Lê Vĩnh An

Lê Vĩnh An

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Đường bộ, Khoa Công trình

Liên hệ

levinhan@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Viet Thanh Le Vinh An Nguyen Anh Dan Optimization of Countermeasures to Stable and Protect Navigation Channels in Dinh An Estuary and Coastal of Tra Vinh Province, Vietnam. Journal of Eta Marine Science (JEMS) Volume: 12 Issue: 1 - 2024 (2024)
Bui Tuan Anh Nguyen Van Lap Le Vinh An Nguyen Trong Hiep Finite Element Analysis for the Free Vibration of a Rigid Pavement resting on a Non-uniform Elastic Foundation. Engineering, Technology & Applied Science Research Vol. 14, No. 1 (2024)
Bui Tuan Anh Le Vinh An Pham Minh Phuc Stability of Cracked Plates with Nonlinearly Variable Thickness Resting on Elastic Foundations. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES 9 (2022) (2023)
Nguyen Phan Duy Le Vinh An Vu Ngoc Anh Dang Vu Hiep Concrete beams using seawater and sea sand reinforced with steel and GFRP rebars exposed to marine environment: An experimental study. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES 9 (2023)
Nguyen Ngoc Tan Le Vinh An Nguyen Thi Thanh Thao Investigation of Ultrasonic Pulse Velocity Reduction in Reinforced Concrete Members Exposed to High Temperature. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES 9 (2023)
Nguyen Viet Thanh Le Vinh An Fluid mud properties and nautical depth estimation: A case study in navigation channel of Duyen Hai Port, Vietnam. Ocean Engineering 284 (15) (2023)
Le Vinh An Nguyen Trong Hiep Dao Ngoc Tien Analysis of Concrete Pavement Slab Resting On Non-uniform Elastic Foundation using the Finite Element Method. Engineering, Technology & Applied Science Research Vol 13, No4 (2023)
Dang Vu Hiep Le Vinh An Nguyen Phan Duy Experimental study of short concrete columns reinforced with GFRP bars under monotonic loading . JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES 7 (2020) (2021)

Bài báo quốc tế khác

Franck Cassagnabere Le Vinh An Michel Mouret Ana Cecilia Vieira da Nobrega Improved 28-day compressive strength of SCC mixed and cured in hot weather: Non-conventional behavior. Construction and Building Materials 173 (2018) (2018)
Le Vinh An Franck Cassagnabere Michel MOURET Properties of SCC Mixed in Hot Weather Conditions: Workability, Mechanical and Physical Aspects. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering Volume 40, Issue 3 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Minh Phúc Lê Vĩnh An STABILITY OF MULTI-CRACKED FG PLATE ON ELASTIC FOUNDATIONS. Transport and Communications Science Journal 74(4) (2023)
Lê Vĩnh An Nguyễn Quang Phúc Phân tích kết cấu mặt đường BTXM sử dụng phương pháp cơ học thực nghiệm và so sánh với phương pháp tính toán thiết kế theo TCCS 39:2022/TCĐBVN. Tạp chí GTVT (2023)
Lê Vĩnh An Nghiên cứu thực nghiệm độ thấm ion clorua của bê tông tự đầm chế tạo và bảo dưỡng trong điều kiện khí hậu mô phỏng thời tiết nóng. Tạp chí GTVT 04/2023 (2023)
Lê Vĩnh An PHÂN TÍCH NHIỆT TRỌNG LƯỢNG CỦA CHẤT KẾT DÍNH TRONG BÊ TÔNG TỰ ĐẦM ĐƯỢC CHẾ TẠO TRONG ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT NÓNG. Tạp chí Khoa học GTVT 74(3) (2023)
Lê Vĩnh An Độ thấm khí của bê tông tự đầm thi công và bảo dưỡng trong điều kiện khí hậu nóng. Tạp chí GTVT Tháng 03/2023 (2023)
Lê Vĩnh An Thái Khắc Chiến Nghiên cứu nhiệt thủy hóa của bê tông tự đầm trong điều kiện khí hậu nóng tại Việt Nam. Giao thông vận tải ISSN 2615-9751 (2021)
Nguyễn Viết Thanh Lê Vĩnh An Yasuyuki Nakagawa Nguyễn Văn Bộ NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG BÙN LỎNG KHU VỰC CẢNG DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 5 (tháng 6/2020) (2020)
Lê Vĩnh An Thái Khắc Chiến Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ban đầu và nhiệt độ bảo dưỡng đến cường độ của bê tông tự đầm tại Việt Nam. Giao thông vận tải 03/2019 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Viet Thanh Bui Vinh Phuc Le Vinh An Thai Thi Kim Chi Nguyen Dang Phong Hoang Nam Binh Nguyen Duy Tien Hydrodynamic Modelling of New Segment Channel to Navigation Channel in Hau River, Vietnam. Lecture Notes in Civil Engineerign (2023)
Le Vinh An Nguyen Viet Thanh Overview of Coastal Protection Structures in the Mekong River Delta. Lecture Notes in Civil Engineering (2023)
Nguyen Viet Thanh Le Vinh An Nguyen Dang Phong Hoang Nam Binh Thai Thi Kim Chi HYDRODYNAMIC MODELLING OF NEW SEGMENT CHANNEL TO NAVIGATION CHANNEL IN HAU RIVER, VIETNAM. The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2022) (2022)
Le Vinh An Bui Tuan Anh Bui Xuan Cay Strength, water porosity and the shrinkage of self-compacting concrete in hot climate. Lecture Notes in Civil Engineering (2020)
Le Vinh An Effect of steel fiber content on the shrinkage of steel fiber reinforced concrete in the tropical environment in Vietnam. Lecture Notes in Civil Engineering (2020)
Le Vinh An Mortar hydration of self compacting concrete in hot weather conditions, relation with mechanical properties.. ICSCE2018 (2018)
Le Vinh An Influence of temperature on the SCC properties mixed in hot weather conditions. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bùi Xuân Cậy Nguyễn Quang Phúc Bùi Tuấn Anh Lê Vĩnh An Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô. Giao thông vận tải 2 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ để ổn định và giảm thiểu sa bồi luồng tàu qua các cửa sông Hậu. CT.2022.01.GHA.06 (2022-2023)
Nghiên cứu về nhiệt thủy hóa và co ngót của bê tông tự đầm trong điều kiện khí hậu nóng tại Việt Nam.. T2020-CT-013 (2020-2021)
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nano silic đến tính chất cơ học ở tuổi sớm và độ thấm ion clo của bê tông có tính năng cao. T2021-XD-003 (2021)
Nghiên cứu một số tính chất của bê tông tự đầm trong điều kiện khí hậu Hà Nội. T2018-CT-027 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn