Phan Thế Lượng

Phan Thế Lượng

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Tư tưởng HCM, Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

0912699159
phanluonggt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phan Thế Lượng Kỹ năng giao tiếp và vai trò của kỹ năng giao tiếp trong thời đại hiện nay.. Thiết bị giáo dục Tháng 10 - 2019 (2019)
Phan Thế Lượng Khái quát quá trình Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân đấu tranh vì mục tiêu thống nhất đất nước trong kháng chiến chống thực dân Pháp.. Lao động và Công đoàn 640 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phan Thế Lượng Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh theo CDIO tại trường Đại học Giao thông Vận tải. Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học khối kỹ thuật trong tình hình mới (2022)
Phan Thế Lượng  RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN THÔNG QUA GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY (2020)
Phan Thế Lượng Giải pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải thông qua giảng dạy các môn lý luận chính trị. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XXII chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống trường Đại học Giao thông Vận tải (15/11/1945-15/11/2021) (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lã Quý Đô Phan Thế Lượng Nguyễn Thị Thu Hoa Đinh Quang Thành Nguyễn Ngọc Hà Công tác tư tưởng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, 1945-1954. Công an nhân dân 5 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Đại học Giao thông vận tải qua giảng dạy các môn lý luận chính trị. T2019-ML-003 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn