Nguyễn Thoại Anh

Nguyễn Thoại Anh

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Máy xây dựng, Khoa Cơ khí

Liên hệ

anhnt1@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Đức:
Tiếng Anh:
Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Văn Trung Nguyễn Thoại Anh Nghiên cứu thiết kế mô phỏng hệ thống điều khiển tự động thiết bị rửa chi tiết máy chế tạo trong nước.. Cơ khí Việt Nam Số 1+2 Năm 2022 (2022)
Nguyễn Thoại Anh Vũ Văn Trung Nghiên cứu thiết kế đồ gá và lựa chọn chế độ hàn hợp lý để phục vụ công tác chế tạo thùng trộn của xe vận chuyển bê tông xi măng. Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 6 năn 2021 (2021)
Nguyễn Thoại Anh NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ SÀNG CỦA MÁY SÀNG RUNG CÓ ĐỊNH HƯỚNG. Tạp chí Cơ Khí Số 7 năm 2020 (2020)
Vũ Văn Trung Nguyễn Thoại Anh Nghiên cứu thực nghiệm xác định các thành phần lực cản động của một số loại đất điển hình tại công trình cầu Đồng Quang lên cọc ván thép trong quá trình hạ cọc bằng búa rung. Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 5 năm 2019

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trần Thị Vân Nga Nguyễn Văn Hưởng Nguyễn Thoại Anh NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA TRẠM TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG . Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXIII _Trường ĐHGTVT (2022)
Trần Thị Vân Nga Nguyễn Văn Hưởng Nguyễn Thoại Anh Nguyễn Văn Thịnh ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA TRẠM TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG. Hội thảo khoa học công nghệ năm 2021 nhân kỷ niệm 65 năm thành lập viện (2021)
Nguyễn Văn Hưởng Trần Thị Vân Nga Nguyễn Thoại Anh Đinh Trọng Thân Hoàng Ngọc Tú Một số vấn đề trong thiết kế chế tạo hệ thống xử lý chất thải của trạm trộn bê tông xi măng . Hội nghị khoa học công nghệ 2020 Hướng tới phát triển bền vững (2020)
Nguyễn Thoại Anh Nguyễn Bính Đề xuất một dạng lò đốt rác thải sinh hoạt dùng ở nông thôn Việt Nam. Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tỉnh Vĩnh Phúc. (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống xử lý chất thải của trạm trộn bê tông xi măng. DT203025 (2020-2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn