Nguyễn Văn Chính

Nguyễn Văn Chính

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Trắc địa, Khoa Công trình

Liên hệ

chinhnv@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Văn Chính Xác định vận tốc khai thác đảm bảo an toàn khi xe ô tô chạy trên đường cong tròn trong điều kiện Việt Nam. Tạp chí điện tử Khoa học và Công nghệ Giao thông (https://jstt.vn/index.php/vn/article/view/72) Tập 2 Số 2 (2022) (2022)
Nguyễn Văn Chính Lê Minh Ngọc Nghiên cứu phương pháp thành lập lưới khống chế mặt bằng phục vụ xây dựng đường ô tô cao tốc trong điều kiện Việt Nam. Giao thông vận tải Tháng 5/2020 (2020)
Nguyễn Văn Chính - ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA TRẠM PHỤ ĐỂ BỐ TRÍ VỊ TRÍ MẶT BẰNG TRONG THI CÔNG ĐƯỜNG Ô TÔ BẰNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ. Tạp chí Giao thông vận tải 6/2019 (2019)
Nguyễn Văn Chính MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC QUAN TRẮC BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH Ở VIỆT NAM. Giao thông vận tải 8/2018 (2018)
Hồ Sỹ Diệp Nguyễn Văn Chính TÍNH CHUYỂN TỌA ĐỘ QUỐC GIA VỀ CÙNG GIÁ TRỊ CỦA KINH TUYẾN TRỤC PHỤC VỤ KHỚP NỐI VỊ TRÍ MẶT BẰNG GIỮA TUYẾN ĐƯỜNG VỚI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DỌC TUYẾN. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trần Văn Long Nguyễn Văn Chính GIẢI PHÁP KIỂM ĐỊNH BÁN KÍNH ĐƯỜNG CONG NẰM NHẰM NÂNG CAO AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG Ô TÔ. Hội thảo nhà khoa học trẻ ngành giao thông vận tải năm 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Đắc Sử Hồ Thị Lan Hương Trần Quang Học Nguyễn Văn Chính Trắc địa đại cương. NXB Giao thông vận tải 2 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển hệ thống thông tin cho người tham gia giao thông. CT.2019.05.02 (2019-2021)
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỊNH VỊ MẶT BẰNG PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC Ở VIỆT NAM. T2019-CT-033 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn