Phạm Minh Phúc

Phạm Minh Phúc

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Cơ lí thuyết, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

01268037257
phamminhphuc@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Vật liệu có hệ số poisson âm
Vật liệu composite;
Ổn định, dao động của dầm, tấm, vỏ có vết nứt;

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

12/2017
Tham gia TP Quy Nhơn - Bình Định
Bồi dưỡng chuyên môn Cơ kỹ thuật tại ICISE - Trung tâm khoa học giáo dục liên ngành
7/2018
Tham gia TP Hồ CHí Minh
Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XIV tại Đại học Trần Đại Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh
4/2019
Tham gia TP Hà Nội
Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc - Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ học, Hà Nội.
8/2016
Tham gia TP Hà Nội
The 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA-4)

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bui Tuan Anh Le Vinh An Pham Minh Phuc Stability of Cracked Plates with Nonlinearly Variable Thickness Resting on Elastic Foundations. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES 9 (2022) (2023)
Pham Minh Phuc Nguyen Dinh Duc Free Vibration of Cracked MEE FG Plates Resting on Elastic Foundations Using Phase-Field Simulation. JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS 149(11) SCIE, Q1 (IF=3.3) (2023)
Pham Minh Phuc Vu Nguyen Thanh On the Vibration Analysis of Rotating Piezoelectric Functionally Graded Beams Resting on Elastic Foundation with a Higher-Order Theory. International Journal of Aerospace Engineering 2022 SCIE (2022)
Pham Minh Phuc Vu Nguyen Thanh A New Sinusoidal Shear Deformation Theory for Static Bending Analysis of Functionally Graded Plates Resting on Winkler–Pasternak Foundations. Advances in Civil Engineering 2021 SCIE (2021)
Duong Tuan Manh Pham Minh Phuc Nguyen Dinh Duc Free vibration of cracked FGM plates with variable thickness resting on elastic foundations. Thin-Walled Structures 161 (2021) SCIE, Q1 (IF=5.8) (2021)
Pham Minh Phuc Nguyen Thi Kim Khue New Finite Modeling of Free and Forced Vibration Responses of Piezoelectric FG Plates Resting on Elastic Foundations in Thermal Environments. Shock and Vibration online SCIE (2021)
Pham Minh Phuc Nguyen Dinh Duc Free vibration analysis of cracked FG CNTRC plates using phase field theory. Aerospace Science and Technology 112 (2021) SCIE, Q1 (IF=5.92) (2021)
Pham Minh Phuc Nguyen Dinh Duc The effect of cracks and thermal environment on free vibration of FGM plates. Thin-Walled Structures online SCIE, Q1 (IF=5.8) (2020)
Pham Minh Phuc Nguyen Dinh Duc The effect of cracks on the stability of the functionally graded plates with variable-thickness using HSDT and phase-field theory. Composites Part B: Engineering / Elsevier 175 SCIE, Q1, IF=9.078 (2019)

Bài báo quốc tế khác

Do Van Thom Pham Minh Phuc Nguyen Dinh Duc Doan Hong Duc Validation simulation for free vibration and buckling of cracked Mindlin plates using phase-field method. MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES Online SCIE, Q1 (IF=4.03) (2018)
Do Van Thom Pham Minh Phuc Doan Hong Duc Nguyen Dinh Duc The stability of cracked rectangular plate with variable thickness using phase field method. Thin-Walled Structures 129 SCIE, Q1 (IF=5.8) (2018)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Minh Phúc Lê Vĩnh An STABILITY OF MULTI-CRACKED FG PLATE ON ELASTIC FOUNDATIONS. Transport and Communications Science Journal 74(4) (2023)
Đoàn Hồng Đức Phạm Minh Phúc Đỗ Văn Thơm Tính toán ổn định của tấm nano chiều dày biến đổi có vết nứt và có xét đến ảnh hưởng của hiệu ứng flexo. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 5 (2022)
Duong Tuan Manh Phạm Minh Phúc Nguyen Dinh Duc Hoang Thi Thiem Pham Hong Cong Static Bending Analysis of Auxetic Plate by FEM and a New Third-Order Shear Deformation Plate Theory. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 36, No. 1 (2020) 90-99 (2020)
Phạm Minh Phúc USING PHASE FIELD AND THIRD-ORDER SHEAR DEFORMATION THEORY TO STUDY THE EFFECT OF CRACKS ON FREE VIBRATION OF RECTANGULAR PLATES WITH VARYING THICKNESS. Transport and Communications Science Journal 71 853-867 (2020)
Phạm Minh Phúc PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG TỰ DO CỦA TẤM CƠ TÍNH BIẾN THIÊN CÓ VẾT NỨT VỚI CHIỀU DÀY THAY ĐỔI THEO LÝ THUYẾT PHASE-FIELD. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 2 (tháng 8/2019) (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đỗ Văn Thơm Phạm Minh Phúc Đoàn Hồng Đức Nguyễn Đình Đức Phân tích ổn định của tấm cơ tính biến thiên có nứt trên nền đàn hồi theo lý thuyết Phase-Field và lý thuyết biến dạng cắt bậc cao. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc kỷ nệm 40 năm thành lập Viện Cơ học 1, 2019 289 (2019)
Nguyễn Đình Đức Phạm Minh Phúc Đoàn Hồng Đức Đỗ Văn Thơm Phân tích dao động tự do của tấm chiều thay đổi có nứt dựa trên lý thuyết Phase-Field và lý thuyết biến dạng cắt bậc cao. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật răn lần thứ XIV 1, 2018 478 (2018)
Pham Minh Phuc A Numerical Study of Mixed-mode Crack Propagation in ZnO2/NiCr Functionally Graded Materials by A Hybrid Phase-Field Method. The 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 4) ICEMA4 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Minh Phúc Giáo trình Cơ học lý thuyết - Phần Tĩnh học, động học và động lực học. Nhà xuất bản Giao thông vận tải 1 166 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Sử dụng lý thuyết Phase-field và lý thuyết biến dạng cắt bậc cao để nghiên cứu ảnh hưởng của vết nứt tới dao động của tấm có chiều dày thay đổi. T2020-CB-006 (2020)
Nghiên cứu ổn định của tấm FGM (functionally graded material- FGM) chiều dày thay đổi có vết nứt.. T2018-CB-009 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn