Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Loan

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Quản trị kinh doanh, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

tamloan68@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Loan Ảnh hưởng covid 19 đến thị trường lao động của các doanh nghiệp giao thông vận tải. Kinh tế châu Á Thái Bình Dương số cuối tháng 5/ 2022 (2022)
Nguyễn Thị Loan Xây dựng bộ qui tắc ứng xử trong kinh doanh. Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Cuối tháng 5/2021 (2021)
Nguyễn Thị Loan Vai trò của kiểm soát nội bộ trong quản lý doanh nghiệp. Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 564 (2020)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Cao Ý Chu Tống Khánh Linh Nguyễn Thị Loan Ngô Thị Thanh Hoa Trần Quang Bằng Đoàn Trọng Ninh Trần Văn Giang Giáo trình Quản Trị Công Nghệ. Khoa Học và Kỹ Thuật 3 (2021)
Nguyễn Cao Ý Nguyễn Thị Loan Quản trị công nghệ. 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu hoàn thiện bộ tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. Số 03/2016/HĐ-ĐT/TQL (2015-2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn