Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

ncnhung@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran Quang Minh Nguyen Thi Cam Nhung Jose C. Matos Ngo Van Thuc Helder S. Sousa Damage detection of structural based on indirect vibration measurement results combined with Artificial Neural Network. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES 9(2022) (2022)
Nguyen Thi Cam Nhung Tran Quang Minh The effects of ground vibration induced by construction activities of urban railways in Hanoi. Journal of Materials and Engineering Structures « JMES » Vol 7, No 4 (2020) (2020)

Bài báo quốc tế khác

Ngo Van Thuc Bui Tien Thanh Nguyen Duyen Phong Nguyen Thi Cam Nhung Nguyen Thi Thu Nga Effect of Nano-Silica Content on Compressive Strength and Modulus of Elasticity of High-Performance Concrete. Lecture Notes in Civil Engineering LNCE, Vol 145 (2021)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Cẩm Nhung Lê văn Vũ Lê Bá Thái An Trần Thế Anh Đoàn Văn Dương Lê Khắc Huỳnh THỰC NGHIỆM, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ỨNG XỬ ĐỘNG CẦU ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐOÀN TÀU CHUYỂN ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC. Cầu Đường Việt Nam 5/2023 (2023)
Nguyễn Mạnh Hải Trần Ngọc Hòa Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nguyễn Hữu Quyết Lê XUân Thắng NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TỐI ƯU HOÁ KÍCH THƯỚC CỦA KẾT CẤU CẦU GIÀN THÉP DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG ĐOÀN TÀU TỐC ĐỘ CAO. Cầu Đường 3 (2023)
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Trần Quang MInh Nguyễn Hữu Quyết Trần Minh Tuân nghiên cứu áp dụng phương pháp gián tiếp trong công tác kiểm định công trình cầu. Cầu Đường Việt Nam 6/2022 (2022)
Trần Quang MInh Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nguyễn Hữu Quyết Nguyễn Trung Kiên Phân tích ảnh hưởng của nước ngầm trong quá trình xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội. Cầu Đường Việt Nam (2022)
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Trần Quang MInh Nguyễn Hữu Quyết Thực nghiệm đo dao động kết cấu nhịp bằng phương pháp gián tiếp. Giao thông Vận tải 5/2022 (2022)
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nguyễn Đức Bình Nguyễn Hữu Quyết NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG KHI VẬN HÀNH THIẾT BỊ CƠ KHÍ TỚI RUNG ĐỘNG ĐẤT NỀN. Khoa học Giao thông Vận tải Vol 73, Issue 9 (12/2022) (2022)
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Vũ Thị Nga Trần Huy Hoàng Đánh giá tình trạng bề mặt và mức độ gỉ trên thép chịu tiết trong điều kiện khí hậu tỉnh Hà tĩnh. Tạp chí Giao thông Vận tải tháng 4/ 2020 (2020)
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Lê XUân Thắng Lê Hoài Nam Hồ Khắc Hạnh Tối ưu hóa hình học và trọng lượng cầu giàn thép quy mô lớn sử dụng thuật toán tối ưu bầy đàn. Giao Thông Vận tải 61 (2020)
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Trần Văn Đoàn Bùi Huy Hoàng Trần Trung Kiên Nguyễn Duy Nam Nguyễn Hữu Quyết Phương pháp thực nghiệm đo rung động đất nền do lu rung trên tuyến đường sắt đo thị. Cầu Đường 6/2020 (2020)
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nguyễn Hữu Quyết Trần Thảo Linh Trần Quang Minh nghiên cứu Ảnh hưởng của rung động đất nèn do máy thi công trên tuyến đường sắt đô thị. Giao Thông Vận tải 6/2020 (2020)
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nguyễn Hữu Quyết Trần Trung Kiên Nguyễn Duy Nam Trần Văn Đoàn Bùi Huy Hoàng Phương pháp thực nghiệm đo rung động đất nèn do lu rung trên tuyến đường sắt Đô thị. Cầu Đường số 24 (6/2020) (2020)
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nguyễn Ngọc Long Trần Quang Minh Nguyễn Hải Thành Phân tích so sánh tính toán sức kháng uốn dầm thép liên hợp theo tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823:2017 và 22 TCN 272-05. Giao Thông Vận tải 11/2019 (2019)
Nguyễn Đại Việt Nguyễn Thị Cẩm Nhung Lê Hà Linh Sức chịu tải của cọc vit xi măng đất và cọc khoan nhồi sử dụng trong công trình cầu. Giao thông Vận tải (2018)
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Bùi Tiến Thành Phạm Quang Huy Đánh giá tải trọng thiết kế dựa trên đặc trưng dao động của cầu cho người đi bộ ở dô thị Việt Nam. Giao Thông Vận tải (2018)
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nguyễn Văn Hậu Trần Quang Minh Ứng xử của gối cầu cao su cốt bản thép sử dụng cho cầu tại Việt nam. Giao Thông Vận tải 59 (2018)
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nguyễn Hữu Thuấn Lê Hoàng Minh Lực căng của dây cáp cầu treo dây văng khi có chuyển vị của dầm. Cầu Đường Việt Nam ISSN 1859-459X (2016)
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Đỗ Thị Hằng Trần Quang Minh Nghiên cứu kết cấu cầu mố trụ dẻo sử dụng cho thiết kế cầu nhịp trung tại Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 6/ 2019
Ngô Văn Thức Bùi Tiến Thành Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nghiên cứu ảnh hưởng của nano silica đến năng lượng phá hủy của bên tông chất lượng cao. Giao thông vận tải tháng 11/2020
Ngô Văn Thức Bùi Tiến Thành Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nguyễn Duyên Phong Đặng Văn Kiên Nghiên cứu cường độ dự trữ sau nứt dầm bê tông chất lượng cao sử dụng nano silica. Giao thông vận tải thang 12/2020

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Thi Cam Nhung Bui Tien Thanh Tran Viet Hung Research on Crack Extension Resistance and Remaining Strength of High-Strength Concrete Using Nano-silica. Lecture Notes in Mechanical Engineering (2022)
Bui Tien Thanh Nguyen Thi Cam Nhung Tran Viet Hung Research on crack extension on resistance and remaining strength of high strength concrete using nano-silica. 2nd International conference on structural health Monitring and Engineering Structures (2021)
Bui Tien Thanh Nguyen Thi Cam Nhung Effect of nano-silica on fracture properties and crack extension resistance of high-performance concrete. Proceedings of the International Conference on Computational Methods (Vol. 7, 2020) (2020)
Nguyen Thi Cam Nhung The dynamic factors have been applied to metro bridge structure design in vietnam. vietnam railway development and experiences of china (2018)
Le Ha Linh Nguyen Thi Cam Nhung Ìnfluence of stiff tower for railway extradosed bridge with steel corrugates webs. International conference sustainability civil engineering (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Cẩm Nhung Bùi Tiến Thành Trần Việt Hưng Ngô Văn Minh Trần Thị Thu Hiền Hồ Xuân Ba Giáo trình An Toàn, vệ sinh lao động- dùng cho các trường Đại học nhóm nghành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Giao Thông vận tải 2 (2020)
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Phan Văn Tiến Giáo Trình Mô Trụ Cầu. Đại học Vinh 2 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu theo dõi sức khỏe công trình không phá hủy kết hợp phương pháp học máy và hàm truyền động . T2022-CT-017 (2022)
Nghiên cứu giám sát tự động sức khỏe của cầu dây văng lớn ở việt nam. B2020-GHA-02 (2020-2021)
Giải pháp đo hiện trường kiểm định kết cấu nhịp cầu bằng hệ thống thiết bị đo dao động không dây. B2018-GHA-04SP (2020-2021)
Nghiên cứu triển khai thử nghiệm và hoàn thiện bộ tài liệu giảng dạy – học tập về ATVSLĐ cho các trường đại học nhóm ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. B2019-GHA-02ATLĐ (2019-2020)
Nghiên cứu triển khai tập huấn, hoàn thiện và phát hành bộ tài liệu giảng dạy nội dung ATVSLĐ, trong các trường đại học nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông. B2020-GHA-03ATLD (2020)
Đánh giá ảnh hưởng khi thi công tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội đến rung động đất nền và các công trình lân cận. T2020-CT-007TĐ (2020)
Nghiên cứu xây dựng chương trình và biên soạn nội dung giảng dạy về an toàn vệ sinh lao động cho nhóm ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông trong các trường Đại học. B2018-GHA-01ATLĐ (2017-2019)
Nghiên cứu công nghệ thiết kế và thi công tăng cường dầm bê tông bằng sợi carbon thi công theo công nghệ bơm hút chân không. DT184059 (2018-2019)
Nghiên cứu ứng xử dài hạn của gối cầu cao su cốt bản thép cho dầm liên tục (đúc hẫng). DT184064 (2018-2019)
Nghiên cứu, đánh giá tính bất định của các kết quả đo dao động phục vụ chẩn đoán kết cấu cầu. DT183060 (2018-2019)
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kết cấu nền móng với các loại cầu dân sinh phục vụ giáo dục phù hợp điều kiện ở vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA-05NV (2018-2019)
Lựa chọn tối ưu điểm đo dao động cho kết cấu cầu bằng phương pháp en-tro-pi thông tin và ứng dụng vào bố trí điểm đo theo dõi thường xuyên cho cầu treo dây văng. 164045 (2016-2018)
Quy trình theo dõi quan trắc cầu nhịp lớn bằng Phương pháp động. 03/2016/HĐ-DA 1511 (2016-2018)
Nghiên cứu ứng dụng và tiến hành thử nghiệm hệ thống thiết bị đồng bộ trong công tác kiểm định cầu. 474/QĐ-BXD (2017-2018)
Nghiên cứu đề xuất giá trị lực va xô tàu thuyền phù hợp với điều kiện xây dựng cầu. DT183055 (2018)
Nghiên cứu ứng dụng thiết bị laser để đo dao động kết cấu cầu.. T2018-CT-031 (2018)
Phân tích dao động xoắn của cầu treo dân sinh: đề xuất các giải pháp giảm dao động xoắn và đánh giá hiệu quả. T2018-CT-032 (2018)
Phân tích tương tác giữa mố và đất nền ở cầu có mố toàn khối trong điều kiện Việt Nam. T2018-CT-030 (2018)
Lựa chọn tối ưu điểm đo dao động cho kết cấu cầu bằng phương pháp en-trô-pi thông tin và ứng dụng vào bố trí điểm theo dõi thường xuyên cho cầu treo dây văng. DT164045 (2016-2017)
Nghiên cứu, đề xuất các dạng kết cấu trụ chống va xô phù hợp cho trụ cầu có thông thuyền đang khai thác ở Việt Nam. DT174048 (2017)
Đánh giá độ bền khai thác của Công trình bằng phương pháp quan trắc kết cấu. ZEIN2014172 (2014-2016)
Đánh giá mỏi của cáp cầu treo dây văng dưới tác dụng của tải trọng khai thác sử dụng kết quả đo dao động. (2016)
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giám sát sức khỏe công trình cầu dụa trên sữ liệu lớn thu được từ các cảm biến thông minh. ()
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỂ GIÁM SÁT SỨC KHỎE CÔNG TRÌNH CẦU DỰA TRÊN DỮ LIỆU LỚN THU ĐƯỢC TỪ CÁC CẢM BIẾN THÔNG MINH. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

01/2022 - 06/2022
Nguyễn Trung Kiên ThS
Nghiên cứu giải pháp xử lý ảnh hưởng của nước ngầm đến ổn định khi thi công nhà ga thuộc tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội
02/2021 - 09/2021
Nguyễn Hoàng Bảo Duy ThS
Nghiên cứu lựa chọn phương pháp thi công đào hầm phù hợp với điều kiện địa chất thủy văn tại khu vực thành phố Hà Nội
02/2021 - 09/2021
Hoàng Hồng Thương ThS
Nghiên cứu giải pháp Jet-Grouting gia cố nền đất trong thi công nhà ga ngầm tuyến đướng sắt đô thị
02/2020 - 09/2020
Trần Thảo Linh ThS
Nghiên cứu phương pháp đo đạc hienj trường rung động đất nền khi thin công tuyến đường sắt đô thị thi điểm thành phó Hà Nội
01/2020 - 06/2020
Đặng Trọng Huy ThS
Nghiên cứu phạm vi ảnh hưởng của rung động trong quá trình thi công tuyến METRO Bến Thành- Suối Tiên
02/2019 - 07/2019
Nguyễn Hoài Nam ThS
Nghiên cứu tối ưu hóa khối lượng trong thiết kế cầu Giàn thép trên cơ sở đảm bảo khả năng chịu lực và khai thác
10/2019 - 06/2019
Phạm Ngọc Can ThS
Nghiên cứu giải pháp xử lý nèn đất yếu cho đường đầu cầu Rạch Dừa, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
05/2017 - 10/2017
Nguyễn Văn Nhân ThS
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TÍNH HỆ SỐ ĐỘNG LỰC TRONG THIẾT KẾ KẾT CẤU NHỊP CẦU ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TUYẾN MÊ TRÔ SỐ 1 BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn