Bùi Trọng Cầu

Bùi Trọng Cầu

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

0912118133
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bui Trong Cau TWO FAILURE CASES IN APPLICATION OF DEEP FOUNDATION STRUCTURES TO GREAT BRIDGES IN VIETNAM. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 10, Issue 05, (May 2019) (2019)
Bui Trong Cau Nguyen Thi Hong a new approach to the multi-criteria appraisal of investment alternatives for infrastructure projects. International Journal of Civil Engineering and Technology Volume 8 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Bùi Trọng Cầu PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH BẢO TRÌ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ XÉT TỚI CÁC YẾU TỐ NGẪU NHIÊN. Kinh tế Xây dựng 01/ 2023 (2023)
Bùi Trọng Cầu Đánh giá phương án tổ chức xây dựng công trình trong giai đoạn nghiên cứu khả thi. Kinh tế xây dựng 01-2020 (2020)
Bùi Trọng Cầu Phương pháp lập chiến lược tổ chức xây dựng kết cấu hạ tâng tối ưu cho các dự án khu đô thị mới. Xây dựng 5-2020 (2020)
Nguyễn Thị Thu Hằng Bùi Trọng Cầu ỨNG DỤNG ĐỊA THỐNG KÊ TRONG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. Tạp chí Cầu đương số 5/2019 (2019)
Bùi Trọng Cầu Kết hợp các phương pháp SWOT và AHP trong phân tích đánh giá các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh. Kinh tế Xây dựng 03/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Trọng Cầu Nguyễn Thị Thu Hằng Tổ chức thi công. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải 3 (2020)
Phạm Duy Hữu Lê Minh Cường Ngô Đăng Quang Đào Văn Dinh Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Ngọc Long Phạm Duy Anh Bùi Trọng Cầu Nguyễn Thanh Sang Thái Khắc Chiến Trần Việt Hùng Trần Bảo Việt Nguyễn Huy Cường Thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Giao thông Vận tải 3 (2018)
Bùi Trọng Cầu Nguyễn Thị Thu Hằng Kỹ thuật thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật. 4 (2017)
Bùi Trọng Cầu Nguyễn Thị Hồng Thiết kế Hệ thống Thoát nước Đô thị. trường đại học giao thông vận tải 3 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đánh giá tác động dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và các giải pháp khắc phục. 01C-04/06-2020-3 (2020-2022)
Nghiên cứu ứng dụng mô hình biến đổi không gian của đất trong khảo sát địa chất công trình. T2018-XD-001 (2018)
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU BÊ TÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. CTB 2014 – 04 -10 (2014-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn