Nguyễn Thị Huyên

Nguyễn Thị Huyên

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Toán Giải Tích, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0914180369
huyennt@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Thi Huyen Doan Thanh Son Some Representations of Clifford Algebras. International Journal of Mathematics Trends and Technology Volume 68 Issue 4, 72-80, April 2022 (2022)
Nguyen Thi Huyen Doan Thanh Son Function Theory in Exotic Clifford Algebras and its Applications. International Journal of Mathematics Trends and Technology Volume-67 Issue-4 (2021)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Huyên Một phương pháp tìm nghiệm có chuẩn nhỏ nhất của bài toán chấp nhận tách.. Hội thảo về Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học Cơ bản năm 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Huyên Mai Nam Phong Hướng dẫn giải bài tập Giải tích 1. Giao thông Vận tải 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Một số phương pháp mới giải bài toán chấp nhận tách và ứng dụng. T2018-CB-002 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn