An Thị Hoài Thu Anh

An Thị Hoài Thu Anh

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật điện, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

htanh.ktd@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

An Thi Hoai Thu Anh Nguyen Van Quyen Nguyen Xuan Bien Saving energy in urban electrified train operation: Tracking optimal speed profile and backing regenerative braking energy to utility source by active rectifiers in traction substations. AMA, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America 53 (2022)
An Thi Hoai Thu Anh Nguyen Van Quyen Optimal Speed Profile Determination with Fixed Trip Time in the Electric Train Operation of the Cat LinhHa Dong Metro Line based on Pontryagin. Engineering, Technology & Applied Science Research (ETASR)) 6/Vol 10 (2020)

Bài báo quốc tế khác

An Thi Hoai Thu Anh Luong Huynh Duc Super-capacitor energy storage system to recuperate regenerative braking energy in elevator operation of high buildings. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) vol.12, No.2 (2022)
An Thi Hoai Thu Anh Nguyen Van Quyen Energy-efficient speed profile: an optimal approach with fixed running time. TELKOMNIKA Telecommunication Computing Electronics and Control Vol. 20, No. 3 (2022)
Lam Quang Thai An Thi Hoai Thu Anh Design a photovoltaic simulator system based on two-diode model with linear interpolation method. International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS) Vol. 13, No. 2 (2022)
An Thi Hoai Thu Anh Luong Huynh Duc A regenerative braking energy recuperation from elevator operation in building by active rectifier. International Journal of Power Electronics and Drive System (IJPEDS) Vol. 12, No. 2 (2021)
An Thi Hoai Thu Anh Nguyen Van Quyen Energy — Efficient Operation in Subway Systems: Tracking Optimal Speed Profile with on Board Supercapacitor Energy Storage System. INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 0974-6846 (2021)
An Thi Hoai Thu Anh Nguyen Van Quyen A novel method for determining fixed running time in operating electric train tracking optimal speed profile. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) Vol. 11, No. 6 (2021)
Dang Viet Phuc An Thi Hoai Thu Anh Nguyen Thanh Hai RESEARCH ON SHORT CIRCUIT FAULTS IN DC TRACTION NETWORK OF HANOI PILOT LIGHT METRO LINE NHON – HANOI RAILWAY STATION. Tạp chí 3 trường Số 10 (năm 2020) (2020)
Vu Hoan Phuong Nguyen Van quyen Nguyen van Lien Nguyen Thanh Hai An Thi Hoai Thu Anh Speed profile optimization of an electrified train in cat linh-ha dong metro line based on pontryagin. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) No. 1, Vol (2020)
An Thi Hoai Thu Anh TS. Vu Hoang Phuong Nguyen Thanh Hai PGS. TS Nguyen Van Lien Braking energy recuperation for electric traction drive in urban rail transit network based on control super-capacitor energy storage system. Journal of electrical Systems 14(3) (2018)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

An Thị Hoài Thu Anh Lâm Quang Thái Energy monitoring and management system for factory via webserver. tạp chí giao thông vận tải số 04/2022 (2022)
Tran Van Khoi An Thi Hoai Thu Anh OPTIMAL SUPERCAPACITOR PLACEMENT IN AN URBAN RAILWAY LINE. Transport and Communications Science Journal 73 (2022)
An Thị Hoài Thu Anh Trần Văn Khôi Đặng Việt Phúc THU HỒI NĂNG LƯỢNG HÃM TÁI SINH TRONG VẬN HÀNH TÀU ĐIỆN ĐÔ THỊ BẰNG BỘ CHỈNH LƯU TÍCH CỰC. Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải số 42 (2021)
Trần Văn Khôi Đặng Việt Phúc An Thị Hoài Thu Anh Phương pháp tối ưu vị trí và dung lượng bộ nghịch lưu trong hệ thống cung cấp điện kéo đường sắt đô thị. Khoa học Giao thông Vận tải 72.5 (2021)
An Thị Hoài Thu Anh Vũ Duy Nghĩa Nguyễn Xuân Xuân Vũ Ngọc thêm Nghịch lưu đa mức điều khiển động cơ điện kéo. giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2020)
An Thị Hoài Thu Anh Energy saving solutions for operation of urban electrified trains with the on-board energy storage system. Giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2020)
An Thị Hoài Thu Anh Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Văn Quyền Nguyễn Văn Liễn Tối ưu năng lượng vận hành tàu điện đô thị có thiết bị tích trữ năng lượng siêu tụ trên tàu sử dụng nguyên lý cực đại Pontryagin. CHUYÊN SAN ĐO LƯỜNG, ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 3 (21) (2018)
An Thị Hoài Thu Anh Vũ Duy Nghĩa Modeling and simulation of AC motor drive system in Urban railway DC traction system. Giao thông vận tải Tháng 10/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Van Nghia Do Viet Dung An Thi Hoai Thu Anh THE SOLUTION FORMULATION FOR MONITORING REMOTE PARAMETERS OF RAILWAY EQUIPMENT BY IoT MODEL. International conference on Application of Artificial Intelligence in Transportation (2020)
An Thi Hoai Thu Anh Nguyen Thanh Hai Digital Control of Interleaved Bidirectional DC-DC Converter for Applications in Urban Electric Train. Proceedings of the 11th South East Technical Consortium Symposium - SEATUC 2017 (2017)
An Thi Hoai Thu Anh Comparison of difference solutions to electric drive system in urban railway electric traction. Proceedings of the 11th South East Technical Consortium Symposium - SEATUC 2017 (2017)
Nguyen Thanh Hai An Thi Hoai Thu Anh Energy Conversion Process and Some Solutions to Recuperation of Regenerative Braking Energy in Urban Railway Electric Train. 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EASTERN ASIA’S SOCIETY FOR TRANSPORTATION STUDIES (EASTS) (2017)
Nguyen Thanh Hai An Thi Hoai Thu Anh Braking energy recuperation for electric traction drive in urban rail transit network based on control super-capacitor energy storage system. 2017 THE 4TH VIETNAM INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ON CONTROL AND AUTOMATION (VCCA 2017) (2017)
Võ Thanh Hà An Thị Hoài Thu Anh Vũ Hoàng Phương NGUYỄN TÙNG LÂM Nghiên cứu hệ thống giả lập turbine gió sử dụng máy phát PMSG. Hội nghị cơ điện tử VCM-11-2016. (2016)
An Thi Hoai Thu Anh Control of Interleaved Bidirectional DC-DC Converter for Applications in Urban Rail Transit Network. The 9th Regional Conference on Electrical and Electronics Engineering (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

An Thị Hoài Thu Anh Bài giảng phục vụ đào tạo. Trường Đại học giao thông Vận tải 3 (2021)
An Thị Hoài Thu Anh Vũ Duy Nghĩa Nguyễn Tuấn Phường Nguyễn Đức Khương Lý thuyết mạch điện. Khoa học tự nhiên và công nghệ 4 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu điều khiển tối ưu năng lượng điện sức kéo tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông.. (2019-2020)
Nghiên cứu tối ưu năng lượng chạy tàu điện đô thị bằng phương pháp qui hoạch động .. T2019-DT-010 (2019-2020)
Nghiên cứu nghịch lưu đa mức điều khiển hệ truyền động sức kéo.. T2019-DT-011 (2019-2020)
Nghiên cứu xây dựng đề cương Quyển 15 chuyên ngành GTVT thuộc đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, lĩnh vực Điện, Điện tử, Điều khiển giao thông. Bien soan BKTT Quyển 15 (2018-2019)
Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý, vận hành khai thác và duy tu bảo dưỡng đường sắt đô thị Việt Nam. DT 174069 (2017-2018)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị hỗ trợ điều khiển tốc độ nhằm tối ưu hóa tiêu hao nhiên liệu và đảm bảo an toàn chạy tàu đường sắt. B2014-04-10 (2014-2017)
Nghiên cứu bộ trao đổi năng lượng hai chiều DC-DC ứng dụng cho hệ truyền động đường sắt đô thị. (2017)
Nghiên cứu thiết kế mô hình hệ truyền động điện tàu điện đô thị.. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn