Nguyễn Hữu Vương

Nguyễn Hữu Vương

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Quản lý dự án, Khoa Quản lý xây dựng

Liên hệ

vuong.vn@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Huu Vuong Phương pháp nghiên cứu khoa học để đăng bài trên các tạp chí quốc tế.. Báo cáo seminar bộ môn (2021)
Nguyễn Hữu Vương Phương pháp lượng trong nghiên cứu khoa học. Seminar bộ môn (2021)
Nguyễn Hữu Vương Nội dung cơ bản của Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Hội nghị khoa học giảng viên năm 2019-2020 khoa Quản lý Xây dựng (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Hữu Vương Phương pháp lượng trong nghiên cứu khoa học.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn