Trần Ngọc Hiền

Trần Ngọc Hiền

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Thiết kế máy, Khoa Cơ khí

Liên hệ

tranhien.tkm@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran Ngoc Hien PGS.TS. Hoang Tien Dung Nguyen Quang Vinh Nguyen Van Cuong Self-adjusting on-line cutting condition for high-speed milling process. Journal of Mechanical Science and Technology 34 (8) (2020)
Park Hong Seok Hoang Tien Dung Nguyen Quang Vinh Tran Ngoc Hien Development of a Smart Cyber-Physical Manufacturing System in the Industry 4.0 Context . Applied Sciences Volume 9, (2019)

Bài báo quốc tế khác

Tran Ngoc Hien Development of a system for predicting the printed part quality. International Journal of Engineering Research and Applications Vol. 12, Issue 6, (Series-I) June 2022, pp. 47-57 (2022)
Tran Thi Hong Do Thi Tam Nguyen Van Cuong Tran Ngoc Hien Le Hong Ky Nguyen Thai Vinh Nguyen Hong Linh Bui Thanh Danh Multi-objective optimization of PMEDM input factors for processing cylindrical shaped parts. Materials Science Forum Vol 1018 (2021)
Prof. Park Hong Seok Tran Ngoc Hien Ansari Md Jonaet PREDICTION OF TEMPERATURE DISTRIBUTION AND RESIDUAL STRESS IN SLM PRINTED PARTS. ASME 2018 13th International Manufacturing Science and Engineering Conference, MSEC 2018 Volume 1: (2018)
Tran Ngoc Hien Dinh-Son Nguyen Prof. Hong-Seok Park Development of a predictive system for SLM product quality. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Volume 227 (2017)
Tran Ngoc Hien Prof. Hong-Seok Park A Decision Support System for Selecting Additive Manufacturing Technologies. ACM International Conference Proceeding Series 2017 (2017)
Tran Ngoc Hien Nguyen Van Nghia Nguyen Van Cuong Study on Design and Manufacture of 3D Printer based on Fused Deposition Modeling Technique. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) Volume-6 Issue-6 (2017)
Tran Ngoc Hien Ngo Anh Vu Nguyen Van Cuong Study on the Effect of Fused Deposition Modeling (FDM) Process Parameters on the Printed Part Quality. Journal of Engineering Research and Application ISSN : 2248-9622, Vol. 7, Issue 12, ( Part -2) December 2017, pp.71-77 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Ngọc Hiền Nguyễn Thái Sơn Prediction of part distortion in metal 3D printing. Tạp chí cơ khí (2021)
Trần Ngọc Hiền Inherent strain based calculation for predicting the part deformation in welding process. Tạp chí Cơ khí Việt Nam 5 (2020)
Trần Ngọc Hiền Autonomous Machining Systems. Vietnam Journal of Science and Technology, ISSN: 2525-2518 Vol.55, No.3, June 2017 (2017)
Trần Ngọc Hiền Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Văn Cường Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy in 3D phối màu. Tạp chí cơ khí việt nam Số 6 năm 2017 (2017)
Trần Ngọc Hiền Xây dựng hệ thống hỗ trợ quyết định trong gia công. Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 1+2/2017
Trần Ngọc Hiền Bùi Văn Hưng Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy in 3D-FDM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam Số 12 (1) Tháng 1 năm 2017
Trần Ngọc Hiền Thông minh nhân tạo trong các hệ thống gia công. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Số 36 Tháng 10/2016

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran Ngoc Hien Applications of Artificial Intelligence in Manufacturing Systems. Applications of Artificial Intelligence in Transportation (2020)
Tran Ngoc Hien Development of a method for calculating inherent strain in 3D printing process. International Conference of Manufacturing Technology Engineers (ICMTE) 2020 (2020)
Tran Ngoc Hien Applications of Artificial Intelligence in Manufacturing Systems. Applications of AI in Transportation (2020)
Tran Ngoc Hien An Experimental Investigation of the Deformation of the Printed Parts. International Symposium on Precision Engineering and Sustainable Manufacturing (PRESM) 2019 (2019)
Tran Ngoc Hien Development of An Intelligent Agent based Manufacturing System. ICAART - 9th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (2017)
Tran Ngoc Hien Development of system for selecting rapid prototyping process. Proceedings of the 2016 International Conference on Advanced Technology and Sustainable Development (ICATSD 2016), ISBN: 978-604-920-040-3 (2016)
Tran Ngoc Hien A Knowledge Based System for 3D Printing Process Planning. International Symposium on Green Manufacturing and Applications 2016, ISGMA 2016 Proceedings, ISSN: 2198-0810 (Online) (2016)
Tran Ngoc Hien A Decision Support System for Selecting Additive Manufacturing Technologies. 2017 3rd International Conference on Information Management and Industrial Engineering, South Africa
Tran Ngoc Hien Development of An Intelligent Agent based Manufacturing System. ICAART - 9th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, 2017, Portugal

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Ngọc Hiền Trần Vĩnh Hưng Mastercam Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy CNC. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị mô phỏng và đánh giá quá trình hàn phục vụ đào tạo. B2021-GHA-01 (2020-2022)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
Nghiên cứu điều khiển tối ưu trong quá trình cắt gọt nhằm đảm bảo chất lượng của chi tiết được gia công. 107.01-2014.23 (2015-2018)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy in 3D ứng dụng trong đào tạo. B2016-GHA-06 (2016-2018)
Nghiên cứu ứng dụng sóng siêu âm nhằm nâng cao hiệu quả xử lý bụi mịn trong công nghiệp. T2018-CK-006 (2018)
Nghiên cứu chế tạo Phớt thủy lực bằng công nghệ gia công tiện trên máy CNC. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn