Võ Quang Sơn

Võ Quang Sơn

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đào Thanh Toản Võ Thiện Lĩnh Võ Quang Sơn Vũ Ngọc Quý Hồ Thành Trung Nguyễn Trung Thị Hoa Trang Phát triển hệ thống phát hiện và cảnh báo tắc đường trong ngõ nhỏ cho xe ô tô sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi 4. Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đào Thanh Toản Hoàng Văn Phúc Hồ Thành Trung Võ Quang Sơn Vũ Ngọc Quý Nguyễn Xuân Lam Khổng Đức Chiến Cảm biến áp lực,thiết bị IoT không dây và thử nghiệm ứng dụng trong giao thông thông minh. Thông tin và truyền thông 3 (2020)
Trần Mạnh Cường Võ Quang Sơn Vũ Hải Hệ thống tự động hoá quá trình. Thông tin và truyền thông 2 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu, phát triển hệ thống tự động phân tích và nhận dạng hoạt động của lái xe ô tô tại Việt Nam sử dụng mô hình học sâu ứng dụng trong nâng cao an toàn giao thông đường bộ.. T2023-DT-010TĐ (2023-2024)
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm thiết bị kiểm tra không phá hủy kết cấu bê tông sử dụng công nghệ sóng điện từ . B2022-GHA-09 (2022-2023)
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống giám sát chuyển động không dùng camera trên cơ sở cảm biến vải hữu cơ. B2020-GHA-01 (2020-2021)
Nghiên cứu chế tạo thiết bị xác thực truy nhập hai lớp dùng KIT Raspberry Pi ứng dụng kiểm soát an ninh trong tòa nhà thông minh. T2021-DT-011 (2021)
Một phương pháp mới để nâng cao hiệu quả làm việc cho các bộ khuếch đại công suất bán dẫn siêu cao tần. 102.04-2018.14 (2018-2020)
Thiết kế chế tạo cảm biến áp lực và thiết bị thu thập dữ liệu không dây trên cơ sở hệ vật liệu nano-hữu cơ và chip IoT ứng dụng trong quan trắc công trình giao thông. B2019-GHA-03 (2019-2020)
Nghiên cứu cơ chế bẫy điện tử ứng dụng trong bộ nhớ đa bit hữu cơ.. T2019-DT-005 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Giải thưởng bài báo xuất sắc tại hội nghị REV-ECIT 2020.
(2021)

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn