Vũ Kim Hạnh

Vũ Kim Hạnh

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật môi trường, Khoa môi trường và an toàn giao thông

Liên hệ

vukimhanh2005@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Kim Hạnh Nguyễn Thu Huyền Nghiên cứu quản lý chất thải rắn xây dựng tại Hà Nội theo định hướng kinh tế tuần hoàn. Số 1 tháng 3-2022 (2022)
Vũ Kim Hạnh Lương Thanh Tâm STUDY OF THE CURRENT SITUATION OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE RELATED TO ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THUONG TIN GENERAL HOSPITAL . Tạp chí Khoa học tài nguyên và môi trường 33 (2020)
Nguyễn Thu Huyền Vũ Kim Hạnh Hà Ngân Nghiên cứu đánh giá hiện trạng quản lý CTR sinh hoạt tại thành phố Nam Định. chuyên đề III.2020 (2020)
Vũ Kim Hạnh Bùi Thị Thanh Thuỷ Ứng dụng công nghệ sinh học theo nguyên lý dòng chảy lên có lớp bùn lơ lửng (USBF) để xử lý nước thải sinh hoạt, quy mô phòng thí nghiệm.. Tạp chí Khoa học GTVT 63 (2018)
Vũ Kim Hạnh Đoàn Thị Oanh Ứng dụng công nghệ lọc để xử lý nước thải thi công xây dựng quy mô phòng thí nghiệm. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Hưng Yên Số 10(6) – tháng 6/2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thu Huyền Vũ Kim Hạnh Vũ Phương Thảo Hoàng Ngọc Hà Qúa trình cơ bản trong công nghệ môi trường. NXB Khoa học và kỹ thuật 3 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THÍCH ỨNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI KHU VỰC MIỀN NÚI THANH SƠN – TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ. T2020-MT-001 (2020-2021)
Nghiên cứu thiết kế mô hình xử lý nước thải hợp khối theo nguyên lý dòng chảy lên có lớp bùn lơ lửng (USBF – Upflow Slugde Blanket Filtration). T2018-MT-002 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn