Lê Thị Thanh Hằng

Lê Thị Thanh Hằng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế vận tải, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Thị Thanh Hằng Tăng cường quản lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 608 (2022)
Lê Thị Thanh Hằng Lựa chọn phương pháp xác định phí ô nhiễm môi trường. Thuế nhà nước 13+14 (2020)
Lê Thị Thanh Hằng Ứng dụng mô hình định phí và biến phí để xác định và phân tích điểm hoà vốn. Kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương 493 (2017)
Lê Thị Thanh Hằng Cơ hội, thách thức, giải pháp và điều kiện để triển khai thực hiện, phát triển kiểm toán tuân thủ ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương số 589-tháng 5 năm 2021

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Tường Vi Nguyễn Thị Thuỳ Dung Lê Thị Thanh Hằng Phan Nguyễn Hoài Nam Phạm Ngọc Hải Trần Thị Nguyệt Hằng Giáo trình kinh tế học. ĐH GTVT 4 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ lệ tăng trưởng bền vững của một số doanh nghiệp Vận tải hàng hóa Niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam.. T2023-KT-004 (2023)
Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại, ứng dụng cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Thăng Long. T2022-KT-007 (2022)
Hoàn thiện chính sách cổ tức của một số doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông Niêm yết ở Việt Nam.. T2021-KT-001 (2021)
Nghiên cứu áp dụng phương pháp cho điểm để đánh giá mức độ hài lòng của hành khách trên từng tuyến VTHKCC bằng xe buýt ở TP Hà nội, Ứng dụng tuyến 07 Cầu giấy - Nội bài. T2020-KT-010 (2020)
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ KÊ KHAI VÀ BÁO CÁO THUẾ DOANH NGHIỆP PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI. T2018-KT-019 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn