Nguyễn Thị Thanh Nga

Nguyễn Thị Thanh Nga

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kinh tế bưu chính viễn thông, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

nttnga@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Thanh Nga Một số giải pháp phát triển dịch vụ Mobile Money của Viettel. Công Thương 14 (2022)
Nguyễn Thị Thanh Nga Cảm nhận của khách hàng khi sử dụng dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) của Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettelpost). Công thương Số 12 (2021)
Nguyễn Thị Thanh Nga Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phát hàng thu tiền(COD) tại Việt Nam. Công thương Số 7 (2019)
Nguyễn Thị Thanh Nga Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 4G tại Việt Nam. Tạp chí công thương 7 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Thị Thanh Nga Tài chính doanh nghiệp bưu chính viễn thôn. Trường Đại học giao thông vận tải 3 (2017)
Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Thị Thanh Nga Kế toán quản trị bưu chính viễn thông. Trường Đại học giao thông vận tải 3 (2017)
Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Thị Thanh Nga Thống kê doanh nghiệp bưu chính viễn thông. Đại học giao thông vận tải 2

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đề xuất giải pháp phát triển thị trường dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) tại Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel.. T2019-KT-002 (2019-2020)
Nghiên cứu giải pháp nâng cao động lực làm việc của giảng viên trường Đại học Giao thông vận tải. T2018-KT-003 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn