Lương Thái Lê

Lương Thái Lê

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

luongthaile80@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

0

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Luong Thai Le Tran Nhu Thuat Phan Xuan Hieu INTENT POST FILTERING AND INTENT DOMAIN IDENTIFICATION USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK METHOD. Science journal of transportation 12 (2022)
Tran Nhu Thuat Dang Tien Son Tran Quoc Long Phan Xuan Hieu Luong Thai Le Domain-independent Intent Extraction from Online Text. Computacion y Sistemas Vol 24, No (2020)
Ngoc Truong Luong Thai Le Truong-Thang Nguyen Extracting Aspects in Product Reviews of Vietnamese e-Commerce Websites. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security Vol.20 No.11 (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lương Thái Lê GIẢI PHÁP BA BƯỚC XÁC ĐỊNH Ý ĐỊNH NGƯỜI DÙNG THÔNG QUA CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VIỆT NAM. e-Finance 168 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lương Thái Lê Phạm Xuân Tích Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXIII. Hội thảo Khoa học lĩnh vự Công nghệ thông tin - Cơ khí (2022)
Luong Thai Le INTENT DOMAIN IDENTIFICATION USING DEEP LEARNING MODEL/ INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRANSPORTATION. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRANSPORTATION (2020)
Luong Thai Le Improving Intent Extraction Using Ensemble Neural Network. The 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (Scopus) (2019)
Lương Thái Lê SỬ DỤNG MÔ HÌNH CRFS XÁC ĐỊNH Ý ĐỊNH NGƯỜI DÙNG TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH. Hội thảo Khoa học máy tính và các hệ thống thông minh (2018)
Luong Thai Le Intent Extraction from Social Media Texts Using Sequential Segmentation and Deeplearning Models. The 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering-KSE-2017 (2017)
Luong Thai Le Domain Identification for Intention Posts on Online Social Media. The 7th International symposium on Informmation and Communication Technology (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phương pháp học kết hợp các mô hình học sâu nâng cao hiệu quả bài toán xác định ý định người dùng. T2021-CN-004 (2021)
Nghiên cứu mô hình Conditional random fields và Deep learning ứng dụng trích xuất ý định người dùng từ những bài đăng trực tuyến. T2019-CN-001 (2019-2020)
Tiếp cận giải quyết bài toán hiểu ý định người dùng trên phương tiện truyền thông xã hội Việt Nam. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn