Nguyễn Thị Vân Hà

Nguyễn Thị Vân Hà

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Quản trị kinh doanh, Khoa Vận tải - Kinh tế
  • Kiêm nhiệm Phó trưởng khoa - Khoa Đào tạo quốc tế

Liên hệ

0936062526
nguyenha@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Quản trị vận hành (Production and Operation Management)
Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Management)
Quản trị kinh doanh (Business Administration)

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

2022 - 2023
Chủ nhiệm đề tài Tổ chức hợp tác quốc tế (Đức)
Stakeholder consultation on collection, measurement, reporting and validation of GHG reduction related data in the Transport sector
2022-2023
Chủ nhiệm đề tài Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
Assessing the factors affecting the development of the logistics service industry in the Mekong Delta region and proposing solutions
2021-2022
Chủ nhiệm đề tài VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI
Phát triển dịch vụ Logistics thành phố Đà Nẵng kết nối hiệu quả với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hành lang kinh tế Đông – Tây giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Thi Van Ha Hoang Thu Hien Trends of Strategic Collaboration between Construction Companies and Their Material Suppliers in Vietnam. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 20, Issue 6. Ver. I. (June. 2018) (2018)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Vân Hà ThS. Hoàng Hương Giang Đánh giá việc chấp nhận sàn giao dịch vận tải tại Việt Nam từ góc độ người sử dụng. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Tiếng Anh) S? 72, V?n d? 4 (04/2021), (2021)
Nguyễn Thị Vân Hà ThS. Hoàng Hương Giang Đánh giá dịch vụ giao hàng chặng cuối ở Việt Nam từ gốc độ người sử dụng. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải S? 71, V?n d? 6 (08/2020) 726-736 (2020)
Nguyễn Thị Vân Hà Trần Quang Bằng ThS. Hoàng Hương Giang Thực trạng sàn giao dịch vận tải của Việt Nam và khuyến nghị. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải S? 71, V?n d? 6 (08/2020) 690-700 (2020)
Nguyễn Thị Vân Hà Đới Thị Huyền Thư Đánh giá thực trạng hoạt động Cảng cạn tại Việt Nam và đề xuất giải pháp. Tạp chí Khoa học GTVT 67 (2018)
Nguyễn Thị Vân Hà Hoàng Thu Hiền ANALYZING THE IMPORTANCE OF SHARING INFORMATION IN SRATEGIC COLLABORATION BETWEEN CONSTRUCTION COMPANIES AND THEIR MATERIAL SUPPLIERS. Tạp chí Khoa học Công nghệ (Chuyên san Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế) Tập 182, Số 06/2 (2018)
Nguyễn Thị Vân Hà Đinh Hữu Thạnh ANALYSIS ON THE IMPORTANCE OF RISK MANAGEMENT IN LOGISTICS OPERATION FOR COMPANIES IN VIETNAM. Tạp chí Khoa học Công nghệ (Chuyên san Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế) 182 (06/1), 57-62 (2018)
Dương Hữu Tuyến Nguyễn Thị Vân Hà Nguyễn Cao Ý Nguyễn Viết Thanh VẬN TẢI THỦY NỘI ĐỊA TRONG VIỆC KẾT NỐI GIỮA HỆ THỐNG CẢNG CẠN VÀ CẢNG BIỂN TẠI KHU VỰC PHÍA BẮC. Tạp chí Biển&Bờ Số 3-4, tháng 9/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Cao Ý Nguyễn Thị Vân Hà Dương Hữu Tuyến Một số giải pháp tăng cường chuyển đổi số trong giao thông vận tải tại Việt Nam sau đại dịch Covid 19. Phát triển ngành giao thông vận tải thích ứng với điều kiện mới (2022)
Nguyen Thi Van Ha Tran Quang Bang SHARING INFORMATION IN SUPPLY CHAIN BETWEEN CONSTRUCTION COMPANIES AND THEIR MATERIAL SUPPLIERS. the 4th World Conference on Supply Chain Management, 27-33 (2018)
Nguyen Thi Van Ha IMPROVING WAREHOUSE PERFORMANCE IN LOGISTICS COMPANIES IN VIET NAM. the 4th World Conference on Supply Chain Management, 34-43 (2018)
Nguyen Thi Van Ha Application of Information technologies to manage supply chain - The practices and solutions for Vietnamese SMEs. Asia Pacific Conference on Information Management 2016 (2017)
Nguyễn Thị Vân Hà Nguyễn Đăng Minh Developing city logistics model to transport goods for supermarket in Ho Chi Minh. Vietnam Logistics Forum 2017 (2017)
Nguyen Thi Van Ha Effectiveness of Supply Chain Management - Case Study of Construction Companies in Vietnam. Asia Pacific Conference on Information Management 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Đinh Thị Bảo Linh Nguyễn Thị Vân Hà Đặng Hồng Nhung Trần Thị Thu Hương Trịnh Thị Thu Hương Trần Chí Dũng Hồ Thị Thu Hòa Đặng Vũ Thành Trịnh Thị Thanh Thủy Trần Thanh Hải Báo cáo Logistics Việt Nam 2019 - Logistics nâng cao giá trị nông sản. NXB Công Thương 2 (2019)
Đinh Thị Bảo Linh Nguyễn Thị Vân Hà Bùi Bá Nghiêm Trần Thị Thu Hương Trịnh Thị Thu Hương Trần Chí Dũng Hồ Thị Thu Hòa Đào Trọng Khoa Trịnh Thanh Thủy Trần Thanh Hải Báo cáo Logistics Việt Nam 2018 - Logistics và Thương mại điện tử. NXB Bộ Công Thương 3 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu và phân tích thực trạng chuyển đổi số trong ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam. T2022-KDN-002 (2022)
Đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của sàn giao dịch vận tải hàng hóa tại Việt Nam. T2020-KDN-001 (2020)
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt dộng kho hàng tại các công ty Logistics Việt Nam. T2018-KDN-001 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn