Phạm Thanh Huyền

Phạm Thanh Huyền

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

huyenktdt@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Dao Thanh Toan Pham Thanh Huyen Bui Thanh Danh Nguyen Van Dung Electronic and mechanical design of high-stability piezoelectric energy harvesting tile. Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America 54 (2023)
Pham Thanh Huyen Dao Thanh Toan Bui Thanh Danh A High-Reliability Piezoelectric Tile Transducer for Converting Bridge Vibration to Electrical Energy for Smart Transportation. Micromachines 14 (2023)

Bài báo quốc tế khác

Dao Thanh Toan Pham Thanh Huyen M.Mouret F.cassaganabere Design and Simulation of a 6-Bit Successive-Approximation ADC Using Modeled Organic Thin-Film Transistors.. Active and Passive Electronic Components. 02 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Pham Thanh Huyen Dao Thanh Toan A Low Power Complementary Organic Double-edge Triggered D Flip-flop with Variable Threshold Voltage Transistors. 7th international conference on Integrated Circuit, Design, and Verification (ICDV) (2018)
Pham Thanh Huyen Dao Thanh Toan A Low Power Complementary Organic Double-edge Triggered D Flip-flop with Variable Threshold Voltage Transistors. 7th international conference on Integrated Circuit, Design, and Verification (ICDV) (2017)
Pham Thanh Huyen Dao Thanh Toan Development and examination of OPDKs for organic transistor electronics. Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices (2016)
Dao Thanh Toan Pham Thanh Huyen A low-power and high performance double edge triggered D flip-flop for organic integrated circuits. Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices (2016)
Dao Thanh Toan Pham Thanh Huyen Ho Thanh Trung Fabrication and SPICE Modeling of a Low-voltage Organic Thin-film Transistor with PVC gate dielectric. ICAMN (2016)
Pham Thanh Huyen Dao Thanh Toan Performance evaluation of SAR ADC with organic semiconductor. International Conference on Advances in Information and Communication Technology (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Thanh Huyền Đỗ Việt Hà Linh kiện điện tử. Giao thông vận tải 2 (2020)
Đào Thanh Toản Phạm Thanh Huyền Đỗ Việt Hà Nguyễn Thúy Bình Kỹ thuật Điện tử tương tự. Giao thông Vận tải 3 (2019)
Đào Thanh Toản Phạm Thanh Huyền KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ. Giao thông vận tải 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu chế tạo gạch lát sàn điện tử sử dụng sợi nanopolyme áp điện ứng dụng trong thắp sáng và cấp nguồn trong các ga Metro và hầm đi bộ. B2021-GHA-08 (2021-2022)
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống giám sát chuyển động không dùng camera trên cơ sở cảm biến vải hữu cơ. B2020-GHA-01 (2020-2021)
Nghiên cứu cảm biến áp lực công suất thấp dựa trên transistor màng mỏng hữu cơ thường mở và vật liệu polyme nhạy áp ứng dụng cho mạng kết nối vạn vật. 103.02-2017.34 (2018-2020)
Thiết kế và mô phỏng mạch chuyển đổi tương tự - số hữu cơ công suất thấp bằng công cụ OPDK. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn