Đặng Thu Thủy

Đặng Thu Thủy

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Thủy lực - Thủy văn, Khoa Công trình

Liên hệ

dtthuy@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Ngoc Lam Dang Thu Thuy Hoang Van Thanh Dao Ngoc Tien An Analytical Solution for the Dynamics of a Functionally Graded Plate resting on Viscoelastic Foundation. Engineering, Technology and Applied Science Research 13 (2023)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đặng Thu Thủy Tính tần số dao động của tấm liên hợp thép bê tông chữ nhật bằng phương pháp giải tích. Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 4/2022 (2022)
Đặng Thu Thủy Nghiên cứu độ võng uốn xoắn của dầm giản đơn chịu tác dụng của tải trọng di động. Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 5/2021 (2021)
Đặng Thu Thủy Mô phỏng tấm Composite tựa một phần trên nền đàn hồi bằng Sap2000. Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 6/2021 (2021)
Đặng Thu Thủy Nguyễn Ngọc Lâm Mô phỏng trường ngẫu nhiên Gauss bằng phương pháp phổ. Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 3/2019 (2019)
Đặng Thu Thủy Đánh giá một số biện pháp quan trắc xói dưới cầu và khă năng áp dụng cho cảnh báo sơm xói trụ cầu ở vùng núi phía bắc Việt Nam. Tạp chí Cầu đường Việt Nam tháng 11/2019 (2019)
Nguyễn Ngọc Lâm Đặng Thu Thủy Ứng dụng vật liệu composite cốt sợi thủy tinh trong xây dựng. Tạp chí cầu đường Việt Nam 6-2019 (2019)
Đặng Thu Thủy Hoàng Thị Minh Hải Phân tích hiện tượng nước nhảy xét đến ảnh hưởng của độ dốc đáy lòng dẫn. Cầu đường Việt nam Số tháng 1+2 năm 2018 (2018)
Đặng Thu Thủy Tạ Duy Hiển Tính ổn định của thanh măt cắt thay đổi có liên kết đàn hồi bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Cầu đường Việt Nam tháng 4/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Mai Quang Huy Lê Thị Việt Hà Trần Thu Phương Đặng Thu Thủy Phạm Thị Thảo Thủy lực. Giao thông vận tải 4 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIẢM NĂNG LƯỢNG DÒNG CHẢY BẰNG MỐ NHÁM GIA CƯỜNG BÊN TRONG CỐNG DỐC. DT214003 (2021-2022)
Dao động của tấm kép liên kết qua lớp đệm đàn hồi nhớt bằng phương pháp giải tích. T2022-CT-023 (2022)
Phát triển phần tử dầm bậc cao tính dầm liên hợp thép - bê tông. T2021-CT-004 (2021)
Nghiên cứu lựa chọn biện pháp cảnh báo sớm xói tại trụ cầu ở vùng núi phía bắc Việt Nam. T2019-CT-013 (2019-2020)
Nghiên cứu điều kiện tự nhiên và xã hội để xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA 02NV (2018-2019)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn