Phan Nguyễn Hoài Nam

Phan Nguyễn Hoài Nam

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế vận tải, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

pnhnam@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phan Nguyễn Hoài Nam Xây dựng hàm thỏa dụng trong mô hình lựa chọn phương thức vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh. Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 635 (2023)
Phan Nguyễn Hoài Nam Mô hình Logit đa nhân tố trong dự báo phân bổ nhu cầu đi lại – Nhược điểm do tính chất: “Tính độc lập với các lựa chọn không liên quan” và giải pháp khắc phục. KInh tế Châu Á - Thái Bình Dương 6/2022 (2022)
Phạm Ngọc Hải Chu Kiều Linh Phan Nguyễn Hoài Nam Phạm Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Thuỳ Dung Giải pháp gia tăng khả năng tiếp cận các khoản vay trên thị trường tài chính của các công ty cổ phần xây dựng công trình niêm yết ở Việt nam. Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương 551 (2019)
Phan Nguyễn Hoài Nam Đỗ Minh Ngọc Phạm Ngọc Hải Phân tích những bất cập trong xây dựng mô hình dự báo cầu vận tải hành khách phát sinh - thu hút ở Việt Nam. Giao thông vận tải 12/2017
Phan Nguyễn Hoài Nam Mô hình phân bổ nhu cầu đi lại và thực tế áp dụng ở Việt Nam. Tạp chí giao thông vận tải số T12/2019
Phan Nguyễn Hoài Nam Xác định nhân tố ảnh hưởng tới hành vi lựa chọn phương thức vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giao thông vận tải T8/2020

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Tường Vi Nguyễn Thị Thuỳ Dung Lê Thị Thanh Hằng Phan Nguyễn Hoài Nam Phạm Ngọc Hải Trần Thị Nguyệt Hằng Giáo trình kinh tế học. ĐH GTVT 4 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại cổ phần gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Hà Nội. T2021-KT-009 (2021)
Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông niêm yết ở Việt nam. T2019-KT-012 (2019-2020)
Lựa chọn mô hình dự báo nhu cầu phát sinh - thu hút trong vận tải hành khách cho thành phố Hồ Chí Minh. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn