Nguyễn Lan Anh

Nguyễn Lan Anh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Công trình giao thông công chính và môi trường, Khoa Công trình

Liên hệ

lananh10vn@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Phương Thảo Nguyễn Lan Anh NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT PHÁT SINH CHẤT THẢI TẠI CÁC TRẠM DỪNG NGHỈ TRÊN MỘT SỐ TUYẾN CAO TỐC PHÍA BẮC VIỆT NAM . Cầu đường số 4-2022 (2022)
Nguyễn Lan Anh Vũ Ngọc Phương NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHỤ GIA VÔI THỦY HÓA TRONG VIỆC CẢI THIỆN KHẢ NĂNG KHÁNG ẨM VÀ CHỐNG HẰN LÚN VỆT BÁNH XE CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG NHỰA SỬ DỤNG ĐÁ GRANITE KHU VỰC MIỀN TRUNG. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam 3-2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu và đánh giá phương pháp đo độ bằng phẳng mặt đường bằng Smart Phone - Áp dụng cho một số tuyến đường vành đai của Hà Nội. T2019-CT-037 (2019-2020)
Nghiên cứu bước đầu ứng xử của Bê tông xi măng cát cốt sợi thép dưới tác dụng tải trọng lặp và ứng dụng trong xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. T2018-CT-034 (2018)
Nghiên cứu sử dụng phụ gia vôi thủy hóa trong việc tăng dính bám đá – nhựa đường cải thiện khả năng chống hằn lún vệt bánh xe của mặt đường bê tông nhựa. (2017)
Nghiên cứu tính chất co ngót của Bê tông xi măng cát cốt sợi thép trong xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn