Nguyễn Văn Toàn

Nguyễn Văn Toàn

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Bộ môn Giáo dục thể chất

Liên hệ

0913361779
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Văn Toàn Thể thao thành tích cao - Nói không với thuốc lá. Tạp trí thể thao Tháng 12 năm 2021 (2021)
Nguyễn Văn Toàn Các tố chất thể lực trong môn võ Teaekwondo. Tạp chí thể thao issn 0966 - 7462 (2019)
Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Thị Thùy Dương Một số bài tập nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng chuyền bóng trong môn bóng chuyền cho sinh viên. Tạp chí Thể thao Số tháng 9 năm 2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Tiến Dũng Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Bá Hậu Giáo dục thể chất. Giao thông vận tải 5 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn