Trần Văn Long

Trần Văn Long

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Đại số và XSTK, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

vtran@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Tran Van Long Another Look at Radial Visualization for Class-preserving Multivariate Data Visualization. Informatica An international of Computing and Informatics 41 (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trần Văn Long Circularviz: An Enhanced Radviz Visualizing for Multidimensional Data. Tạp chí Khoa học và kỹ thuật Số 10, No.1 2021 (2020)
Trần Văn Long Phạm Thị Kim Thúy ƯỚC LƯỢNG CO CHO MÔ HÌNH HỒI QUY PHI TUYẾN. Tạp chí Khoa học GTVT 66 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đặng Thị Mai Vũ Thị Hương Nguyễn Minh Hoàng Sơn Nguyễn Đức Long Trần Văn Long Khôi phục ma trận bằng tổng các ma trận có hạng 1. Hội thảo về Giảng dạy và nghiên cứu KHCB năm 2022 (2022)
Vũ Thị Hương Nguyễn Minh Hoàng Sơn Đặng Thị Mai Trần Văn Long Nguyễn Đức Long Ước lượng ma trận hiệp phương sai bằng phương pháp co phi tuyến. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Nguyễn Đức Long Trần Văn Long Ước lượng giá trị trung bình dạng James-Stein đối với phân phối chuẩn nhiều chiều. Hội thảo về Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Tran Van Long ArcViz: An Extended Radial Visualization for Classes Separation of High Dimensional Data. 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) (2018)
Tran Van Long Efficient Reordering and Spacing of Parallel Coordinates and its Application to Multidimensional Biological Data Visualization. Visualization in Medicine and Life Sciences III (2016)
Tran Van Long An Optimal Class Visualization of Multidimensional Data Based on Differential Evolution. The International Conference on Advanced Technologies for Communications (2016)
Tran Van Long iRadviz: An Inversion Radviz for Class Visualization of Multivariate Data Visualization. The Seventh International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2016) (2016)
Trần Văn Long Nguyễn Văn Chính GIẢI PHÁP KIỂM ĐỊNH BÁN KÍNH ĐƯỜNG CONG NẰM NHẰM NÂNG CAO AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG Ô TÔ. Hội thảo nhà khoa học trẻ ngành giao thông vận tải năm 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Văn Long Vũ Thị Hương Sách bài tập. Đại học Giao thông Vận tải 2 (2020)
Trần Văn Long Phí Thị Vân Anh Nguyễn Mạnh Hùng Xác suất thống kê Tập 2. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải 2 (2017)
Trần Văn Long Phí Thị Vân Anh Hoàng Việt Long Xác suất thống kê Tập 1. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải 2 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phương pháp trực quan hóa cho dữ liệu gen. T2021-CB-010 (2021)
Phương pháp Radviz cải tiến biểu diễn trực quan hóa dữ liệu nhiều chiều. T2019-CB-001 (2019-2020)
Phương pháp trực quan hóa dữ liệu trong thống kê số chiều lớn và ứng dụng. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn