm Duy Hòa Cơ sở tính siêu cao ray lưng cho đường sắt đô thị. Giao Thông vận Tải số 4/ 2018 (2018)
Phạm Duy Hòa Sử dụng phương pháp lý thuyết và phương pháp thực nghiệm trong bài toán tính ứng suất của lớp đá ba lát. Giao thông vận tải 2354-0818 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

“Ứng dụng đường sắt - Đường sắt đô thị - Tiêu chuẩn nghiệm thu kết cấu tầng trên đường sắt” . TC 2240 (2022-2023)
NGHIÊN CỨU TUỔI THỌ MỎI CỦA TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC TRÊN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ VIỆT NAM. (2019-2020)
Nghiên cứu các giải pháp công nghệ đối với cầu đường sắt tại các vị trí đường cong có bán kính nhỏ cho hệ thống đường sắt tốc độ cao. DT194019 (2019)
Nghiên cứu lựa chọn công nghệ ray hàn liền áp dụng cho ĐSĐT ở Việt Nam. T2018-CT-009 (2018)
Đánh giá các loại phụ kiện trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bằng mô hình động lực học. T2018-CT-012 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn