Trương Mạnh Hùng

Trương Mạnh Hùng

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Cơ khí ô tô, Khoa Cơ khí
  • Kiêm nhiệm Giám Đốc - Trung tâm dịch vụ

Liên hệ

tmhung@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Động lực học, dao động ô tô; Khai thác kỹ thuật ô tô

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Trung bình

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Truong Manh Hung Optimal selection for an air suspension system on buses through an unique high level parameter in genetic algorithms. Heliyon VOLUME 8, ISSUE 3 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022003474 (2022)
Vu Van Tan Olivier Sename Truong Manh Hung An investigation into the ride comfort of buses using an air suspension system. International Journal of Heavy Vehicle Systems 28(2) (2021)

Bài báo quốc tế khác

Vu Van Tan Truong Manh Hung Designing a Kalman–Bucy State Estimator for a Full Vertical Car Model. Mathematical Problems in Engineering Volume 2023, Article ID 6941084 (2023)
Vu Van Tan Truong Manh Hung Olivier Sename An investigation into the ride comfort of buses using an air suspension system. International Journal of Heavy Vehicle Systems Vol.28 No.2 (2021)
Vu Van Tan Peter Gaspar Truong Manh Hung Pham Quoc Trung Tran Van Da Olivier Sename Designing LQR Controllers for an Active Anti-roll Bar System with a Flexible Frame Model of a Single Unit Heavy Vehicle. Periodica Polytechnica Transportation Engineering 49(3) (2021)
Vu Van Tan Peter Gaspar Truong Manh Hung Tran Van Da Olivier Sename Improving Wheelset Stability of Railway Vehicles by Using an H∞/LPV Active Wheelset System. Periodica Polytechnica Transportation Engineering 49(3) (2021)
Trinh Luong Mien Truong Manh Hung A New Method to Control Fuel-Saving Eco-Motorbike at the Competition “Honda 2018 Fuel-Saving Eco-Motorbike Driving”. International Journal of Engineering Research and Technology http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85070107106&partnerID=MN8TOARS 977-985

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Trung Dũng Vũ Văn Tấn Trương Mạnh Hùng Nguyễn Minh Trung Thiết kế bộ điều khiển tối ưu cho hệ thống ổn định ngang chủ động trên ô tô con. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường (2022)
Phạm Trung Dũng Trương Mạnh Hùng Nguyễn Minh Trung Vũ Văn Tấn Xây dựng mô hình cơ cấu chấp hành của hệ thống ổn định ngang chủ động loại điện thủy lực trên ô tô con. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Công Nghiệp Hà Nội) / ISSN 1859-3585 Số 58(3) (2022)
Trương Mạnh Hùng Ngọ Văn Dũng Vũ Văn Tấn Xây dựng mô hình dao động ô tô tải có bố trí thanh ổn định ngang ở các cầu. Tập chí Giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải) / ISSN 2354-0818 Số 09/2022 (2022)
Nguyễn Việt Dũng Trương Mạnh Hùng Nguyễn Duy Hưng Thiết kế bộ điều khiển LQG cho hệ thống treo chủ động trên ô tô con. (2021)
LÊ HỮU CHÚC Vũ Văn Tấn Trương Mạnh Hùng Olivier Sename Xây dựng mô hình phi tuyến phục vụ nghiên cứu quỹ đạo chuyển động của ô tô tự lái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội Tập 57 - số 6 (2021)
Trương Mạnh Hùng THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ ĐIỀU CHỈNH CÁC BIẾN ĐẦU VÀO HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ ĐỂ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU CHO XE SINH THÁI. Giao thông vận tải 6/2019 (2019)
Trương Mạnh Hùng Nguyễn Quang Cường Nguyễn Thành Công Nghiên cứu xây dựng phương thức hợp đồng trong hoạt động thiết kế hệ thống truyền động ô tô. Giao thông vận tải tháng 5/2017 (2017)
Trương Mạnh Hùng Xác định vận tốc của ô tô trước khi xảy ra tai nạn. Giao thông vận tải s? 12 tháng 11 tr 247-252 (2005)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trương Mạnh Hùng Trịnh Lương Miên NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC CHO THIẾT BỊ KIỂM TRA GẦM XE Ô TÔ. Hội thảo quốc gia 2021 “Giải pháp khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế xã hội hướng tới mục tiêu phát triển bền vững” (2021)
Trương Mạnh Hùng Trịnh Lương Miên Ứng dụng STM32 và Esp8266 điều khiển xe sinh thái UTC tại cuộc thi “Lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu Honda 2018”. Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về Điều khiển và Tự động hoá, VCCA-2019 Volume 12, Number 7(2019) 977-985 (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Hùng Mạnh Trương Mạnh Hùng Giáo trình Cấu tạo Ô tô. Giao thông Vận tải 4 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu mô phỏng đánh giá khả năng chịu tải lốp xe ô tô sử dụng tại Việt Nam. T2020-CK-005 (2020-2021)
Ứng dụng phần mềm Inventor thiết kế và mô phỏng lắp ráp hệ thống lái ô tô. T-2007-ck-42 (2016-2017)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị điều chỉnh thông số đầu vào hệ thống phun xăng điện tử cho xe tự chế tham gia cuộc thi “ Lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu bảo vệ môi trường” do Honda Việt Nam tổ chức.. (2017)
Nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá khả năng rò rỉ nhiên liệu do tác động của nhiên liệu do tác động của nhiên liệu sử dụng tới vật liệu chế tạo chi tiết kim loại, phi kim loại của ô tô, xe máy. 04-2012/ĐTĐL (2012-2016)
Nghiên cứu lựa chon kết cấu hệ thống treo trên các ô tô theo hướng thân thiên với đường . T2014-CK (2014)
Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diesel phục vụ giảng dạy, thí nghiệm. T2012-CK-38 (2012)
Nghiên cứu các yếu tố phi tuyến của lốp ô tô ảnh hưởng đến dao động của ô tô. NCS2011-CK-14 (2011)
Tư vấn lập dự án xây dựng nhà máy láp ráp ô tô cho Công ty Cơ khí ô tô xe máy Thanh Xuân. B? Công an: 2004-2006 (2004-2006)
Nghiên cứu định hình hóa các cơ sở sản xuất trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam”, tham gia. B2005 - 35 - 103 (2003-2005)
Nghiên cứu thiết kế hệ thống lái . T2003 -CK-2 (2002-2003)
Nguyên cứu sử dụng gas hoá lỏng cho động cơ xăng, Đề tài cấp trường 2002. T2002 -CK (2001-2002)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

05/2021 - 11/2021
Nguyễn Việt Dũng Thạc sỹ
Điều khiển hệ thống treo chủ động bằng phương pháp tối ưu LQG
12/2020 - 10/2021
Cao Mạnh Cường Thạc sỹ
Nghiên cứu lựa chọn phần tử đàn hồi khí nén cho hệ thống treo phụ thuộc trên ô tô khách
03/2020 - 09/2020
Trần Minh Hậu Thạc sỹ
Nghiên cứu điều khiển công suất động cơ điện kéo trên ô tô Hybrid
12/2018 - 07/2019
Nguyễn Tuấn Bình Thạc sỹ
NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN THIẾT BỊ HỖ TRỢ KIỂM TRA GẦM TẠI TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI LÂM ĐỒNG DÙNG NGUỒN ĐỘNG LỰC THỦY LỰC

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn