Vũ Phương Thảo

Vũ Phương Thảo

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông công chính và môi trường, Khoa Công trình

Liên hệ

vpthao@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Phương Thảo Nguyễn Lan Anh NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT PHÁT SINH CHẤT THẢI TẠI CÁC TRẠM DỪNG NGHỈ TRÊN MỘT SỐ TUYẾN CAO TỐC PHÍA BẮC VIỆT NAM . Cầu đường số 4-2022 (2022)
Vũ Phương Thảo Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải trạm trộn bê tông xi măng bằng mô hình phòng thí nghiệm. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 2 (tháng 2/2020) (2020)
Vũ Phương Thảo Phạm Vũ Hà Nguyễn Thị Bình Minh Nghiên cứu xác định liều lượng hóa chất tối ưu làm cơ sở thiết kế hệ thống xử lý nước thải trạm trộn bê tông xi măng.. Tạp chí Khoa học GTVT 63 (2018)
Hồ Anh Cương Vũ Phương Thảo Khả năng cải thiện đặc tính chống biến dạng vĩnh cửu của Bê tông nhựa sử dụng bitum PMB III và 40-50 khi gia cố cốt sợi. Tạp chí Cầu Đường ISSN 1859-459X 9 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vu Phuong Thao Designing the paradigm that treats the wastewater of concrete batching plants. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Tuấn Hiệp Hồ Anh Cương Vũ Phương Thảo Phát triển bền vững cơ sở hạ tầng đô thị. giao thông vận tải 2 (2017)
Nguyễn Thu Huyền Vũ Kim Hạnh Vũ Phương Thảo Hoàng Ngọc Hà Qúa trình cơ bản trong công nghệ môi trường. NXB Khoa học và kỹ thuật 3 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thiết kế mô hình thiết bị xử lý nước thải từ các trạm trộn bê tông xi măng trên địa bàn Hà Nội. T2018-CT-046 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn