Đặng Xuân Ngọc

Đặng Xuân Ngọc

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

ngocdx79dhgtvt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Dang Xuan Ngoc Impact of Industrial Revolution 4.0 on Student Career Options. South Asian Research Journal of Humanities and Social Sciences | Volume-2 | Issue-3 | May-Jun -2020 | (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đặng Xuân Ngọc MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP LAO ĐỘNG QUỐC TẾ. NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Tháng 5 (2019)
Đặng Xuân Ngọc Những kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật để học tập và làm việc hiệu quả. Lao động và công đoàn 609 (2016)
Đặng Xuân Ngọc Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật. Lao động và công đoàn 608 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đặng Xuân Ngọc Sử dụng hiệu quả phương pháp dạy học thuyết trình trong giảng dạy các môn khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê nin. Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học khối kỹ thuật trong tình hình mới (2022)
Đặng Xuân Ngọc  MỘT SỐ KHÓ KHĂN KHI GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đặng Xuân Ngọc Tìm hiểu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - lê nin. Giao thông vận tải 5 (2016)
Bùi Thị Vân Lương Thị Thu Hường Nguyễn Sỹ Trung Phạm Thị Xuân Hồ Ngọc Anh Nguyễn Thị Thanh Hải Phạm Thị Phương Mai Nguyễn Trung Thành Lê Ngọc Cương Lê Thị Thúy Đặng Xuân Ngọc Vũ Thị Thanh Phúc Lê Thị Thu Phương Phạm Thanh Hiền Tìm hiểu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin. NXB Giao thông Vận tải 5 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động của nó đến xu hướng lựa chọn ngành học của sinh viên Trường Đại học giao thông vận tải. T2020-ML-002 (2020)
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật. B2014-0414 (2014-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn