Đào Thanh Toản

Đào Thanh Toản

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật điện tử, Khoa Điện - Điện tử

Liên hệ

daotoan@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Pham Thanh Huyen Dao Thanh Toan Bui Thanh Danh A High-Reliability Piezoelectric Tile Transducer for Converting Bridge Vibration to Electrical Energy for Smart Transportation. Micromachines 14 (2023)
Luc Nhu Quynh Van-Hoan Le Quang-Trung Do Dao Thanh Toan Building an Application that reads Secure Information Stored on the Chip of the Citizen Identity Card in Vietnam. Engineering, Technology and Applied Science Research 13 (2023)
Dao Thanh Toan Pham Thanh Huyen Bui Thanh Danh Nguyen Van Dung Electronic and mechanical design of high-stability piezoelectric energy harvesting tile. Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America 54 (2023)
Luc Nhu Quynh Ngoc-Thao Pham Tat Thang Nguyen Dao Thanh Toan Duc Huy Quach Building Applications and Developing Digital Signature Devices based on the Falcon Post-Quantum Digital Signature Scheme. Engineering, Technology and Applied Science Research 13 (2023)
Dao Thanh Toan Vu Ngoc Quy Ho Thanh Trung A Non-destructive Radar Device for Detecting Additive Materials in Concrete. Engineering, Technology and Applied Science Research 13 (2023)
Luc Nhu Quynh Nguyen Tat Thang Dao Thanh Toan Developing Secure Messaging Software using Post-Quantum Cryptography. Engineering, Technology & Applied Science Research 13 (2023)
Heisuke Sakai Kei Ohkubo Shunichi Fukuzumi Hideyuki Murata Dao Thanh Toan Low switching voltage, high-stability organic phototransistor memory based on a photoactive dielectric and an electron trapping layer. Organic Electronics 2 (2020)
Hideyuki MURATA Dao Thanh Toan Heisuke SAKAI Yasuyuki ABE Control of Threshold Voltage and Low-Voltage Operation in Organic Field Effect Transistor. IEICE TRANSACTIONS on Electronics E102-C (2019)
Dao Thanh Toan Nguyen Duy Tien Hoang Van Phuc Khong Duc Chien A Low-Cost, Flexible Pressure Capacitor Sensor Using Polyurethane for Wireless Vehicle Detection. Polymers 11 (2019)

Bài báo quốc tế khác

Chien Khong Duc Anh Bui Tien Van-Phuc Hoang Dao Thanh Toan An IoT node with organic pressure sensor for structural health monitoring system . Hội nghị ICGHIT 2020 Bài báo Hộ (2020)
Viet-Thanh Pham Christos Volos Sajad Jafari Adel Ouannas Dao Thanh Toan Chaotic behaviors in a system with a line equilibrium . In Proceedings of the IEEE 2019 18th European Control Conference (2019)
Dao Thanh Toan Organic Complementary Amplifier Circuits with Mixed Dielectrics for Large-area Active Collision Detection Sensors. IEEE ICICDT 2016/Institute of Electrical and Electronics Engineers lnc (2016)
Dao Thanh Toan Pham Thanh Huyen M.Mouret F.cassaganabere Design and Simulation of a 6-Bit Successive-Approximation ADC Using Modeled Organic Thin-Film Transistors.. Active and Passive Electronic Components. 02 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Thanh Huyền Hồ Thành Trung Vũ Ngọc Quý Đào Thanh Toản Khổng Đức Chiến Nguyễn Hoàng Trung NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TRÊN CƠ SỞ CẢM BIẾN ÁP ĐIỆN VÀ CHIP LTC3588. Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 58 - tập 5 (2022)
Đào Thanh Toản THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU KHÔNG DÂY SỬ DỤNG CẢM BIẾN ÁP ĐIỆN ỨNG DỤNG TRONG ĐO DAO ĐỘNG KẾT CẦU. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 2 (tháng 2/2020) (2020)
Đào Thanh Toản NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM THẢM ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG CẢNH BÁO VƯỢT QUÁ VẠCH AN TOÀN CHO GA METRO HÀ NỘI. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 3 (tháng 4/2020) (2020)
Đào Thanh Toản CHẾ TAO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐEO CẢNH BÁO LÁI XE BUỒN NGỦ NHẰM NÂNG CAO AN TOÀN GIAO THÔNG. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 5 (tháng 12/2019) (2019)
Đào Thanh Toản SỬ DỤNG POLYME CHẾ TẠO CẢM BIẾN ÁP LỰC MỀM ỨNG DỤNG TRONG ĐO ĐẠC, QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH. Tạp chí Khoa học GTVT 62 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Võ Quang Sơn Đào Ngọc Mai Phương Đào Thanh Quốc Anh Đào Thanh Toản Nghiên cứu thiết bị đeo nhằm phát hiện và cảnh báo tình trạng buồn ngủ của lái xe ô tô. Công nghệ mới & Ứng dụng trong lĩnh vực Điện – Điện tử – Tự động hóa -5/2023 (2023)
Võ Thiện Lĩnh Đào Thanh Toản Nguyễn Thúy Bình Võ Quang Sơn Triển khai hệ thống nhận dạng và đếm số lượng gia súc bằng phương pháp học sâu. Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin lần thứ XXVI, REV-ECIT 2023 (2023)
Nguyen Nhat Minh Tri Dao Thanh Toan Improving the Tensile and Compressive Strength of Cement-Based Materials by Hybrid Electrospun Nanofibers. 2022 6th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD) (2022)
Dao Thanh Toan An experimental study on UV OLED and OTFT for road line tracking. ICICDT 2022 (2022)
Lục như Quỳnh Đào Thanh Toản Trân Minh Tiến Nguyễn Tất THắng Thực thi sinh khóa RSA-2048 bit trên lõi ARM của chíp Infineon ứng dụng cho thẻ thông minh. Hội nghị Quốc gia lần thứ XXV về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology - REV-ECIT) (2022)
Võ Thanh Hà Đào Thanh Toản Phạm Thị Giang Dự Báo Tuổi Thọ Pin Lithium-Ion Xe Ô Tô Điện Dựa Trên Thuật Toán Hồi Quy Tuyến Tính - Machine Learning. Hội nghị Quốc gia lần thứ 25 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2022) (2022)
Võ Thanh Hà Đào Thanh Toản Trịnh Lương Miên Phạm Thị Giang Ước lượng Trạng Thái Sạc Pin Cho Xe Ô Tô Điện Dựa Trên Phương Pháp Mạng Nơ Ron Học Sâu-Deep Learning. Hội nghị Quốc gia lần thứ 25 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT2022) (2022)
Võ Thiện Lĩnh Võ Quang Sơn Đào Thanh Toản ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CỦA HỆ THỐNG NHẬN DẠNG BÁO CHÁY TRÊN MÁY TÍNH NHÚNG RASPBERRY VÀ JETSON-NANO-DEV-KIT. CÔNG NGHỆ MỚI & ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA (2022)
Lê Mạnh Tuấn Đào Thanh Toản Sử dụng chip ARM CORTEX-M3 và FFT trong bài toán giám sát liên tục lỗi mất cân bằng động cơ. CÔNG NGHỆ MỚI & ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN – ĐIỆN TỬ – TỰ ĐỘNG HÓA (2022)
Dao Thanh Toan Implementation of organic RRAM with ink-jet printer: from design to using in RFID-based application. Advances in Nonlinear Dynamics and Chaos (2021)
Lê Mạnh Tuấn Đào Thanh Toản Nghiên Cứu Thiết Kế Thiết Bị Giám Sát Liên Tục Lỗi Mất Cân Bằng Động Cơ Trên Cơ Sở ARM Cortex-M3 Và FFT . Hội nghị Quốc gia lần thứ XXIV về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin REV-ECIT 2021 (2021)
Đào Thanh Toản Võ Thiện Lĩnh Võ Quang Sơn Vũ Ngọc Quý Hồ Thành Trung Nguyễn Trung Thị Hoa Trang Phát triển hệ thống phát hiện và cảnh báo tắc đường trong ngõ nhỏ cho xe ô tô sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi 4. Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (2020)
Dao Thanh Toan An Organic RRAM Chip Fabricated Using Ink-jet Printer and its Readout Circuit for Data Storage. The International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom 2019) (2019)
Dao Thanh Toan Vu Ngoc Quy Wearable Device for Monitoring Heart Rate Based on Low-Cost Piezoresistive Sensor. Mocast 2019 (2019)
Dao Thanh Toan Printing an IoT Sensor with Polyurethane Polymer for Smart Transportation. Joint 5th International Symposium on Frontiers in Materials Science & 3rd International Symposium on Nano-materials, Technology and Applications (FMS-NANOMATA 2019) (2019)
Dao Thanh Toan A printed circuit board (PCB) based on Ag Nanoparticle. Joint 5th International Symposium on Frontiers in Materials Science & 3rd International Symposium on Nano-materials, Technology and Applications (FMS-NANOMATA 2019) (2019)
Pham Thanh Huyen Dao Thanh Toan A Low Power Complementary Organic Double-edge Triggered D Flip-flop with Variable Threshold Voltage Transistors. 7th international conference on Integrated Circuit, Design, and Verification (ICDV) (2018)
Dao Thanh Toan Control of threshold voltage in a low-voltage operation organic field effect transistor. 10th International Symposium on Organic Molecular Electronics (ISOME 2018) (2018)
Lê Thị Trang Đào Thanh Toản Hoàng Văn Phúc Khổng Đức Chiến KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ TỚI CẢM BIẾN ÁP LỰC HỮU CƠ SỬ DỤNG VẬT LIỆU POLYME. HỘI THẢO QUỐC GIA “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀO THỰC TIỄN” - FEE 2018 (2018)
Dao Thanh Toan Large-Area Piezopolymer Pressure Sensor for Monitoring Bending of Beam over IoT Terminal. Asian Consortium on Computational Materials Science - Theme Meeting on Multiscale modelling of Materials for Sustainable Development (ACCMS-TM 2018) (2018)
Ho Thanh Trung Dao Thanh Toan 32 Byte Organic Resistive Memory Array using Commercial Inkjet Printer And Its Connection With A Personal Computer. Asian Consortium on Computational Materials Science - Theme Meeting on Multiscale modelling of Materials for Sustainable Development (ACCMS-TM 2018) (2018)
Lê Thị Trang Đào Thanh Toản Hoàng Văn Phúc Heisuke SAKAI Phạm Văn Học Khổng Đức Chiến Thiết kế mạch giao tiếp với cảm biến áp lực hữu cơ, ứng dụng theo dõi bước chân trên điện thoại thông minh, máy tính bảng. Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin lần thứ 21 (REV - ECIT) (2018)
Dao Thanh Toan Development of an organic pressure active sensor for sensing vehicle via smart-phone and internet of things. The 2018 International Conference of Sustainability on Civil Engineering (ICSCE 2018) (2018)
Dao Thanh Toan Wireless Monitoring of Vehicle on Road using a Flexible Organic Pressure Passive Sensor and a Tablet. The 2018 International Conference on Building Smart Cities in Vietnam – Vision and Solutions (2018)
Pham Thanh Huyen Dao Thanh Toan A Low Power Complementary Organic Double-edge Triggered D Flip-flop with Variable Threshold Voltage Transistors. 7th international conference on Integrated Circuit, Design, and Verification (ICDV) (2017)
Đặng Ngọc Túc Đào Thanh Toản Hoàng Văn Phúc Heisuke Sakaid Phạm Xuân Tùng Khổng Đức Chiến Xây dựng và hiệu chỉnh mạch đọc cảm biến áp lực hữu cơ. Hội nghị Quốc gia lần thứ XX về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (2017)
Pham Thanh Huyen Dao Thanh Toan Development and examination of OPDKs for organic transistor electronics. Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices (2016)
Dao Thanh Toan Pham Thanh Huyen A low-power and high performance double edge triggered D flip-flop for organic integrated circuits. Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices (2016)
Dao Thanh Toan Pham Thanh Huyen Ho Thanh Trung Fabrication and SPICE Modeling of a Low-voltage Organic Thin-film Transistor with PVC gate dielectric. ICAMN (2016)
Pham Thanh Huyen Dao Thanh Toan Performance evaluation of SAR ADC with organic semiconductor. International Conference on Advances in Information and Communication Technology (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đào Thanh Toản Lê Mạnh Tuấn Công nghệ cảm biến &PLC. Giao thông vận tải 3 (2023)
Đào Thanh Toản Hoàng Văn Phúc Hồ Thành Trung Võ Quang Sơn Vũ Ngọc Quý Nguyễn Xuân Lam Khổng Đức Chiến Cảm biến áp lực,thiết bị IoT không dây và thử nghiệm ứng dụng trong giao thông thông minh. Thông tin và truyền thông 3 (2020)
Đào Thanh Toản Phạm Thanh Huyền Đỗ Việt Hà Nguyễn Thúy Bình Kỹ thuật Điện tử tương tự. Giao thông Vận tải 3 (2019)
Đào Thanh Toản Phạm Thanh Huyền KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN TỬ. Giao thông vận tải 2 (2017)
Đào Thanh Toản Hồ Thành Trung Nguyễn Thúy Bình Kỹ Thuật Điện Tử. Giao thông vận tải 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu chế tạo gạch lát sàn điện tử sử dụng sợi nanopolyme áp điện ứng dụng trong thắp sáng và cấp nguồn trong các ga Metro và hầm đi bộ. B2021-GHA-08 (2021-2022)
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị đo biến dạng độ chính xác cao phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quan trắc sức khỏe kết cấu SHM. T2022-PHII_DDT-001 (2022)
Giải pháp đo hiện trường kiểm định kết cấu nhịp cầu bằng hệ thống thiết bị đo dao động không dây. B2018-GHA-04SP (2020-2021)
Nghiên cứu cảm biến áp lực công suất thấp dựa trên transistor màng mỏng hữu cơ thường mở và vật liệu polyme nhạy áp ứng dụng cho mạng kết nối vạn vật. 103.02-2017.34 (2018-2020)
Một phương pháp mới để nâng cao hiệu quả làm việc cho các bộ khuếch đại công suất bán dẫn siêu cao tần. 102.04-2018.14 (2018-2020)
Thiết kế chế tạo cảm biến áp lực và thiết bị thu thập dữ liệu không dây trên cơ sở hệ vật liệu nano-hữu cơ và chip IoT ứng dụng trong quan trắc công trình giao thông. B2019-GHA-03 (2019-2020)
Thiết kế, chế tạo cảm biến áp lực bằng phương pháp ép nhiệt ứng dụng trong theo dõi sức khỏe công trình. (2019-2020)
Nghiên cứu chế tạo thiết bị đeo ứng dụng trong việc đo nhiệt độ, nhịp tim. T2019-DT-003 (2019-2020)
Nghiên cứu chế tạo bộ nhớ memristor bằng phương pháp in và ứng dụng trong việc lưu trữ dữ liệu cho thẻ RFID. B-2015-04-16 (2015-2018)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy in 3D ứng dụng trong đào tạo. B2016-GHA-06 (2016-2018)
Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo áp lực với cảm biến hữu cơ.. T2018-DT-009 (2018)
Đổi mới giáo dục đại học Đông Nam Á - Pursea. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Tranzito màng mỏng hữu cơ thường đóng công suất thấp, phương pháp chế tạo và cảm biến áp lực hữu cơ tích cực sử dụng tranzito này.
Việt Nam (2022)
Cảm biến áp lực hữu cơ bằng vật liệu polyme để theo dõi sức khỏe công trình và hệ thống tự động theo dõi sức khỏe công trình xây dựng.
Việt Nam (2020)

Giải thưởng khoa học công nghệ

Bài báo xuất sắc-Hội nghị quốc gia lần thứ XXV về điện tử, truyền thông và CNTT .
(2022)
Giải thưởng bài báo xuất sắc tại hội nghị REV-ECIT 2020.
(2021)
Hệ thống SHM trên cơ sở cảm biến áp lực hữu cơ và công nghệ vô tuyến (Giải thưởng Sản phẩm khoa học công nghệ Điện tử Viễn thông Việt Nam REV Award 2021).
(2021)

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn