Trần Thế Truyền

Trần Thế Truyền

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

tranthetruyen@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

 Ổn định của nền đắp trên đất yếu có gia cố.
 Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến độ bền của công trình xây dựng.
 Kiểm tra và chẩn đoán và khắc phục hư hỏng vật liệu và kết cấu công trình xây dựng.
 Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về ứng xử cơ học và ứng xử kết hợp (multi-physics) của vật liệu và kết cấu xây dựng. (Nứt, phá hủy, thấm, ăn mòn, tuổi thọ công trình…).

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Dao Phuc Lam Vu Minh Ngoc Nguyen Sy Tuan Pham Duc Tho Le Quang Vu Thai Khac Chien Tran The Truyen Chloride diffusivity of lightweight expanded clay aggregate concretes under compressive stress. Materials Today Communications 35 (2023)
Nguyen Xuan Tung Tran The Truyen Nguyen Van Tuoi Truong Van Quyet Tran Thu Minh Effect of Natural Pozzolanic Additive on Strength and Durability of Concrete Immersed in Seawater. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering 47 (2022)
Nguyen Xuan Tung Tran The Truyen Vo Van Nam Tran Thu Minh Vu Ba Thanh Nguyen Duc Hieu Influences of pre-bending load and corrosion degree of reinforcement on the loading capacity of concrete beams. Journal of the Mechanical Behavior of Materials Volume 31 Issue 1 (2022)
Bui Truong Son Vu Minh Ngoc Tran The Truyen Nguyen Thi Nu Pham Duc Tho Experimental and Mesoscopic Lattice Numerical Investigation of Increase of Chloride Diffusivity Coefficient during Uniaxial Loading Model . Journal of the Polish Mineral Engineering Society VOL. 1, NO (2020)
Tran The Truyen Vu Minh Ngoc To Quy Dong Pham Duc Tho Nguyen Sy Tuan Tran Ngoc Long Ho Xuan Ba Truong Van Quyet Relation between water permeability and chloride diffusivity of concrete under compressive stress: Experimental investigation and mesoscale lattice modelling. Construction and Building Materials 121164 (2020)
Tran Anh Dung Nguyen Hong Phong Tran The Truyen Le Hai Ha Behavior of monolithic prestressed concrete slab track at highway-railway grade crossings. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES Volume 7 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Tran The Truyen Nguyen Duc Hieu Tu Sy Quan Bui Thanh Tung Tran Ngoc Hoa Investigating the Influence of Pre-existing Crack on the Failure of High Carbon Steel Girders. Lecture Notes in Civil Engineering volume 148 (2021)
Tran The Truyen Tu Sy Quan Experimental and numerical investigation on bearing behavior of TRC slabs under distributed or concentrated loads. Computational Intelligence Methods for Green Technology and Sustainable Development Volume 128 (2020)
Tran Anh Dung Le Hai Ha Pham Van Ky Tran The Truyen Do Xuan Quy Mai Van Tham Numerical and experimental study of the dynamic factor of the dynamic load on the urban railway. Journal of the Mechanical Behavior of Materials Volume 29 (2020)
Pham Van Hung Doan Bao Quoc Tran Anh Dung Tran The Truyen Nguyen Hong Phong Le Hai Ha Design proposal and behavior simulation of prestressed concrete slab track at highway-railway grade crossings. Springer Conference (2019)
Doan Bao Quoc Nguyen Thuong Anh Nguyen Duc Hieu Bui Thanh Tung Tran The Truyen Fracture Analysis of Crack Propagation on the Diaphragm of Steel Bridge Structures. Lecture Notes in Civil Engineering volume 54 (2019)
Tran The Truyen Truong Van Quyet Effect of pre-loading on chloride diffusion in concrete. Journal of Asian Concrete Federation ISSN 2465-7964 / eISSN 2465-7972 (2018)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Từ Sỹ Quân Trần Thế Truyền Mai Hoàng Anh Lê Văn Thắng Ảnh hưởng của hàm lượng cốt liệu mịn thay thế đến các đặc tính kỹ thuật của bê tông vỏ ngao dùng làm mặt đường ô tô. KHCN Xây dựng - ĐHXD HN tập 17 số 2V, tháng 5/2023 (2023)
Trần Thu Minh Lê Quang Vũ Hồ Xuân Ba Trần Đức Mạnh Trần Thế Truyền Dự báo tuổi thọ kết cấu bê tông cốt thép cốt liệu nhẹ có xét đến lý thuyết xác suất. Giao thông Vận tải 5/2022 (2022)
Từ Sỹ Quân Trần Thu Minh Trần Thế Truyền Mai Hoàng Anh Phân tích ứng xử kết cấu dầm bê tông vỏ nhuyễn thể cốt composite sợi thủy tinh. Tạp chí GTVT 9/2022 (2022)
Trần Thế Truyền Từ Sỹ Quân Hồ Xuân Ba Phân tích ứng xử của kết cấu bản bê tông nhẹ cốt composite sợi thủy tinh (GFRP) dùng thay thế tà vẹt gỗ trên cầu dầm thép đường sắt. Tạp chí GTVT Số 3/2021 (2021)
Trần Thế Truyền Từ Sỹ Quân Nghiên cứu đề xuất kết cấu bản bê tông cốt liệu nhẹ thay thế cho tà vẹt gỗ trên cầu đường sắt. Tạp chí Cầu đường Việt Nam (2021)
Võ văn Nam Trần Thế Truyền Phân tích ảnh hưởng của mức độ ăn mòn cốt thép trong bê tông đến ứng xử của dầm bê tông cốt thép. Tạp chí Xây dựng 10/2021 (2021)
Từ Sỹ Quân Nguyễn Thành Tâm Trần Thế Truyền Nguyễn Văn Tươi Lê Văn Dương Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm xác định chiều dài triển khai của cốt thanh GFRP trong kết cấu bê tông nhẹ.. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. Tập 72, Số 9 (12/2021) (2021)
Vũ Bá Thành Đỗ Anh Tú Bùi Tiến Thành Trần Thế Truyền Ngô Văn Thức Mô phỏng sự hình thành và lan truyền vết nứt trong dầm bê tông cường độ cao có chất kết dính bổ sung silica bằng phương pháp phase field. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72(6) (2021)
Nguyễn Đức Hiếu Trần Thế Truyền ẢNH HƯỞNG CỦA TẢI TRỌNG XE QUÁ TẢI ĐẾN PHÂN BỐ CÁC VÙNG NỨT TRÊN KẾT CẤU NHỊP CẦU BẰNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. Giao thông vận tải Tháng 5/2020 (2020)
Phạm Văn Hùng Trần Thế Truyền Đoàn Bảo Quốc Phân tích ứng xử của kết cấu bản đường ngang đường sắt bằng bê tông tông cốt thép toàn khối. Tạp chí Cầu đường 1+2 (2020)
Bùi Trường Sơn Trần Thế Truyền Phạm Đức Thọ Nguyễn Thị Nụ Trần Nam Hưng Xác định một số đặc tính phá hủy của dầm bê tông nứt mồi khi chịu uốn. Tạp chí KHKT Mỏ -Địa chất 61 (2020)
Lê Hải Hà Trần Anh Dũng Trần Thế Truyền Nguyễn Hồng Phong Trần Khánh Chung Nghiên cứu các tiêu chí kỹ thuật đánh giá hiệu quả của các loại đường ngang tại nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Tạp chí giao thông vận tải Số tháng 11/2020 (2020)
Trần Anh Dũng Lê Hải Hà Trần Thế Truyền Nguyễn Hồng Phong Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm bản bê tông dự ứng lực liền khối làm đường ngang tại nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Tạp chí giao thông vận tải Số tháng 12/2020 (2020)
Trần Thế Truyền Trương Văn Quyết Hồ Xuân Ba DỰ BÁO TUỔI THỌ SỬ DỤNG CỦA CÔNG TRÌNH CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO TIÊU CHÍ ĂN MÒN THÉP TRONG BÊ TÔNG CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA TĨNH TẢI VÀ HOẠT TẢI TRÊN CẦU. Tạp chí Cầu đường ISSN 1859-459X (2020)
Phạm Đức Thọ Nguyễn Đình Hải Thái Khắc Chiến Trần Thế Truyền Nguyễn Văn Toàn Mô hình lưới dự báo ảnh hưởng của ứng suất nén đến sự gia tăng hệ số khuếch tán ion CLo. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 8/2020 (2020)
Trần Thế Truyền Nguyễn Đức Hiếu Ngô Châu Phương Phân tích ứng xử bản mặt cầu dầm I Bê tông cốt thép dưới tác dụng của xe quá tải. Tạp chí GTVT Số 3/2019 (2019)
Hồ Xuân Nam Trần Thế Truyền Bùi Thanh Tùng Đoàn Bảo Quốc Phân tích đặc điểm chịu lực và chỉ dẫn lựa chọn các kích thước cơ bản cho kết cấu cầu treo có trụ tháp thấp được sử dụng làm các cầu dân sinh địa bàn khu vực các tỉnh miền núi. Cầu Đường Việt Nam 12/2019 (2019)
Lê Hải Hà Trần Anh Dũng Nguyễn Hồng Phong Trần Thế Truyền Vũ Văn Hiệp Phạm Văn Hùng Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu đường ngang tại nơi giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt đảm bảo an toàn giao thông và phát triển bền vững. Giao thông vận tải Số đặc biệt - Tháng 11/2019 (2019)
Nguyễn Tiến Dũng Trần Thế Truyền Hoàng Việt Hải Thái Thanh Tịnh Ảnh hưởng của đặc tính lưu biến và cốt thép đến khả năng lấp đầy ván khuôn của bê tông nhẹ tự đầm. Tạp chí GTVT 3-2018 (2018)
Thái Khắc Chiến Trần Thế Truyền Lê Quang Vũ Hồ Xuân Ba ẢNH HƯỞNG CỦA ỨNG SUẤT NÉN ĐẾN ĐỘ THẤM CLORUA CỦA BÊ TÔNG. Tạp chí Khoa học GTVT 66 (2018)
Trần Thế Truyền Dự báo tuổi thọ của các kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chí ăn mòn cốt thép do cacbonat hóa và xâm nhập ion clo. Tạp chí GTVT 9/2018 (2018)
Thái Khắc Chiến Trần Thế Truyền Lê Quang Vũ Hồ Xuân Ba ẢNH HƯỞNG CỦA LỊCH SỬ CHỊU TẢI NÉN TRƯỚC ĐẾN ĐỘ THẤM CLORUA CỦA MỘT SỐ LOẠI BÊ TÔNG, ỨNG DỤNG TRONG DỰ BÁO TUỔI THỌ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP. Tạp chí Khoa học GTVT 57 (2017)
Hồ Xuân Nam Trần Thế Truyền Trần Ngọc Hòa Trần Ngọc Long ẢNH HƯỞNG CỦA TỪ BIẾN BÊ TÔNG DẦM MỚI ĐẾN ĐỘ VÕNG VÀ MÔ MEN UỐN CỦA CÁC DẦM CHỦ KHI MỞ RỘNG CẦU CŨ. Tạp chí Khoa học GTVT 58 (2017)
Trần Thế Truyền Thái Khắc Chiến Lê Quang Vũ THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA TẢI TRỌNG NÉN TRƯỚC ĐẾN ĐỘ THẤM CLORUA CỦA BÊ TÔNG SỬ DỤNG CỐT LIỆU NHẸ. Tạp chí Khoa học GTVT 61 (2017)
Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Duy Tiến Trần Thế Truyền Nguyễn Lê Minh KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG GÓP PHẦN ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ TRONG XÂY DỰNG CẦU Ở VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học GTVT 55 (2016)
Trần Thế Truyền Hồ Xuân Ba, Phạm DuyHữu Thực nghiệm xác định độ thấm nước của bê tông chịu nén. Tạp chí Khoa học GTVT 53 (2016)
Trần Thế Truyền Thái Khắc Chiến Nguyễn Xuân Tùng Thực nghiệm xác định độ thấm clorua của bê tông chịu tải nén trước có sử dụng phụ gia chống thấm. Tạp chí GTVT 1+2 /2017
Lê Quang Vũ Trần Thế Truyền Thái Khắc Chiến ẢNH HƯỞNG CỦA ỨNG SUẤT NÉN TRỰC TIẾP ĐẾN XÂM NHẬP CLORUA QUA BÊ TÔNG KERAMZIT. Tạp chí GIAO THÔNG VẬN TẢI
Trần Thế Truyền Nguyễn Đức Hiếu Bùi Đức Dũng Đoàn Bảo Quốc PHÂN TíCH Độ BềN MỎi Của KếT CẤu DầM THÉP CườNG Độ Cao Có XÉT ĐếN ảNH HưởNG Của ĐườNG NứT. Cầu đường Việt Nam 12-2020
Trần Thế Truyền Nguyễn Đức Hiếu Đoàn Bảo Quốc Trần Ngọc Long Nguyễn Hữu Thịnh Phân tích ảnh hưởng của các thông số hình học của lỗ khoan chặn đầu vết nứt đến nguy cơ lan truyền vết nứt trên kết cấu thép. Giao thông vận tải 1+2/2021
Trần Thế Truyền Nguyễn Đức Hiếu Đoàn Bảo Quốc Bùi Đức Dũng Dự báo tuổi thọ mỏi dầm cầu bằng thép theo phương pháp đường cong S-N dưới tác dụng của tải trọng lặp có biên độ thay đổi. Giao thông vận tải 10/2020

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Tran The Truyen Le Hai Ha Durability design of reinforced concrete structures under the coupled effect of load and environment. International conference on advances in civil engineering (2022)
Vũ Bá Thành Trần Thế Truyền Phạm Đức Mạnh Võ Văn Nam Damage simulation of reinforced concrete beams relating to corrosion of reinforcement in concrete. THE 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING (2022)
Nguyễn Xuân Tùng Đỗ Thành Hiếu Trần Thế Truyền MÔ PHỎNG TÍNH TOÁN MÔ MEN ĐÀN HỒI TỚI HẠN CỦA DẦM THÉP LIÊN TỤC CHỊU TẢI TRỌNG TẬP TRUNG. Hội thảo khoa học Chuyển đổi số trong lĩnh vực Giao thông Vận tải (2022)
Nguyen Duc Hieu Bui Thanh Tung Tran The Truyen Load carrying capacity old steel girder with considering corrosion effect of steel material. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Nguyen Duc Hieu Le Minh Cuong Vu Ngoc Trinh Tran The Truyen Bui Thanh Tung Analysis of crack characteristics of reinforced concrete bridge deck under the effect of static wheel load. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Nguyen Duc Hieu Vu Ngoc Trinh Le Minh Cuong Bui Thanh Tung Tran The Truyen Analysis of crack characteristics of reinforced concrete bridge deck under the effect of static wheel load. The 6th International Conference series on Geotechnics, Civil Engineering and Structures (CIGOS 2021) (2021)
Nguyen Duc Hieu Bui Thanh Tung Tran The Truyen DETERMINING THE REASONABLE WIDE OF THE EQUIVALENT STRIP IN THE CALCULATION OF REINFORCED CONCRETE BRIDGE DECKS. The 2nd International Conference on Structural Health Monitoring and Engineering Structures (SHM&ES 2021) (2021)
Tran Anh Dung Mai Van Tham Tran The Truyen Numerical simulation in the assessment fatigue life of prestressed concrete sleeper on the urban railway . Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Tran The Truyen Nguyen Duc Hieu Bui Thanh Tung Tu Sy Quan Tran Ngoc Hoa Investigating the Influence of Pre-existing Crack on the Failure of High Carbon Steel Girders. Lecture Notes in Civil Engineering (2020)
Tran Anh Dung Le Hai Ha Pham Van Ky Nguyen Hong Phong Tran The Truyen Theoretical and Experimental Research in the Assessment Fatigue Life of Prestressed Concrete Sleeper on the Urban Railway. Advances in Intelligent Systems and Computing (2020)
Tran Anh Dung Tran The Truyen Le Hai Ha Behavior of monolithic prestressed concrete slab track at highway-railway grade crossings. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Tran The Truyen Tu Sy Quan Experimental and numerical investigation on bearing behavior of TRC slabs under distributed or concentrated loads.. THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN TECHNOLOGY AND SUSTAIBLE DEVELOPMENT (2020)
Từ Sỹ Quân Trần Thế Truyền Đánh giá ảnh hưởng của mật độ lưới lên cấu trúc lỗ rỗng của bản bê tông cốt lưới dệt. Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc - Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ học (2019)
Lê Hải Hà Trần Thế Truyền Trần Anh Dũng Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ mỏi của bản bê tông dự ứng lực liền khối tại vị trí đường ngang trên đường sắt tại các nút giao quốc lộ và đường sắt. Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc (2019)
Nguyen Duc Hieu Bui Thanh Tung Tran The Truyen Cracking analysis of reinforced concrete bridge deck subjected to overload vehicle. The 5th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 5) (2019)
Tran The Truyen Tu Sy Quan Bui Thanh Tung Nguyen Duc Hieu Effect of pre-existing cracks on the behavior of steel girder. The 5th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA-5) (2019)
Nguyen Quang Phuc Tran The Truyen Bui Thanh Tung Civil engineering education program in respone to the infrastructure dvelopment in recent years in Viet Nam.. EUCEET 2018 (4th International Conference on Civil Engineering Education: Challenges for the Third Millennium) (2018)
Tran The Truyen Truong Van Quyet Effect of seawater on strength and durability of pozzolan concrete. 7th international conference on PROTECTION OF STRUCTURES AGAINST HAZARDS 29-31 October 2018, Hanoi, Vietnam (2018)
Tran The Truyen Estimating the service life of reinforced concrete structures located in coastal regions due to chloride ion penetration with consideration of sea level rise due to climate change. ICSCE 2018 (2018)
Tran The Truyen Bui Thanh Tung Nguyen Duc Hieu Fracture analysis of reinforced concrete bridge deck under overload vehicles. ICSCE 2018 (2018)
Tran The Truyen Le Thanh Ha Tu Sy Quan Evaluation by theory and experiment hydraulic conductivity of TRC (Textile Reinforced Concrete). ICSCE 2018 (2018)
Trần Thế Truyền Nghiên cứu về độ bền vật liệu và kết cấu công trình xây dựng ở Trường ĐHGTVT và các kết quả đạt được. Hội thảo quốc gia ""Phát triển bền vững Kiến trúc và Xây dựng trong giai đoạn hiện nay (2017)
Tran The Truyen Ho Xuan Ba Nguyen Xuan Tung Effect Of Pre-Compressive Stress On Chloride Permeability Of Concrete Used Anti-Permeable Admixture. Cigos 2017 - the 4th Congrès International de Géotechnique – Ouvrages –Structures (2017)
Lê Đắc Hiền Trần Thế Truyền Effect of concrete strength on the behavior of anchorage zone in prestressed concrete post-tension girder bridge. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X -2017 (2017)
Trần Thế Truyền Lê Quang Vũ Hồ Xuân BA Ảnh hưởng của ứng suất nén trước trong bê tông đến độ thấm của bê tông nhẹ. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X -2017 (2017)
Nguyễn Đức Hiếu Trần Thế Truyền Mô phỏng ứng xử cơ học của bản mặt cầu bê tông cốt thép chịu tác động của xe quá tải. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X -2017 (2017)
Hoang Viet Hai Tran The Truyen Le Ba Anh Water permeability of concrete under stress: Effect of damage state. The 7th International Conference of Asian Concrete Federation - Sustainable Concrete for Now and the Future, ACF 2016 (2016)
Pham Duy Anh Tran The Truyen Pham Duy Huu Some problems concerning concretes used in bridge construction in Viet Nam. The 7th International Conference of Asian Concrete Federation - Sustainable Concrete for Now and the Future, ACF 2016 (2016)
Tran The Truyen Hoang Viet Hai Le Ba Anh Design of light weight deck for replacing wooden ties on steel railway bridge. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)
Le Ba Anh Tran The Truyen Nonlinear modelling of light weight concete slab on steel girde railway bridge. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)
Hoang Viet Hai Tran The Truyen Le Ba Anh Water Permeability of concrete under uniaxial loading. ACF-2016 - The 7th International Conference of Asian Concrete Federation - Sustainable Concrete for Now and the Future (2016)
Tran The Truyen Ho Xuan Nam Tran Ngoc Hoa Evaluation of creep effects on span deflection of pre-stressed continuous cantilever bridge based on ACI and CEB-FIB creep models. International conference sustainability civil engineering (2016)
Nguyen Viet Trung Nguyen Ngoc Long Tran The Truyen Le Dac Hien Nonlinear modeling behavior of anchorage zone in prestressed concrete girder bridge. 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)
Tran The Truyen Hoang Viet Hai Le Ba Anh Influence of crack depth on the behavior of reinforced concrete beam”. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2106), (2016)
Tran The Truyen DESIGN PROPOSAL AND BEHAVIOR SIMULATION OF REINFORCED LIGHT WEIGHT CONCRETE SLAB ON STEEL-GIRDERS RAILWAY. Hội thảo quốc tế " Phát triển đường sắt ở Việt Nam - Kinh nghiệm từ Trung quốc"

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Thế Truyền Tính toán thiết kế gia cố nền đất yếu bằng hệ cọc đất-xi măng. Xây dựng 2

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu khả năng ứng dụng vật liệu bê tông nhẹ cốt GFRP cho bản mặt cầu đường sắt của kết cấu cầu dầm thép.. DT203015 (2020-2021)
Nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi của các kết cấu công trình cầu thép có xét đến ảnh hưởng của các khuyết tật, công nghệ thi công và điều kiện môi trường Việt Nam. B2019-GHA-05 (2018-2020)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt thử nghiệm tấm BTCT toàn khối dùng làm đường ngang tại các nhà ga và giao cắt đường bộ - đường sắt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. DT 194072 (2019-2020)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt thử nghiệm tấm bê tông cốt thép toàn khối dùng làm đường ngang tại nhà ga và giao cắt đường bộ - đường sắt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. DT194072 (2019-2020)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm bản bê tông dự ứng lực làm đường ngang trên đường sắt tại các nút giao quốc lộ và đường sắt.. B2019-GHA-09 (2019-2020)
Thiết kế, chế tạo cảm biến áp lực bằng phương pháp ép nhiệt ứng dụng trong theo dõi sức khỏe công trình. (2019-2020)
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG ĐỒNG THỜI YẾU TỐ NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN ĐẾN ĐẶC TÍNH LƯU BIẾN CỦA BÊ TÔNG TỰ ĐẦM. T2019-CT-008 (2019-2020)
Mô phỏng tính toán dự báo tuổi thọ kết cấu cầu, hầm bằng bê tông cốt thép có xét đến tác động đồng thời của tải trọng và môi trường biển. T2019-PHII-002 (2019-2020)
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐỘ BỀN LÂU DÀI CỦA CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BẰNG BÊ TÔNG CỐT THÉP Ở KHU VỰC VEN BIỂN MIỀN TRUNG. DT183053 (2018-2019)
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kết cấu mố trụ cho các cầu dân sinh phục vụ giáo dục, phù hợp điều kiện tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA-06NV (2018-2019)
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kết cấu mố, trụ cho các cầu dân sinh phục vụ giáo dục, phù hợp điều kiện tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA-06NV (2018-2019)
Phân tích ứng xử kết cấu bản mặt cầu thép sử dụng lớp phủ bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam. B2017-GHA-12 (2017-2018)
Nghiên cứu sự lan truyền vết nứt trong bản mặt cầu bê tông cốt thép đỗ tại chỗ do xe quá tải. T2018-PHII-006 (2018)
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CẦU BẰNG BÊ TÔNG TÍNH NĂNG CAO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. CTB2014-04-06 (2014-2017)
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU BÊ TÔNG. CTB 2014-04-07 (2014-2017)
Đánh giá sự suy giảm độ bền tức thời và dài hạn của các công trình cầu, hầm bằng bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực. B2015-04-17 (2015-2017)
Phân tích ứng xử phi tuyến bê tông và thiết kế bố trí hợp lý các cốt thép chống nứt trong các vùng chịu lực cục bộ công trình cầu. (2017)
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỪ BIẾN BÊ TÔNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ LẠI NỘI LỰC TRONG KẾT CẤU CẦU DẦM BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC NHỊP GIẢN ĐƠN KHI MỞ RỘNG MẶT CẮT NGANG BẰNG CÁCH THÊM DẦM CHỦ. (2017)
Nghiên cứu thực nghiệm và mô hình ứng xử lưu biến của bê tông tươi sử dụng cốt liệu Keramzit. (2017)
Nghiên cứu đánh giá độ bền thấm nước và thấm clorua của bê tông nhẹ sử dụng cốt liệu keramzit có xét đến hiệu ứng của tải trọng. (2017)
Sản xuất thử nghiệm bê tông cát làm đường giao thông nông thôn. P2015 (2015-2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn