Doãn Thị Nội

Doãn Thị Nội

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Thủy lực - Thủy văn, Khoa Công trình

Liên hệ

dtnoi@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Mai Quang Huy Doan Thi Noi Assessment of Methods of Riprap Size Selections as Scour Countermeasures at Bridge Abutments and Approach Embankments. Lecture Notes in Civil Engineering Vol 54 (2019)
Doan Thi Noi Application of Win-TR55 for calculating designed flood in small watersheds in mountainous region of Vietnam. Lecture Notes in Civil Engineering Vol 54 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Doãn Thị Nội Calculation of designed flood in weak data region in Vietnam using Win -TR55 model. JOURNAL OF CLIMATE CHANGE SCIENCE No. 9 - 2019 (2019)
Doãn Thị Nội Doãn Trọng Nôi Nghiên cứu thiết kế dạng cống phù hợp với muc tiêu bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc Gia Phú Quốc. Giao thông vận tải Tháng 5/2018 (2018)
Doãn Thị Nội NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HỆ SỐ DÒNG CHẢY TỈNH BẮC KẠN. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 10 (2018)
Doãn Thị Nội Ngô Lê Long Hoàng Thanh Tùng Nghiên cứu đề xuất phương án tính lũ thiết kế công trình giao thông vùng Đông Bắc Việt Nam. Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường 53 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Doan Thi Noi Equilibrium local scour depth under live-bed scour for cylindrical piers with their width greater than three meters based on field data. The Third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2022) (2022)
Doan Thi Noi A Framework to develop Intensity-Duration-Frequency curves for Ungauged Sites in Vietnam: The Case of Hoa Binh Province. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Doan Thi Noi Prediction of Local Pier Scour under Live-bed Conditions. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Nguyễn Đình Thuật, Nguyễn Hoàng Sơn, Hoàng Thanh Tùng Doãn Thị Nội Xây dựng mô hình mưa đại biểu tại Lạng Sơn. Hội Nghị khoa họcThủy lợi toàn quốc 2017 (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tống Anh Tuấn Nguyễn Đăng Phóng Doãn Thị Nội Mai Quang Huy Thủy lực – Thủy văn. Xây dựng 3 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIẢM NĂNG LƯỢNG DÒNG CHẢY BẰNG MỐ NHÁM GIA CƯỜNG BÊN TRONG CỐNG DỐC. DT214003 (2021-2022)
Nghiên cứu ứng dụng Viễn thám và GIS để tính lưu lượng thiết kế cho các lưu vực nhỏ khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. T2020-CT-002TĐ (2020)
Nghiên cứu điều kiện tự nhiên và xã hội để xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA 02NV (2018-2019)
Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ tính lũ thiết kế theo phương pháp Mô hình quan hệ (CIA) cho các công trình thoát nước nhỏ trên một số tuyến thuộc tỉnh Bắc Kạn. T2018-CT-037 (2018)
"Nghiên cứu ứng dụng GIS trong phân tích dữ liệu viễn thám, lập bản đồ CN(Curve Number) phục vụ tính toán lũ thiết kế cho công trình thoát nước nhỏ dọc tuyến".. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn