Nguyễn Đức Dư

Nguyễn Đức Dư

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

0912363245
nducdu@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Hoang Van Thong Nguyen Cat Ho Nguyen Duc Du Pham Dinh Phong Nguyen Van Long The interpretability and scalability of linguistic-rule-based systems for solving regression problems. International Journal of Approximate Reasoning 149 (2022)

Bài báo quốc tế khác

Pham Dinh Phong Nguyen Duc Du A Co-optimization PSO for Fuzzy Rule-Based Classifier Design Problem Based on Enlarged Hedge Algebras. Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science Vol. 65 No. 4 (2021) (2021)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Đình Phong Nguyễn Đức Dư Phạm Hoàng Hiệp Trần Xuân Thanh A hybrid PSO-SA scheme for improving the accuracy of fuzzy time series forecasting models. Journal of Computer Science and Cybernetics V.38, N.3 (2022) (2022)
Phạm Đình Phong Hoàng Văn Thông Nguyễn Đức Dư Biểu diễn ngữ nghĩa tính toán đảm bảo tính giải nghĩa của hệ phân lớp dựa trên luật mờ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên 227(16) (2022)
Nguyễn Đức Dư Phạm Đình Phong Hoàng Văn Thông Nguyễn Cát Hồ Một phương pháp xây dựng hệ dựa trên luật mờ có khả năng mở rộng giải bài toán hồi quy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên T. 226, S. 11 (2021)
Nguyễn Đức Dư Phạm Đình Phong Phạm Đình Vũ Nguyễn Đức Thảo Một phương pháp thiết kế ngữ nghĩa tính toán của các từ ngôn ngữ giải bài toán phân lớp dựa trên luật mờ. Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và truyền thông (2020)
Hoàng Văn Thông Nguyễn Đức Dư Một phương pháp sinh luật mờ dựa trên cây quyết định và đại số gia tử xây dựng hệ luật mờ giải bài toán hồi quy. Chuyên san CNTT và truyền thông Tập 2019 Số 2 (2019)
Nguyễn Đức Dư Hoàng Văn Thông Phạm Đình Phong Nguyễn Thanh Thủy A hedge algebreas based reasoning method for fuzzy rule based classifier. Journal of Computer Science and Cybernetics V.35, N.4 (2019) (2019)
Hoàng Văn Thông Nguyễn Đức Dư Phạm Đình Phong A HEDGE ALGEBRAS BASED REASONING METHOD FOR FUZZY RULE BASED CLASSIFIER. Vietnam Journal of Science and Technology 57 (5) (2019 (2019)
Hoàng Văn Thông Nguyễn Đức Dư PGS.TS Nguyễn Cát Hồ Một phương pháp thiết kế ngữ nghĩa dạng tập mờ của từ ngôn ngữ dựa trên đại số gia tử mở rộng và ứng dụng xây dựng FRBS giải bài toán hồi qui. Chuyên san Các công trình NCPT CNTT và TT - Tạp chí Thông tin và Truyền thông Tập V-3 Số 18(38) tháng 12 năm 2017 (2018)
Hoàng Văn Thông Nguyễn Đức Dư MỘT THUẬT TOÁN TRÍCH CHỌN THUỘC TÍNH GIẢI BÀI TOÁN HỒI QUI CÓ SỐ CHIỀU LỚN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN DỰA TRÊN ĐẠI SỐ GIA TỬ. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Nguyễn Đức Dư ỨNG DỤNG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG KẾT HỢP CÙNG HỆ THỐNG TÍCH HỢP LIÊN TỤC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM. Tạp chí Khoa học GTVT 60 (2017)
Hoàng Văn Thông Nguyễn Đức Dư PGS.TSKH Nguyễn Cát Hồ Một phương pháp thiết kế ngữ nghĩa dạng tập mờ của từ ngôn ngữ dựa trên đại số giá tử mở rộng và ứng dụng xây dựng FRBS giải bài toán hồi quy. Chuyên san "Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông" 38 (2017)
Hoàng Văn Thông PGS.TSKH Nguyễn Cát Hồ Nguyễn Đức Dư Một phương pháp tiến hóa đa mục tiêu sinh hệ luật mờ Mamdani với từ ngôn ngữ ngữ nghĩa định tính cho bài toán hồi quy. Chuyên san tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông 12(32) (2014)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Đức Dư Một số phương pháp thiết kế phân hoạch mờ dựa trên đại số gia tử tiếp cận ngữ nghĩa thế giới thực. Hội nghị KHCN ĐHGTVT lần thứ XXII (2020)
Nguyễn Đức Dư Hoàng Văn Thông MỘT PHƯƠNG PHÁP TRÍCH CHỌN MẪU DỮ LIỆU GIẢI BÀI TOÁN HỒI QUY. Khoa học máy tính và các hệ thống thông minh (2018)
Cao Phuong Thao Nguyen Thanh Toan Nguyen Duc Du Bui Ngoc Dung Nguyen Thi Hau Tran Vu Hieu Building Smart City using The Internet of Things in Developing Countries. Smart Management of Infrastructures (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phát triển thuật toán tóm tắt cơ sở dữ liệu bằng tập câu ngôn ngữ tự nhiên hỗ trợ công tác ra quyết định. T2023-CN-008TĐ (2023-2024)
Nghiên cứu phát triển thuật toán xây dựng cơ sở tri thức dựa trên luật mờ giải nghĩa được và có khả năng mở rộng từ các tập dữ liệu lớn . T2022-CN-001TĐ (2022-2023)
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT LƯỢC ĐỒ TỐI ƯU MÔ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN MỜ DỰA TRÊN TỐI ƯU BẦY ĐÀN. T2022-CN-002 (2022)
Nghiên cứu phát triển và ứng dụng trung tâm xử lý dữ liệu lớn cho hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh của các đô thị lớn ở Việt Nam. CT2019-05.05 (2019-2021)
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN DỰA TRÊN THÔNG TIN NGÔN NGỮ. T2021-CN-006 (2021)
Nghiên cứu phát triển thuật toán sinh hệ luật mờ từ dữ liệu số giải bài toán phân lớp/hồi quy đảm bảo tính giải nghĩa được theo ngữ nghĩa tự nhiên. T2020-CN-002 (2020)
Nghiên cứu phát triển thuật toán xây dựng hệ luật mờ giải bài toán hồi quy có dữ liệu lớn. T2018-CN-006 (2018)
Nghiên cứu xây dựng hệ thống thu thập và chia sẻ thông tin tự động qua mạng xã hội. (2016)
Nghiên cứu và thử nghiệm hệ thống giảng dạy thực hành cho sinh viên thông qua mô hình online internet. T2013-CNTT-10 (2013-2014)
Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự trường ĐHGTVT. T2012-CNTT-15 (2012-2013)
Ứng dụng GIS xây dựng hệ thống tích hợp, chuẩn hóa và quản lý dữ liệu địa chính. B2008-04-78 (2008-2010)
Xây dựng chương trình quản lý phòng học tại trường ĐHGTVT. T2007-CNTT-27 (2007-2008)
Chuyển đổi cơ sở dữ liệu quan hệ và tài liệu XML. T2005-CNTT-22 (2005-2006)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn