Đoàn Thị Thúy Phượng

Đoàn Thị Thúy Phượng

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Vật lý, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

phuongthuydoan@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Pham Duc Thang Dong-Hyun Kim Nguyen Xuan Tuyen Chu Tien Dung Quach Duy Truong Nguyen Tuan Son Doan Thi Thuy Phuong Synthesis and Properties of Magnetic - Semiconductor Fe3O4/TiO2 Heterostructure Nanocomposites for Applications in Wastewater Treatment. Journal of Magnetics 25(1) (2020)
Quach Duy Truong Dong-Hyun Kim Nguyen Xuan Tuyen Doan Thi Thuy Phuong Kyung-Min Lee Jong-Ryul Jeong Namdong Kim Hyun-Joon Shin Chu Tien Dung Nguyen Tuan Son Microscopic origin of asymmetric magnetization reversal of Co/Pt multilayers with perpendicular magnetic anisotropy. Current Applied Physics 20 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Do Danh Bich Doan Thi Thuy Phuong Nguyen Van Minh Nguyen Xuan Huy Le Thi Mai Oanh A study on structure, morphology, optical properties, and photocatalytic ability of SrTiO3/TiO2 granular composites. Physica B 532 (2018) (2018)
Nguyen Xuan Huy Doan Thi Thuy Phuong Le Thi Mai Oanh Do Danh Bich Nguyen Van Minh A study on structure, morphology, optical properties, and photocatalytic ability of SrTiO3/TiO2 granular composites. Physica B: Physics of Condensed Matte (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Chu Tiến Dũng Đoàn Thị Thúy Phượng Đỗ Thế Quang Nguyễn Phượng Lâm KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG TIỀN CHẤT APTES ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH NANO COMPOSIT Fe3O4/ZnO. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN 225 (2020)
Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Minh Phượng Đoàn Thị Thúy Phượng Trần Văn Quảng Tinh thể nano đơn pha Si1-xGex trong tính toán lý thuyết phiếm hàm mật độ sử dụng gần đúng mật độ địa phương. Tạp chí KHOA HỌC Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 Số 53 (2018)
Do Danh Bich Đoàn Thị Thúy Phượng Trieu Thi Minh Chau Le Thi Mai Oanh Nguyen Xuan Huy RESEARCH THE INFLUENCE OF CALCINATION TEMPERATURE ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF MATERIAL SrTiO3 DEVELOPED BY SOL-GEL PROCESS. Communications in Physics Vol. 27, No. 2 (2017), pp. 173-179 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Tuấn Sơn Đoàn Thị Thúy Phượng PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT TÍNH HẤP PHỤ CỦA VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE CNT@H-WO3. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Quách Duy Trường Đoàn Thị Thúy Phượng TÍNH CHẤT TỪ VÀ CẤU TRÚC ĐÔ MEN TỪ CỦA HỆ MÀNG MỎNG ĐA LỚP Co/Pt. Hội thảo về Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Chu Tiến Dũng Đoàn Thị Thúy Phượng Nguyễn Xuân Tuyên NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG NANO COMPOSIT Fe3O4/ZnO ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Chu Tiến Dũng Đỗ Thị Hà Nguyễn Phượng Lâm Nguyễn Phi Hùng Đoàn Thị Thúy Phượng Nguyễn Xuân Tuyên Nguyễn Hồng Phúc Lê Anh Phong Đinh Văn Lượng Chu Thuỳ Linh Lê Văn Luật MICRO, NANO SILICA TRONG BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO: THỰC TIỄN, TRIỂN VỌNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu Khoa học Cơ bản năm 2020 (2020)
Đỗ Thị Hà Nguyễn Phi Hùng Đoàn Thị Thúy Phượng Chu Tiến Dũng Nguyễn Xuân Tuyên Nguyễn Phượng Lâm Nguyễn Hồng Phúc Lê Văn Luật Lê Anh Phong Đinh Văn Lượng Chu Thuỳ Linh MICRO, NANO SILICA TRONG BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO: THỰC TIỄN, TRIỂN VỌNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Chu Tiến Dũng Đoàn Thị Thúy Phượng Vũ Văn Duy Nguyễn Phi Hùng Bùi Quang Tuấn Bùi Lê Hồng Minh Nguyễn Xuân Tuyên Lê Thị Giang NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO LƯỠNG TÍNH Fe3O4/Ag BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÝ HOÁ. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII (2020)
Chu Tien Dung Doan Thi Thuy Phuong Multifunctional Fe3O4-ZnO nanocomposites: synthesis and properties for applications in wastewater treatment. Hanoi International Symposium on Advanced Materials and Devices (2019)
Nguyễn Tuấn Sơn Chu Tiến Dũng Đoàn Thị Thúy Phượng Quách Duy Trường Marc Nguyễn Công Tú Fabrication of micro-supercapacitor electrodes on the flexible substrate by direct writing technique. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 11 - SPMS 2019 (2019)
Đoàn Thị Thúy Phượng Trần Thu Phương Chu Tiến Dũng NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HẠT NANO ZnO PHA TẠP Ag VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ XANH METHYLEN TRONG NƯỚC. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)
Chu Tien Dung Doan Thi Thuy Phuong Quach Duy Truong Synthesis and characteristics of magnetic oxide - quantum dots nanocomposite. The 5th international Conference of Asian Union of Magnetics Societies (IcAUMS 2018) (2018)
Nguyễn Thị Hòa Đoàn Thị Thúy Phượng Trần Văn Quảng Effect of strain on electronic structure and thermoelectric property of a Bi2Te3/Sb2Te3 compound. 42th National Conference on Theoretical Physics (2017)
Nguyễn Thị Hòa Đoàn Thị Thúy Phượng Trần Văn Quảng Hiệu ứng nhiệt điện trên vật liệu bán dẫn n-type tạo thành từ thay thế pb trong bismuth telluride. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017 (2017)
Doan Thi Thuy Phuong A study on structural, morphology, optical, and photocatalytic properties of SrTiO3/TiO2 granular composites. 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FRONTIERS IN MATERIALS SCIENCE (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu chế tạo vật liệu g-C3N4 pha tạp một số nguyên tố đất hiếm (Y, Nd) nhằm nâng cao khả năng quang xúc tác trong việc xử lí ô nhiễm môi trường.. T2022-CB-007 (2022)
Chế tạo thiết bị quy mô phòng thí nghiệm xử lý một số kim loại nặng trong nước thải trên cơ sở các hạt nano composit đa tính năng. KYTH-66 (2018-2019)
Chế tạo thiết bị quy mô phòng thí nghiệm xử lý một số kim loại nặng trong nước thải trên cơ sở các hạt nano composit đa tính năng.. B2018 - GHA - 17 (2018-2019)
Sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ nghiên cứu tác động của thay thế nguyên tố và nén tinh thể lên cấu trúc vùng và tính chất nhiệt điện của một số bán dẫn điển hình và nghiên cứu tính chất từ của một số màng mỏng trong điện trường ngoài. 103.01-2015.11 (2016-2018)
Nghiên cứu chế tạo và khảo sát cấu trúc, đặc trưng quang xúc tác của vật liệu composite (1-x)SrTiO3xTiO2.. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn