Trịnh Quang Khải

Trịnh Quang Khải

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật viễn thông, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

0986913179
khaitq@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Tran Quang Thanh Trinh Quang Khai Li Hao A comprehensive research on exponential smoothing methods in modeling and forecasting cellular traffic. Concurrency and Computation: Practice and Experience Special Issue Paper (2019)
Tran Quang Thanh Trinh Quang Khai Li Hao Cellular Network Traffic Prediction using Exponential Smoothing Methods. Journal of Information and Communication Technology 18(1) (2018)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trịnh Quang Khải Trần Thị Lan Xây dựng kiến trúc ITS cho các đô thị lớn ở Việt Nam. Giao thông vận tải 2354-0818 (2021)
Trịnh Quang Khải Trần Thị Lan Đề xuất kiến trúc ITS cho TP. Hải Phòng phát triển theo hướng đô thị cảng biển thông minh. Giao thông vận tải 2354-0818 (2021)
Trịnh Quang Khải Trần Quang Thanh Yêu cầu và thách thức đối với hệ thống thông tin di động 5G. Thông tin và Truyền thông 568 (758) (2019)
Trần Thị Lan Trịnh Quang Khải Thiết kế ăng ten ở bước sóng mmWave cho hệ thống thông tin di động 5G. Tạp chí thông tin và truyền thông 570 (2019)
Trịnh Quang Khải Trần Quang Thanh Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường tốc độ cao tới chiến lược lập biểu cho đường xuống hệ thống LTE. Tạp chí Khoa học GTVT 67 (2018)
Trịnh Quang Khải Trịnh Hồng Hải Đào Mạnh Tú An ninh trong nhà thông minh: Thách thức và giải pháp. Tạp chí Thông tin & Truyền thông 551 (2017)
Nguyễn Duy Việt Trịnh Quang Khải Trịnh Thị Hương Truy nhập vô tuyến băng rộng trong đường sắt tốc độ cao. Tạp chí Thông tin và Truyền thông kỳ 1 tháng 7/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trinh Quang Khai Tran Thi Lan Proposal of Transportation Modes for Vietnamese Big Cities towards Smart Cities. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020 (2020)
Trinh Quang Khai Ngo Thuy Linh Nguyen Thi Ngoc Anh INTERNATIONALIZATION AT HOME – A SOLUTION FOR SUSTAINING AND ENHANCING THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF COVID-19 PANDEMIC. Diễn đàn quốc tế hóa giáo dục đại học với chủ đề “Đẩy mạnh hợp tác giáo dục đại học xuyên biên giới trong bối cảnh bình thường mới” (2020)
Trịnh Quang Khải Trần Thị Lan Bài báo hội nghị cấp trường. Hội nghị KHCN XXII (2020)
Trinh Quang Khai Kinh nghiệm xây dựng chiến lược phát triển trường đại học Giao thông vận tải trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chiến lược và kế hoạch giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 (2018)
Trịnh Quang Khải Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Phương Ngân Tổng quan về giáo dục và học liệu mở. Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế (2018)
Trinh Quang Khai A Novel Procedure to Model and Forecast Mobile Communication Traffic by ARIMA/GARCH Combination Models. Modeling, Simulation and Optimization Technologies and Applications (MSOTA 2016) (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Võ Trường Sơn Trịnh Quang Khải Lê Minh Tuấn Chử Hoài Nam Giáo trình Mạng số liệu. Giao thông Vận tải 3 (2022)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu và xây dựng Bộ địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Giao thông vận tải. NVQC.19.07 (2019-2022)
Khảo sát, đánh giá hiện trạng ứng dụng và đề xuất xây dựng kiến trúc giao thông thông minh (ITS) cho các đô thị lớn ở Việt Nam. CT.2019.05.01 (2019-2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
Biên soạn BKTT quyển 15 GTVT - Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa trong GTVT. 55/HĐKH-VPĐA (2019-2020)
Xây dựng mô hình dự báo lưu lượng thoại và dữ liệu cho mạng không dây dựa trên các phương pháp làm mịn theo hàm số mũ. T2019-DT-002 (2019-2020)
Nghiên cứu xây dựng đề cương Quyển 15 chuyên ngành GTVT thuộc đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, lĩnh vực Điện, Điện tử, Điều khiển giao thông. Bien soan BKTT Quyển 15 (2018-2019)
Đổi mới giáo dục đại học Đông Nam Á - Pursea. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn