Nguyễn Hoàng Vân

Nguyễn Hoàng Vân

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Điều khiển học, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

vanngh@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Vuong Xuan Can Nguyen Hoang Van Mou Rui Fang Vu Trong Thuat An Adaptive Method for an Isolated Intersection Under Mixed Traffic Conditions in Hanoi Based on ANFIS Using VISSIM-MATLAB. IEEE access 9-2021 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Hoang Van Vuong Xuan Can Vu Trong Thuat A Fuzzy Traffic Signal Control Method for a Single Intersection Under Mixed Traffic Conditions. HOME International Journal of Advanced Research in Education & Technology (IJARET) ISSN 0976-6480 (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vương Xuân Cần Vũ Trọng Thuật Nguyễn Hoàng Vân Mou Rui Fang An Assessment of Level of Service for Signalized intersections based on Fuzzy Synthetic Evaluation Approach. Tạp chí giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2020)
Vương Xuân Cần Vũ Trọng Thuật Nguyễn Hoàng Vân Nguyễn Thị An A SIMULATION OF INTELLIGENT TRAFFIC CONTROL USING FUZZY LOGIC UNDER MIXED TRAFFIC CONDITTION. AITC2000

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vương Xuân Cần Nguyễn Hoàng Vân Vũ Trọng Thuật Nguyễn Thị An A Simulation of intelligent Traffic Control using Fuzzy logic under mixed traffic condition. Ứng dụng giao thông thông minh trong GTVT (2020)
Vũ Trọng Thuật Nguyễn Hoàng Vân Vương Xuân Cần Rui-Fang Mou1 Application of ITS to Improve Safety at Road-Rail Level Crossings in Vietnam. 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUBSTAINABILITY IN CIVIL ENGINEERING (2018)
Nguyen Hoang Van Application of Euler angles or quaternion attitude modeling to estimate FDI of an IMU with set membership, VCCA-2017. VCCA-2017

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Hoàng Vân Vương Xuân Cần Kỹ thuật điều khiển giao thông đường bộ. Giao thông vận tải 3 (2021)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo giao thông ứng dụng công nghệ xử lý ảnh. CT.2019.050.03 (2019-2021)
Nghiên cứu tổ chức điều khiển thông minh giao thông tại nút giao trên đường trục chính đô thị ở Việt Nam. CT.2019.05.04 (2019-2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron mờ phục vụ điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao trong đô thị của Việt Nam, thí điểm tại Hà Nội. KC-416 (2019-2020)
Biên soạn BKTT quyển 15 GTVT - Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa trong GTVT. 55/HĐKH-VPĐA (2019-2020)
Nghiên cứu và mô phỏng điều khiển đèn tín hiệu thích nghi tại nút giao thông bằng logic mờ và công nghệ xử lý ảnh. T2019-DT-004 (2019-2020)
Nghiên cứu xây dựng đề cương Quyển 15 chuyên ngành GTVT thuộc đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, lĩnh vực Điện, Điện tử, Điều khiển giao thông. Bien soan BKTT Quyển 15 (2018-2019)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn