Nguyễn Thị Vân Hà

Nguyễn Thị Vân Hà

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Quản trị kinh doanh, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

0936062526
nguyenha@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Thi Van Ha Hoang Thu Hien Trends of Strategic Collaboration between Construction Companies and Their Material Suppliers in Vietnam. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 20, Issue 6. Ver. I. (June. 2018) (2018)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Vân Hà Đới Thị Huyền Thư Đánh giá thực trạng hoạt động Cảng cạn tại Việt Nam và đề xuất giải pháp. Tạp chí Khoa học GTVT 67 (2018)
Nguyễn Thị Vân Hà Hoàng Thu Hiền ANALYZING THE IMPORTANCE OF SHARING INFORMATION IN SRATEGIC COLLABORATION BETWEEN CONSTRUCTION COMPANIES AND THEIR MATERIAL SUPPLIERS. Tạp chí Khoa học Công nghệ (Chuyên san Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế) Tập 182, Số 06/2 (2018)
Nguyễn Thị Vân Hà Đinh Hữu Thạnh ANALYSIS ON THE IMPORTANCE OF RISK MANAGEMENT IN LOGISTICS OPERATION FOR COMPANIES IN VIETNAM. Tạp chí Khoa học Công nghệ (Chuyên san Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế) 182 (06/1), 57-62 (2018)
Dương Hữu Tuyến Nguyễn Thị Vân Hà Nguyễn Cao Ý Nguyễn Viết Thanh VẬN TẢI THỦY NỘI ĐỊA TRONG VIỆC KẾT NỐI GIỮA HỆ THỐNG CẢNG CẠN VÀ CẢNG BIỂN TẠI KHU VỰC PHÍA BẮC. Tạp chí Biển&Bờ Số 3-4, tháng 9/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Thi Van Ha Tran Quang Bang SHARING INFORMATION IN SUPPLY CHAIN BETWEEN CONSTRUCTION COMPANIES AND THEIR MATERIAL SUPPLIERS. the 4th World Conference on Supply Chain Management, 27-33 (2018)
Nguyen Thi Van Ha IMPROVING WAREHOUSE PERFORMANCE IN LOGISTICS COMPANIES IN VIET NAM. the 4th World Conference on Supply Chain Management, 34-43 (2018)
Nguyen Thi Van Ha Application of Information technologies to manage supply chain - The practices and solutions for Vietnamese SMEs. Asia Pacific Conference on Information Management 2016 (2017)
Nguyễn Thị Vân Hà Nguyễn Đăng Minh Developing city logistics model to transport goods for supermarket in Ho Chi Minh. Vietnam Logistics Forum 2017 (2017)
Nguyen Thi Van Ha Effectiveness of Supply Chain Management - Case Study of Construction Companies in Vietnam. Asia Pacific Conference on Information Management 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đinh Thị Bảo Linh Nguyễn Thị Vân Hà Đặng Hồng Nhung Trần Thị Thu Hương Trịnh Thị Thu Hương Trần Chí Dũng Hồ Thị Thu Hòa Đặng Vũ Thành Trịnh Thị Thanh Thủy Trần Thanh Hải Báo cáo Logistics Việt Nam 2019 - Logistics nâng cao giá trị nông sản. NXB Công Thương 2 (2019)
Đinh Thị Bảo Linh Nguyễn Thị Vân Hà Bùi Bá Nghiêm Trần Thị Thu Hương Trịnh Thị Thu Hương Trần Chí Dũng Hồ Thị Thu Hòa Đào Trọng Khoa Trịnh Thanh Thủy Trần Thanh Hải Báo cáo Logistics Việt Nam 2018 - Logistics và Thương mại điện tử. NXB Bộ Công Thương 3 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của sàn giao dịch vận tải hàng hóa tại Việt Nam. T2020-KDN-001 (2020)
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt dộng kho hàng tại các công ty Logistics Việt Nam. T2018-KDN-001 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn