Nguyễn Thị Hải Hà

Nguyễn Thị Hải Hà

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cơ sở kinh tế và quản lý, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

hapw78@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

2021-2022
tác giả chính Hà nội
Bài báo

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Hải Hà Nghiên cứu yếu tố tâm lý cảm xúc, tâm trạng của con người và ứng dụng trong quản lý. Kinh tế Châu á thái bình duong Số cuối tháng 6 năm 2022 (2022)
Nguyễn Thị Hải Hà Nghiên cứu yếu tố tâm lý cảm xúc, tâm trạng của con người và ứng dụng trong quản lý. kinh tế châu á - thái bình dương s? cu?i tháng 6 nam 2022 101 (2022)
Nguyễn Thị Hải Hà Nghiên cứu động cơ người tiêu dùng. Kinh tế châu Á Thái Bình Dương 569, tháng 7/2020 (2020)
Nguyễn Thị Hải Hà Phạm Thị Thu Hằng THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VẬN TẢI CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA TẠI KHU VỰC PHÍA BẮC. Tạp chí Công thương 5/2019 (2019)
Nguyễn Thị Hải Hà Một số phương pháp đánh giá năng lực người lao động trong doanh nghiệp . Số tháng 6/2021

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn