Nguyễn Tuấn Sơn

Nguyễn Tuấn Sơn

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Vật lý, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

ntson@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Cong Tu Nguyen Tuan Son Luu thi Lan Anh Nguyen Xuan Sang Nguyen thi Tuyet Mai Pham Tuan Phong Facile Synthesis, Physicochemical Properties, and Photocatalytic Activity of In Situ Gr@WO3.H2O Nanoplate Nanocomposite. NANO Vol.17, No.05 (2022)
Pham Duc Thang Dong-Hyun Kim Nguyen Xuan Tuyen Chu Tien Dung Quach Duy Truong Nguyen Tuan Son Doan Thi Thuy Phuong Synthesis and Properties of Magnetic - Semiconductor Fe3O4/TiO2 Heterostructure Nanocomposites for Applications in Wastewater Treatment. Journal of Magnetics 25(1) (2020)
Quach Duy Truong Dong-Hyun Kim Nguyen Xuan Tuyen Doan Thi Thuy Phuong Kyung-Min Lee Jong-Ryul Jeong Namdong Kim Hyun-Joon Shin Chu Tien Dung Nguyen Tuan Son Microscopic origin of asymmetric magnetization reversal of Co/Pt multilayers with perpendicular magnetic anisotropy. Current Applied Physics 20 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Sebastien Pinaud Nguyen Tuan Son Patrice Simon Marc Respaud Pierre-Louis Tarbena Bruno Chaudret Katerina Soulantica Reasmey Tan Anca Meffre Angelica Gillet Kevin Brousse Laser-scribed Ru organometallic complex for the preparation of RuO2 micro-supercapacitor electrodes on flexible substrate. Electrochimica Acta - Elsevier Electrochimica Acta - Volume 281, 10 August 2018, Pages 816-821 (2018)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Tuấn Sơn Đoàn Thị Thúy Phượng PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT TÍNH HẤP PHỤ CỦA VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE CNT@H-WO3. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Nguyễn Tuấn Sơn Nguyễn Phi Hùng Nguyễn Xuân Tuyên Nguyễn Văn Thái Lưu thị Lan Anh Nguyễn Công Tú TỔNG HỢP, KHẢO SÁT CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU LAI HÓA NANO GRAPHENE /WO3. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 22 (2020)
Nguyễn Tuấn Sơn Chu Tiến Dũng Đoàn Thị Thúy Phượng Quách Duy Trường Marc Nguyễn Công Tú Fabrication of micro-supercapacitor electrodes on the flexible substrate by direct writing technique. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 11 - SPMS 2019 (2019)
Nguyễn Văn Thái Phạm Văn Thắng Nguyễn Tuấn Sơn Nguyễn Hữu Lâm Nguyễn Công Tú Lưu thị Lan Anh FACILE SYNTHESIS AND EFFECT OF ANNEALING TEMPERATURE ON OPTICAL AND PHOTOCATYTIC PROPERTIES OF TUNGSTEN OXIDE NANOPLATES. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 11 - SPMS 2019 (2019)
Lưu thị Lan Anh Phạm Văn Thắng Nguyễn Tuấn Sơn Nguyễn Hữu Lâm Nguyễn Công Tú Nguyễn thị Tuyết Mai INVESTIGATION THE EFFECT OF PREPARATION TIME ON STRUCTURAL, OPTICAL AND PHOTOCATALYTIC PROPERTIES OF WO3.H2O NANOPLATE. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 11 - SPMS 2019 (2019)
Nguyễn Tuấn Sơn Chế tạo các vi thiết bị lưu trữ năng lượng trên nền đế dẻo bằng phương pháp laser. HỘI NGHỊ KHCN LẦN THỨ XXI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu, chế tạo nano silica từ tro bay nhà máy nhiệt điện thử nghiệm ứng dụng trong chế tạo vật liệu cường độ cao. B2020-GHA-04 (2020-2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn