Chu Quang Chiến

Chu Quang Chiến

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Đường sắt, Khoa Công trình

Liên hệ

chuquangchien@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Chu Quang Chiến Phân tích vấn đề đỉnh lực nhiệt độ trong khu vực co giãn của ray hàn liền. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 12/2021 (2021)
Nguyễn Hồng Phong Chu Quang Chiến Vũ Đoàn Quân Nghiên cứu tính toán đoạn quá độ nền đường và kết cấu cấu cứng đường sắt cao tốc dạng tấm bản. Giao thông Vận tải Tháng 11 năm 2017 (2017)
Chu Quang Chiến Phạm Thị Loan Phân tích tím hiểu các thông số ảnh hưởng đến sự tương tác của đường ray không khe nối đặt trên cầu đường sắt. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam Số 6 năm 2019
Nguyễn Hồng Phong Chu Quang Chiến Nghiên cứu lựa chọn phương pháp quan trắc lún nền đường sắt tốc độ cao dạng tấm bản. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 10 năm 2020

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thanh Tùng Chu Quang Chiến Trương Trọng Vương kết cấu tầng trên đường sắt không khe nối. Giao thông vận tải 0 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

“Ứng dụng đường sắt - Đường sắt đô thị - Tiêu chuẩn nghiệm thu kết cấu tầng trên đường sắt” . TC 2240 (2022-2023)
Nghiên cứu thực nghiệm, đánh giá chất lượng kết cấu tầng trên đường sắt và đề xuất dự thảo kiểm định trạng thái động kết cấu tầng trên cho đường sắt Việt Nam. DT214036 (2021-2022)
Nghiên cứu lựa chọn phương pháp quan trắc và dự báo lún nền đường sắt tốc độ cao. T2020-CT-020 (2020-2021)
Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia : Cấp phối đá ba lát đường sắt – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. TC2132 (2021)
Nghiên cứu tính ổn định động lâu dài của nền đường sắt cao tốc kết cấu dạng tấm bản thông qua chuyển vị cắt động. T2019-CT-043 (2019-2020)
nghiên cứu tính toán thiết kế tiêu chuẩn nền đắp đường sắt cao tốc theo trạng thái biến dạng của đất. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn