Bùi Thanh Danh

Bùi Thanh Danh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Máy xây dựng, Khoa Cơ khí

Liên hệ

Danhdaiduong@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Khá

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Dao Thanh Toan Pham Thanh Huyen Bui Thanh Danh Nguyen Van Dung Electronic and mechanical design of high-stability piezoelectric energy harvesting tile. Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America 54 (2023)
Pham Thanh Huyen Dao Thanh Toan Bui Thanh Danh A High-Reliability Piezoelectric Tile Transducer for Converting Bridge Vibration to Electrical Energy for Smart Transportation. Micromachines 14 (2023)
Vu Ngoc Pi Anh-Tung Luu Ngoc-Giang Tran Thi-Hong Tran Hong-Linh Nguyen Nguyen Van Cuong Bui Thanh Danh The Influence of Main Design Parameters on the Overall Cost of a Gearbox. Applied Sciences Vol. 10, I (2020)

Bài báo quốc tế khác

Bui Thanh Danh Nguyen Van Cuong RESEARCH OF METHODS FOR DETERMINING DYNAMIC STRESS OF THE BARS IN THE MAIN STRUCTURE OF GANTRY CRANE INSTALLED ON THE CAP OF BRIDGE PIER TO SERVE INSTALLATION OF SUPER-T GIRDER. EUREKA: Physics and Engineering No. 2 (2023) (2023)
Bui Thanh Danh Tran thi phuong Thao Tran Huy Thinh Nguyen Huu Quang Le Hoang Anh Trinh kieu Tuan Tran Ngoc Giang Nguyen Thanh Tu Determination of Optimum Gear Ratios of Two-Stage Bevel Helical Gearboxes for Getting Minimum Gearbox Volume. International conferrence on Engineering reseach and Application 2021ICARE LNNS,volume 366 (2022)
Nguyen Huu Quang Bui Thanh Danh Tran Thanh Hoang Nguyen Huu Luan Le Hoang Anh Nguyen Anh Tuan Tran Manh Giang Nguyen Manh Cuong Effects of EDM Parameters on Surface Roughness and Electrode Wear Rate When Processing SKD11 Tool Steel. International Conference on Engineering Research and Applications ICERA 2021 (2022)
Trinh Kieu Tuan Bui Thanh Danh Do Thi Tam Tran Ngoc Huy Thinh Le Hoang Anh Nguyen Huu Quang Tran ngoc Giang Nguyen Manh Cuong Influence of EDM Factors on Surface Roughness and Material Removal Speed When Machining SKD11 Steel. International Conference on Engineering Research and Applications ICERA 2021 LNNS 366 (2022)
Trinh Kieu Tuan Bui Thanh Danh Nguyen huu luan Nguyen Anh Tuan Le Hoang Anh Nguyen Thanh TU Tran ngoc Giang Luu Anh Tung Optimization of Gear Ratios for Three-Stage Bevel Helical Gearboxes Based on Gearbox Volume Function. International Conference on Engineering Research and Applications ICERA 2021 LNNS366 (2022)
Le Hoang Anh Bui Thanh Danh Nguyen Hong Linh Dang Quoc Cuong Nguyen Huu Quang Nguyen Anh Tuan Study on Productivity Improvement When Turning AISI 1045 Steel on Basis of Surface Roughness Assurance. Advances in Engineering Research and Application, Internationa ( ICERA 2021) l Conference on Engineering Research and Applications LNNS,volume 366 (2022)
Nguyen Manh Cuong Tran Thi Hong Nguyen Anh Tuan Le Hong Ky Nguyen Hong Linh Tran Ngoc Giang Vu Ngoc Pi Bui Thanh Danh Evaluating influences of input parameters on surface roughness in sinking EDM cylindrical shaped parts. Materials Science Forum Vol 1018 (2021)
Tran Thi Hong Bui Thanh Danh Vu Ngoc Pi Do Thi Tam Nguyen Manh Cuong Le Thu Quy Le Hong Ky Nguyen Hong Linh Effect of process parameters on machining time in PMEDM cylindrical shaped parts with silicon carbide powder suspended dielectric. Materials Science Forum Vol 1018 (2021)
Nguyen Manh Cuong Tran Thi Hong Le Hong Ky Nguyen Hong Linh Tran Ngoc Giang Nguyen Van Cuong Nguyen Thi Thanh Nga Bui Thanh Danh A study on influence of input parameters on surface roughness in PMEDM cylindrical shaped parts. Materials Science Forum Vol.1018 (2021)
Tran Thi Hong Do Thi Tam Nguyen Van Cuong Tran Ngoc Hien Le Hong Ky Nguyen Thai Vinh Nguyen Hong Linh Bui Thanh Danh Multi-objective optimization of PMEDM input factors for processing cylindrical shaped parts. Materials Science Forum Vol 1018 (2021)
Tran Thi Hong Nguyen Manh Cuong Nguyen Van Cuong Le Hong Ky Nguyen Hong Linh Vu Thi Lien Nguyen Thai Vinh Bui Thanh Danh Multi-objective optimization of PMEDM process of 90crsi alloy steel for minimum electrode wear rate and maximum material removal rate with silicon carbide powder. Materials Science Forum Vol 1080 (2021)
Le Hong Ky Vu Ngoc Pi Nguyen Van Cuong Nguyen Hong Linh Tran Thi Hong Tran ngoc Giang Do Thi Tam Bui Thanh Danh Multi-objective optimization of surface roughness and electrode wear in EDM cylindrical shaped parts. Materials Science Forum Vol 1018 (2021)
Nguyen Manh Cuong Tran Thi Hong Nguyen Van Cuong Luu Anh Tung Nguyen Hong Linh Le Quy THuy Vu Ngoc Pi Bui Thanh Danh Influence of Process Parameters on Material Removal Rate in Electrical Discharge Machining Cylindrical Shaped Parts. Key Engineering Materials Vol 861 (2021)
Nguyen Van Cuong Bui Thanh Danh Tran Thi Van Nga Nguyen Lam Khanh Prediction of Cutting Force when Surface Milling using Face Milling Tool . Technology Reports of Kansai University 04532198 (2020)
Tran Thi Hong Bui Thanh Danh Do Duc Trung Tran Ngoc Giang Vu Van Khoa Nguyen Dinh Ngoc Nguyen Thanh Tu Vu Ngoc Pi A Study on Prediction of Milling Forces. Advances in Engineering Research and Application, ICERA 2020 vol 178 (2020)
Tran Thi Hong Bui Thanh Danh Ngo ngoc Vu Nguyen Huu Phan Tran ngoc Giang Nguyen Thanh Tu Luu Anh Tung Le Xuan Hung Multi Response Optimization of Dressing Conditions for Surface Grinding SKD11 Steel by HaiDuong Grinding Wheel Using Grey Relational Analysis in Taguchi Method. International Conference on Engineering Research and Applications ICERA 2020: Advances in Engineering Research and Application pp 560-571 vol 178 (2020)
Tran Thi Hong Bui Thanh Danh Do The Vinh Tran Vinh Hung Tran ngoc Giang Nguyen Thanh Tu Le Xuan Hung Luu Anh Tung Multi-objective Optimization of Surface Roughness and MRR in Surface Grinding of Hardened SKD11 Using Grey-Based Taguchi Method. International Conference on Engineering Research and Applications ICERA 2020: Advances in Engineering Research and Application pp 584-593 Vol 178 (2020)
Nguyen Manh Cuong Bui Thanh Danh Nguyen Van Cuong Luu Anh Tung Vu Ngoc Pi Le Thu Quy Nguyen Hong Linh Tran Thi Hong Influence of Input Factors on Material Removal Rate in PMEDM Cylindrical Shaped Parts with Silicon Carbide Powder Suspended Dielectric. Key Engineering Materials Vol. 861 (2020)
Le Hong Ky Nguyen Manh Cuong Bui Thanh Danh Nguyen Van Cuong Tran Thi Hong Nguyen Thai Vinh Le Thi Phuong Thao Nguyen Thi Quoc Dung Effect of Input Parameters on Electrode Wear in PMEDM Cylindrical Shaped Parts. Key Engineering Materials Vol. 861 (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Bùi Thanh Danh Ung dung phan mem Sap 2000 trong tinh toan thiet ke ket cau thep cong truc dang chu C khau do 9,7 met, tai trong 25 Tan phuc vu thi cong mo tru cau can. Tap chi Giao thong van tai ISSN 2354-0818 (2019)
Bùi Thanh Danh Nghien cuu phuong phap xac dinh ung suat dong cua cac thanh trong ket cau dan chinh cong truc lap dat tren xa mu tru cau phuc vu lao lap dam cau Super-T. Khoa học & công nghệ So 40 ( thang 6/2017) (2017)
Bùi Thanh Danh Đoàn Văn Tú ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ANSYS APDL TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CỔNG TRỤC LONG MÔN PHỤC VỤ LAO LẮP DẦM BÊ TÔNG KHẨU ĐỘ NHỊP NHỎ TRONG THI CÔNG CẦU DÂN SINH .

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Bui Thanh Danh Nguyen Van Cuong Multi-objective Optimization of Surface Roughness and Electrode Wear in EDM Cylindrical Shaped Parts. 2020 9 th International Conference on Advanced Materials and Engineering Materials (ICAMEM2020) (2020)
Bui Thanh Danh Nguyen Van Cuong Effects of Input Parameters on Electrode Wear Rate When EDM Cylindrical Shaped Parts. 2020 9 th International Conference on Advanced Materials and Engineering Materials (2020)
Bui Thanh Danh Nguyen Van Cuong Influence of Process Parameters on Material Removal Rate in Electrical Discharge Machining Cylindrical Shaped Parts. 2020 9 th International Conference on Advanced Materials and Engineering Materials (2020)
Bui Thanh Danh Nguyen Van Cuong Effect of Process Parameters on Machining Time in PMEDM Cylindrical Shaped Parts with Silicon Carbide Powder Suspended Dielectric. 2020 9 th International Conference on Advanced Materials and Engineering Materials (2020)
Bui Thanh Danh Nguyen Van Cuong Influence of Input Factors on Material Removal Rate in PMEDM Cylindrical Shaped Parts with Silicon Carbide Powder Suspended Dielectric. 2020 9 th International Conference on Advanced Materials and Engineering Materials (2020)
Bui Thanh Danh Nguyen Van Cuong Effect of Input Parameters on Electrode Wear in PMEDM Cylindrical Shaped Parts. 2020 9 th International Conference on Advanced Materials and Engineering Materials (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

TS. Bùi Thanh Danh Giáo trình Thực hành cơ khí đại cương. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 01 194 (2021)
Bùi Thanh Danh Luyện Xuân Hoàng Nguyễn Văn Cường Bài giảng Thực tập xưởng (Ngành cơ khí). Giao thông vận tải 2 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ứng dụng thiết bị gia công chế thử phục vụ việc chế tạo các chi tiết Máy xây dựng- Xếp dỡ phù hợp với điều kiện công nghệ Việt Nam.. EEC8.8 ()
Nghiên cứu động lực học cổng trục chuyên dùng đặt trên xà mũ phục vụ lao lắp dầm cầu Super-T trong công nghệ xây dựng cầu ở Việt nam.. T2015-CK-38 ()
Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ lắp đặt tà vẹt BTCTDƯL bằng máy ; áp dụng thử nghiệm trên tuyến đường sắt Hạ Long – Cái Lân.. DT114062 ()
Ứng dụng phương pháp mô hình hóa xây dựng một số mô hình máy phục vụ cho giảng dạy môn học máy sản xuất vật liệu xây dựng.. T2009-CK-18 ()
Lập chương trình tự động hóa thiết kế cầu trục. . T2004-CK-27 ()
Nghiên cứu mô hình dự đoán lực cắt và độ nhám bề mặt của chi tiết nhằm nâng cao hiệu quả khi phay bằng dao phay mặt đầu trên máy phay CNC. T2021-CK-003 (2021)
Đề tài cấp Bộ CTB2018-GHA-08NV. CTB2018-GHA-08NV (2018-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn