Lương Thị Thu Hường

Lương Thị Thu Hường

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

huong77.hl@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lương Thị Thu Hường David Bohm và cách lý giải "Tư duy như một hệ thống". Thiết bị Giáo dục Tháng 3/2022 (2022)
Trần Việt Hà Lương Thị Thu Hường Đảm bảo an ninh con người, giữ vững ổn định chính trị xã hội của Việt Nam. Tuyên giáo 7/2021 (2021)
Trần Việt Hà Lương Thị Thu Hường Đảm bảo an ninh con người, giữ vững ổn định chính trị xã hội của Việt Nam. Tạp chí Tuyên giáo 7/2021 (2021)
Lương Thị Thu Hường Phật giáo và vật lý hiện đại: Tương đồng và dị biệt. Triết học số 05 (336) (2019)
Lương Thị Thu Hường Lê Thị Kim Nga Giải pháp giải quyết xung đột xã hội góp phần. Cảnh sát Nhân dân 3 9154) (2019)
Lương Thị Thu Hường Trần Minh Ngọc Tìm hiểu nền tảng tư tưởng của Nhà nước Isalm giáo tự xưng (IS) qua tạp chí trực tuyến Rumiyah. Nghiên cứu Tôn giáo 01 (169) (2018)
Lương Thị Thu Hường Trần Minh Ngọc Learning about the Islamic State's Foundation of Thought by Reading the Online Rumiyah Magazine. Religious Studies Vol.12, NO. 03 & 04 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lương Thị Thu Hường Một vài suy nghĩ về vai trò của Vai trò của truyền thông đối với Phật giáo. Nữ giới Phật giáo với lĩnh vực Báo chí (2020)
Lương Thị Thu Hường Đường lối học Phật trong tác phẩm "Trình tự của cư sĩ học Phật". Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền với Hội Phật học Nam Việt (2019)
Lương Thị Thu Hường Hội An Nam Phật học: Bài học về hoằng pháp. Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám và những đóng góp đối với Hội An Nam Phật học (2019)
Luong Thi Thu Huong David Bohm và cách lý giải "Tư duy như một hệ thống". Áp dụng tư duy hệ thống và hệ thống quản lý Malik vào xây dựng và phát triển học viện cảnh sát nhân dân trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia (2019)
Lương Thị Thu Hường Nguyên nhân của chủ nghĩa Islam giáo khủng bố và một số vấn đề đặt ra. Phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người hiện nay (2018)
Luong Thi Thu Huong Social Security, Human Security in ASEAN Community: A Philosophy Perspective. Hội thảo quốc tế lần thứ 5 (LSCAC 2018): Ngôn ngữ, Xã hội và Văn hóa trong bối cảnh Châu Á (2018)
Luong Thi Thu Huong Sự tương đồng giữa đạo học phương Đông và vật lý hiện đại phương Tây trong "Đạo của Vật lý" của Fritjof Capra. Tôn giáo và khoa học phương Tây từ cách tiếp cận Đông Á (2018)
Lương Thị Thu Hường Nguyên nhân bất ổn về an ninh xã hội, an ninh con người của các nước trong cộng đồng ASEAN hiện nay dưới góc độ triết học. Đảm bảo an ninh xã hội an ninh con người kinh nghiệm Việt Nam và Quốc tế (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Việt Hà Nguyễn Thị Thanh Hải Lương Thị Thu Hường Đỗ Thanh Bình An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa. chính trị quốc gia sự thật 0 (2020)
Lương Thị Thu Hường Tìm hiểu Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin. Giao thông Vận tải 2 (2016)
Bùi Thị Vân Lương Thị Thu Hường Nguyễn Sỹ Trung Phạm Thị Xuân Hồ Ngọc Anh Nguyễn Thị Thanh Hải Phạm Thị Phương Mai Nguyễn Trung Thành Lê Ngọc Cương Lê Thị Thúy Đặng Xuân Ngọc Vũ Thị Thanh Phúc Lê Thị Thu Phương Phạm Thanh Hiền Tìm hiểu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin. NXB Giao thông Vận tải 5 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Áp dụng tư duy hệ thống nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Triết học Mác - Lênin ở Trường Đại học Giao thông Vận tải hiện nay. T2021-ML-003 (2021)
Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và một số vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn